หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
16K
2
5
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
SMEs
องค์กร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
Organization St Theresa International College
รายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 โดยได้รับรองคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเปิดอำนวยการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ปัจจุบันมีสองวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตรังสิตและวิทยาเขตสุรวงค์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซามีเครือข่ายนานาชาติของนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อเตรียมพร้อมรับความสำเร็จในอนาคตให้กับนักศึกษาโดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคภาษาไทยเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงในสายอาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซามีคณาจารย์ที่มาจากหลากหลายประเทศ เช่นอังกฤษ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ แคนนาดา จีน และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้แนวคิดจากหลากหลายวัฒนธรรมที่แตกต่างทั่วโลก
 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซายังได้ร่วมมือกับ Waiariki Institute of Technology (WIT)ประเทศนิวซีแลนด์คือ ให้นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาสามารถโอนหน่วยกิจไปเรียนที่ WIT ได้ในปีสุดท้ายสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
นอกจากนี้มหาวิทยา Patten University ประเทศอเมริกัน Waiariki Institute of Technologyประเทศนิวซีแลนด์และ Universityof East London ประเทศอังกฤษ ทุกโปรแกรมมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ไปเรียนร่วมกับนักศึกษาของเราในงบประมาณที่ประหยัด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและนำไปสู่การยอมรับในระดับสากล 
 
ที่ตั้ง 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 03-7349933, 03-7349934, 03-7349935
โทรสาร 03-7349936
อีเมล์ contact@stic.ac.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/STICInter
Facebook 
www.facebook.com/sticpage
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 16,416 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด