อ.เอมิสา รักสยาม
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • STYLE & IMAGE CONSULTANT
 • PRESENTATION TRAINER
 
ประวัติการสอน หรือประวัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สอน
 • 15 years experience in tv presenter & fashion tv
 • 4 years experience in soft skills training
 
ตัวอย่างผลงานวิทยากรรับเชิญพิเศษให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการโครงการ Cj Workshop Chicchannel CJ Search
 • อาจารย์พิเศษ บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Presentation” คณะมัฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 รุ่น
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสน่ห์และการสื่อสารอารมณ์” มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารองค์กรด้วยการแต่งตัว” Starmark Group
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Inner Work” FWD ประกันชีวิต
 • อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การพูดเจรจาและการโน้มน้าว” สำนักงานทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ 3 รุ่น
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์” พฤกษา เรียลเอสเตท 12 รุ่น
 • วิทยากรพิเศษ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร” Major Development Estate
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Train the trainer – Public Speaking” สมาคมธนาคารไทย
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Public Speaking & Presentation” East Water Group 2 รุ่น
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Your Style MC Presentation” East Water Group 2 รุ่น
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Public Speaking & Presentation” สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Public Speaking & Presentation” นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะมัฑณะศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Public Speaking & Presentation” นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Personality Development AIA & BBL” 19 รุ่น
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Dress Up like a Pro” P-pac Team
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Personal Branding & Your Image” Genius School Thailand
 • บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Mind Personality&Presentation” Cloud Floor/ Kernal Design Studio / Marchten Design
 
ใบ CER รางวัล หรือสิ่งที่ได้เรียนมา เเละเกียวข้องกับสิ่งที่สอน
 • CERTIFICATED OF IMAGE CONSULTANT, LONDON IMAGE INSTITUTE, UK
 • Certificated Genius School Family Consultant (Talent Dynamic)
 • Certificated of Self Expression and Healing Drama Therapy and Psychodrama Workshop by Joel Gluck