หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
4.3K
5
3.5K
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
SMEs
องค์กร กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
รายละเอียด ให้บริการปรึกษาและบริการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนากำลังคน  การวิจัยพัฒนาในธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านสารเคมีและเคมีผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง  เยื่อและกระดาษ  อาหารและภาชนะบรรจุ  อัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น  รวมทั้งการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ

ที่ตั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2201-7000-4
โทรสาร 0-2201-7466
อีเมล์ webmaster@dss.go.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,280 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด