หน้าอินโฟกราฟฟิค    บทความ    ทำธุรกิจในรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
1.9K
6 สิงหาคม 2563
ทำธุรกิจในรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
 
นิติบุคคล
ข้อเสีย
 1. การระดมความคิดอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจ
 2. หากมีการตัดสินใจสำคัญต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 3. หากมีผลขาดทุนอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้
 4. ต้องมีหน้าที่จัดทำบัญชีทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

บุคคลธรรมดา
ข้อเสีย
 1. ไม่อาจระดมความคิดจากใคร
 2. เป็นการเสียภาษีแบบเหมาจ่าย
 3. อัตราภาษีแบบก้าวหน้าเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
 4. ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจมาลดหย่อนได้
 5. ความน่าเชื่อถือต่ำ
 6. ขอสินเชื่อได้ยาก
 7. หากธุรกิจเสียต้องแบกภาระทั้งหมไว้แต่เพียงผู้เดียว
อินโฟกราฟฟิคที่น่าสนใจอื่นๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.