หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
9.0K
4
3.5K
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS)
SMEs
NEWS
องค์กร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) 
รายละเอียด เป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้  ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพและผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาค  โดยการดำเนินการจะคลอบคุมทั้งการจัดการและการลงทุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเองในการสนับสนุนด้านการเงินต่อโครงการวิจัย พัฒนาโครงการหรือการบริการต่าง ๆ  ที่มีพื้นฐานจากงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้วย

ที่ตั้ง เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2644-5499
โทรสาร 02-644-9538
อีเมล์ infotcels@tcels.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 4 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,974 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด