หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    การบริหาร จัดการ | กรุงเทพฯ
448
หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน 


วันที่อบรม วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
เวลาอบรม : 09.00 - 16.00 น.

หน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน คือ การสอนงาน รูปแบบการสอนงานมีหลากหลายแนวทาง การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) คือ เทคนิคสำคัญที่ทำให้การสอนงานบรรลุผลสำเร็จ เนื่องจากกระบวนการเป็นพี่เลี้ยงให้ความสำคัญทั้งในเรื่องการสอน การแนะนำ ทว่าดำรงสถานะในลักษณะพี่น้องมากกว่าที่จะเป็นครูกับอาจารย์ หรือ เจ้านายกับลูกน้อง ทำให้อีกฝ่ายกล้าเปิดใจที่จะพูดคุยในหลากหลายเรื่องราว

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างานมีความเข้าใจในบทบาทพี่เลี้ยง การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสอนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : Training Workshop ผสมผสานการอภิปรายระดมความคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรณีศึกษาและสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม

วัตถุประสงค์  
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทของพี่เลี้ยง
 • เพื่อเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละคน 
 • เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของพี่เลี้ยง
 • เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของพี่เลี้ยงยุคใหม่ อาทิ การให้คำปรึกษา , ทักษะการให้ Feedback และทักษะการสอนงาน
หัวข้อการอบรม
 • หน้าที่และความสำคัญของพี่เลี้ยง ศึกษาในเรื่องหน้าที่และความสำคัญของพี่เลี้ยงทั้งที่มีต่อพนักงานใหม่และองค์กร 
 • คุณสมบัติของพี่เลี้ยงที่ดี 5 ประการ ทำความเข้าใจกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลเพื่อความสะดวกในการสอนงาน ฝึกทักษะในเรื่องการอ่านคนแต่ละแบบเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องความต่าง
 • พัฒนาทักษะในเรื่อง Feed back เทคนิคในการสะท้อน Feed back อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาทักษะในเรื่องการสอนงาน เทคนิคในการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Work Shop
 • สรุปประเด็น เคลียปัญหา-ถามตอบ
ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจถึงลักษณะและบทบาทของพี่เลี้ยง 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละคนเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและการสื่อสาร 
 3. ตระหนักถึงความสำคัญของพี่เลี้ยงทั้งต่อพนักงานและองค์กร
 4. ได้รับพัฒนาทักษะต่างๆของพี่เลี้ยงยุคใหม่ อาทิ การให้คำปรึกษา ทักษะการให้ Feedback และทักษะการสอนงาน
วิทยากร : นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเขียน)
 
หลักสูตรราคา 4,000 บาท / ท่าน
(รับเพียง 20 - 30 ท่าน เท่านั้น!!!)

สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
ปิดรับสมัคร
Verified
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
9.00 - 16.00 น.
COST
4,000 บาท
 ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
 ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,845  คุณนินน่านี่นา
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,805 กระทู้  862 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.