หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
21K
12
67
1
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
SMEs
องค์กร บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด 
Organization MAC EDUCATION COMPANY LIMITED
รายละเอียด
จากจุดเริ่มต้นเล็กๆเมื่อปี พ.ศ. 2517 .... ครั้งนั้น นายพีระ พนาสุภน ได้ชักชวนเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ และรุ่นน้องคณะต่างๆจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เปิดติวให้กับน้องๆ ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในนาม “คณะนิสิตบัณฑิต” มุ่งหวังที่จะติวน้องๆสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ และก็สมดังเจตนารมณ์ น้องๆเป็นจำนวนมากที่มาติวสามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยได้ดังที่ตั้งใจ

หลังจากนั้น 1 ปี “คณะนิสิตบัณฑิต” ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “Modern Academic Center” และใช้ชื่อย่อว่า “MAC” จากคำร่ำลือปากต่อปากว่า MAC สามารถติวนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้จำนวนมาก MAC จึงกลายเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีสถิตินักเรียนสูงสุดในเวลานั้นโดยมีนักเรียนมากกว่า 20,000 คนต่อปี
จนในที่สุดสำนักพิมพ์แม็ค จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
 
โดย นายพีระ พนาสุภน เพื่อทำการผลิตวารสารแม็ค และหนังสือคู่มือประกอบการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้วารสารและหนังสือคู่มือเป็น“เพื่อนคู่คิด คู่เรียน” ของนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2532 MAC ได้เริ่มก้าวสู่การผลิตหนังสือแบบเรียน
 
โดยเริ่มจากหนังสือเรียนสายอาชีพทั้งระดับ ปวช. และปวส. หนังสือเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายตามลำดับ หนังสือทุกประเภทของ MAC เน้นคุณภาพ ความถูกต้องและ เนื้อหาสาระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน หนังสือที่มีโลโก้ MACทุกเล่ม จึงเป็นหนังสือที่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ให้ความไว้วางใจในคุณภาพ จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 30 ปี

MAC เติบโตด้วยปณิธานที่แน่วแน่ และมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพทางการศึกษา ทั้งธุรกิจสำนักพิมพ์ หนังสือแบบเรียน ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “MAC…คือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพทางวิชาการ”
 
ที่ตั้ง 9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5120661,02-9382022-7
โทรสาร 0-29382028
อีเมล์ info@maceducation.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/maceducation
Facebook 
www.facebook.com/maceducation1974
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 67 คะแนน
มีผู้เข้าชม 20,931 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 12 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด