หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
6.2K
30
3.5K
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
SMEs
องค์กร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด 
Organization Amarin Priniting & Publishing Public .co.,ltd
รายละเอียด
บริษัทฯเริ่มผลิตนิตยสาร "บ้านและสวน" เป็นฉบับแรกออกวางตลาดในเดือนกันยายน 2519 และถือเป็น นิตยสารแรกเริ่มที่ยังดำเนินงานอยู่ตราบปัจจุบัน ขณะที่การขยายตัวของตลาดผู้อ่านมีกว้างขึ้นและหลากหลายขึ้น บริษัทฯจึงเริ่มผลิตแนวนิตยสารผู้หญิงออกตามมาคือ "แพรว" และ "แพรวสุดสัปดาห์" ซึ่งปัจจุบันคือ "สุดสัปดาห์"
 
ในช่วงปี 2540 ซึ่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย บริษัทฯเริ่มหันมาผลิตนิตยสารเพื่อเป็นแนวทางการ ดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้น ได้แก่ นิตยสาร "ชีวจิต" และนิตยสาร "Health & Cuisine" ต่อมาในปี 2544 บริษัทฯได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์นิตยสาร "National Geographic ฉบับภาษาไทย" ปี 2546ผลิตนิตยสาร "room"ปี 2547 ผลิตนิตยสาร "WE" และ ปี 2548 ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์นิตยสาร "Real Parenting" ปี 2549 ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์นิตยสาร "Shape" ปี 2550 ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์นิตยสาร "InStyle"
 
ด้านกิจการหนังสือเล่มก็เติบโตควบคู่ไปกับการทำนิตยสาร จากการเริ่มต้นด้วย แพรวสำนักพิมพ์ ผลิตหนังสือ เล่มประเภทวรรณกรรม, เรื่องสั้น และบทกวีในปี 2535 ปัจจุบันอมรินทร์ได้ขยายเพิ่มเป็น 13 สำนักพิมพ์ ผลิตหนังสือครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ ตั้งแต่หนังสือสำหรับเด็กเล็ก เยาวชน วัยรุ่น ที่สร้างเสริมจินตนาการ ไปจนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร การตกแต่งบ้านและสวน และอีกมากมาย สำหรับนักอ่านทุกเพศทุกวัย โดยยึดหลัก "คุณภาพ" เป็นหัวใจสำคัญของเรา
 
บริษัทยังเล็งเห็นการนำเนื้อหาจากสื่อหลัก คือนิตยสารและหนังสือเล่ม ไปพัฒนาผ่านช่องทางอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างสรรค์ จึงเกิดธุรกิจต่อเนื่องคือ ธุรกิจทัีวร์, ธุรกิจเทรนนิ่ง, ธุรกิจอีเว้นท์, ธุรกิจwebsite และ E-commerce, ธุรกิจบริการงานพิมพ์ครบวงจร (Amarin Publishing Service), ธุรกิจโทรทัศน์ และยังไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาสาระ บันเทิง ผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคต่อไป
ที่ตั้ง 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02-4229999
โทรสาร 02-4343555, 02-4343777
อีเมล์ amarinbookclubfan@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/amarinpublishing
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 30 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,195 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด