หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
8.3K
3
8
3.5K
สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา
SMEs
องค์กร สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา 
Organization P.S PATTANA PUBLISHING.CO.,LTD
รายละเอียด
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษาก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2519 โดยเริ่มแรกมีสำนักงานอยู่ที่ซอยพญานาค ในระยะแรกสำนักพิมพ์ได้พิมพ์ หนังสือคู่มือออกจำหน่ายจำนวน 6 เล่ม 
 
ต่อมาในปี พ.ศ.2520 ได้เริ่มจัดพิมพ์และจำหน่ายวารสารนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือของทาง สำนักพิมพ์ โดยวารสารดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมียอดสมาชิกกว่า 4,000 คน สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษาตัดสินใจหยุด การจัดพิมพ์วารสารนักเรียนหลังจากที่ได้จัดพิมพ์วารสารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี เนื่องจาก ต้องการเน้นการจัดพิมพ์คู่มืออย่างเต็มที่ หลังจากนั้นสำนักพิมพ์ได้จัดพิมพ์คู่มือออกจำน่ายตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 จนถึง ม.6
 
ในปี พ.ศ.2544 คุณวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ได้ตั้งบริษัทสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด โดยจัดพิมพ์คู่มือในระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ส่วนหนังสือประเภทอื่นๆจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา
 
ปัจจุบันสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษาและบริษัทสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด จัดพิมพ์หนังสือคู่มือ, แผนการสอน และหนังสืออื่นๆกว่า 550 เรื่อง โดยบริษัทมีนโยบายหลักที่จะผลิตหนังสือดีในราคาที่นักเรียนส่วนใหญ่สามารถซื้อได้ บริษัทมีพนักงานรวม 30 คน โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในซอยมั่นสิน4 ถนนพระราม6 และอยู่ในระหว่างก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ในบริเวณถนนพระรามที่6 ซอย41 และคลังสินค้าแห่งใหม่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์สินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 
ที่ตั้ง 12 ซอยหม่อมแผ้ว3 ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-2796222
โทรสาร 02-2796203-4
อีเมล์ sales@porsor.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/pspattana
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,327 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด