หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
13K
2
9
3.5K
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
SMEs
องค์กร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
Organization Northern College
รายละเอียด วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (Northern College) เดิมชื่อวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันมี นายประคอง พลหาญ ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เปิดทำการสอนด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เดิมชื่อวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง จัดตั้งขึ้นเนื่องจากในขณะนั้นจังหวัดตากยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สามารถผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ขึ้นที่จังหวัดตาก โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพื่อจะทำการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาตรีจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 4 คณะ คือ
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะนิศาสตร์และรัฐศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ตั้ง 888 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 05-5517486-8
โทรสาร 05-5517487
อีเมล์ northerncollege888@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/ntctak
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 9 คะแนน
มีผู้เข้าชม 13,010 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด