อ.เอกภาวิน สุนทราภิชาติ
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
Deputy Vice President, Investment Strategy Department 
 
EDUCATION 
 • Master of Economics from Kasetsart University, Thailand 
 • Bachelor of Business Administration from Kasetsart University, Thailand 

WORK EXPERIENCE 
Jan 2007 to Jan 2012 
 • Fundamental Analyst from AIRA SECURITIES CO., LTD 
April 2005 to Dec 2006 
 • Technical Analyst from KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC 

Licenses 
 • ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ประเภท ก 
 • ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท ก 
 • ใบอนุญาตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค 

Certificated 
 • CISA Level I 
 • Derivative Analysis
 
ประวัติโดยย่อ
 • Deputy Vice President, Investment Strategy Department 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน 
 • Master of Economics from Kasetsart University, Thailand 
 • Bachelor of Business Administration from Kasetsart University, Thailand