1.4K
 30 มิถุนายน 2565 
“คุมอง” แฟรนไชส์การศึกษายอดฮิต! ผู้เรียนได้ความรู้! ธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง 
 

เรื่องของการเรียนการศึกษายังเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคโควิด 19 ผ่อนคลายจนเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องการคือการเพิ่มความรู้ให้กับบุตรหลานเพื่อชดเชยกับช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นธุรกิจการศึกษาจึงมีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน

อย่างไรก็ดี www.ThaiFranchiseCenter.com มองว่าการเลือกลงทุนในแฟรนไชส์การศึกษาต้องมองที่เรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพของผู้เรียน โดย “คุมอง” ถือเป็นแฟรนไชส์การศึกษาระดับโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 68 ปี ปัจจุบันแพร่หลายในกว่า 61 ประเทศและมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก การันตีได้ถึงคุณภาพเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางแฟรนไชส์คุมองยังให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนทุกคนเป็นอย่างดี ดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนในธุรกิจการศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
 
แฟรนไชส์คุมอง ทำไมถึงฮิต! ทำไมคนอยากลงทุน? 
 
จุดเริ่มต้นของระบบการเรียนแบบคุมองเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1954 โดยคุณโทรุ คุมอง ซึ่งเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์มัธยมปลาย ได้พบเจอและมองเห็นปัญหาที่ผู้เรียนต้องประสบอย่างชัดเจน จึงเริ่มต้นออกแบบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ลูกชายได้ฝึกฝน และเริ่มพัฒนาหลักสูตรการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน จนกลายเป็นต้นแบบของแบบฝึกหัดคุมองที่ใช้ในปัจจุบัน โดยเป้าหมายของคุณ โทรุ คุมองคือ การพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ไปถึงจุดสูงสุดโดยช่วยให้พวกเขาแต่ละคนได้เรียนในระดับที่เหมาะสม 
 
จากวันนั้นถึงวันนี้ คุมองกลายเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่เติบโตในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยที่มีสาขารวมกว่า 470 แห่ง โดยหากจะวิเคราะห์และมองหาเหตุผลว่าทำไมถึงฮิต ทำไมคนถึงอยากลงทุน น่าจะสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 
1.ระบบการเรียนการสอนมีมาตรฐานชัดเจน 
 

แม้ว่าระบบการเรียนแบบคุมองจะก่อตั้งมาแล้วมากกว่า 60 ปี แต่ยังมีการวิจัยแบบฝึกหัดและปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนานักเรียนให้เรียนก้าวหน้าจนเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งก้าวหน้าขึ้นไปเรียนเนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ 
 
2.เน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนที่ค้นหาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคลและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นให้ไปยังจุดสูงสุด ด้วยวิธีการเรียนในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” สำหรับนักเรียนแต่ละคนจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้มากขึ้น และจากผลงานที่ผ่านมา มีผู้เรียนจากคุมองที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากจึงทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
 
3.มีระบบจัดฝึกอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ 
 

โดยทางแฟรนไชส์พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านการสอนและการตลาดเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เปิดศูนย์ มีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษา และดูแลผู้ลงทุนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้ก้าวเดินไปข้างหน้าและมีกำไรจากธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.พร้อมสนับสนุนผู้ลงทุนในทุกช่องทาง 
 
การลงทุนกับคุมองไม่ใช่แค่การได้เริ่มทำธุรกิจการศึกษา แต่จะมีการดูแลอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งการจัดอบรมและสัมมนาสำหรับผู้เริ่มเปิดศูนย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนแบบคุมอง การให้คำแนะนำสำหรับการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์เพื่อรักษามาตรฐานและเพิ่มคุณภาพของศูนย์คุมองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้การสนับสนุนในเรื่องแบบฝึกหัดและสื่อการสอนอื่นๆ อีกด้วย 
 
อยากลงทุนกับแฟรนไชส์คุมอง ต้องเริ่มแบบไหน อย่างไรบ้าง? 
 

ระบบการเรียนคุมองในประเทศไทยเปิดสอน 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาการอ่านภาษาไทย การลงทุนเบื้องต้นในการเปิดศูนย์คุมองอยู่ที่ประมาณ 7 แสน ถึง 1 ล้าน 2 แสนบาท แตกแต่งกันไปตามลักษณะอาคารที่ใช้เปิดศูนย์คุมอง โดยงบลงทุนนี้ประกอบด้วย ค่าใบอนุญาต ประมาณ 7หมื่นบาท ค่าตกแต่งอาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ และเงินทุนหมุนเวียน 
 
ซึ่งผู้สนใจลงทุนกับคุมองต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  • สัญชาติไทย 
  • สุภาพสตรี อายุระหว่าง 27–45 ปี 
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
  • สนใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก 
  • มีความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
  • ผ่านการคัดเลือกโดยบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด 
  • หลังผ่านขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสามารถดำเนินกิจการศูนย์คุมองได้เต็มเวลา 
หลังจากที่ได้ส่งใบสมัครแสดงความต้องการลงทุน ผู้สนใจจะต้องดู VDO สัมมนา ผ่าน Link ที่จัดส่งให้ทางอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นทำการยืนยันสอบข้อเขียน จะได้รับกำหนดการแจ้งสอบและสัมภาษณ์ ผู้สนใจลงทุนจะต้องสอบข้อเขียน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ เมื่อผ่านแล้วจะต้องเข้าอบรมสำหรับผู้เปิดศูนย์คุมอง เมื่อผ่านการอบรมจึงดำเนินการเปิดศูนย์ในทำเลพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ 
 
จะเห็นได้ว่าแฟรนไชส์คุมองให้ความสำคัญกับมาตรฐานของผู้สอนเป็นอย่างมาก จึงทำให้แฟรนไชส์คุมองเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง เหมาะสมกับความไว้วางใจของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน และการลงทุนกับแฟรนไชส์คุมองยังสามารถเป็นธุรกิจที่เติบโตเพิ่มขึ้นได้มากในอนาคต 

การันตีความสำเร็จจากผู้ลงทุนที่มีทั่วประเทศ 
 
ภาพจาก แฟรนไชส์คุมอง

คุมอง ถือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทย จากจำนวนสาขาทั่วประเทศที่มีกว่า470 แห่ง จำนวนนักเรียน (นับรายวิชา) มากกว่า 70,000 คน และเชื่อว่าในอนาคตจะมีอัตราเพิ่มขึ้นอีกมาก การเลือกลงทุนกับคุมองจึงเป็นช่องทางในการสร้างธุรกิจที่สดใสมาก 
 
ภาพรวมความสำเร็จของการลงทุนแฟรนไชส์คุมองสะท้อนได้จากสาขาต่างๆ ที่มีทั่วประเทศ หลายคนเคยทำงานเป็นพนักงานประจำ หรือเคยทำอาชีพอิสระต่างๆ แต่ตัดสินใจมาลงทุนกับแฟรนไชส์คุมอง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับการดูแลจากทางแฟรนไชส์อย่างดีเยี่ยม มีการสนับสนุนในทุกช่องทาง มีการพัฒนาหลักสูตรการสอนต่อเนื่อง

ที่สำคัญ ผู้ลงทุนในทุกสาขายังได้สนุกกับการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ได้เห็นผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นผ่านการเรียนกับคุมอง ถือเป็นความสุขที่ได้มากกว่าเงินทอง และธุรกิจนี้ยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาประเทศให้พัฒนามากขึ้นในอนาคตอีกด้วย 
 
สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสและช่องทางในการลงทุน ธุรกิจการศึกษายังเป็นเทรนด์ฮิตการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกับแฟรนไชส์คุมองที่การันตีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างดี นี่คือแบรนด์การศึกษาระดับโลกที่ยังต่อยอดและพัฒนาได้อีกมาก เป็นแฟรนไชส์ที่พร้อมให้ความรู้แก่ผู้เรียนและให้ผู้ลงทุนทุกคนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี 
 
สนใจลงทุนแฟรนไชส์คุมอง รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3HMmnDJ 
โทร.061-3866445, 061-4804239 
 
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

ฟาสต์ คาร์โก้ แฟรนไชส์

ฟาสต์ คาร์โก้ โลจิสติกส์ เป็นธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งและนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน-ไทย แบบครบวงจร ด้วยโครงสร้างพิ้นฐานการขนส่งที่มีปร..

ชีสซี่ฟราย สแน็ค

แฟรนไชส์ ชีสซี่ฟราย สแน็ค Cheesy Fried Snacks ซอสชีสสูตรไม่เลี่ยน รส แซ่บ อร่อยไม่เหมือนใครFacebook : เเฟรนไชส์ Cheesy Fried ..