1.3K
20 มีนาคม 2562
กรมพัฒน์ฯ MOU ร่วม 4 หน่วยงาน หนุนภาคธุรกิจ จัดทำบัญชีสะท้อนความเป็นจริง
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนาม MOU กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ผลักดันภาคธุรกิจทำบัญชีให้ถูกต้อง พร้อมวาง 4 แนวทาง
  1. ให้ความรู้
  2. รวบรวมโปรแกรม เพื่อบริหารจัดการธุรกิจ Total Solutions for SMEs
  3. จัดทำคู่มือยื่นแบบปรับปรุงภาษี สอดรับกับ พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และ
  4. เปิด Fast Track สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ. 
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วม 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและนิติบุคคลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชี งบการการเงิน และเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อสะท้อนการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างถูกต้อง
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางแนวทางการกำกับดูแลผู้ทำบัญชีและผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ดังนี้
  1. จัดอบรมด้านการทำบัญชีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
  2. รวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้แก่ โปรแกรมสำนักงาน (Office) โปรแกรมหน้าร้าน (POS : Point Of Sale) และโปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting) ภายใต้ชื่อโครงการ Total Solutions for SMEs เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง และ
  3. จัดทำคู่มือแนวทางการยื่นแบบสำหรับปรับปรุงข้อมูลทางภาษีอากรที่มีผลกระทบกับงบการเงิน ให้สอดรับกับ พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.... ของกรมสรรพากร
  4. เปิดช่องทางพิเศษเร่งด่วน (Fast Track) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้กับนิติบุคคล กลุ่มที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตาม พ.ร.บ. และประสงค์จะส่งงบการเงินฉบับใหม่ เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาด 
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงินที่นิติบุคคลนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางระบบ DBD e-Filing ไปยังฐานข้อมูลของกรมสรรพากรแบบอัตโนมัติ ทำให้นิติบุคคลที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีอากรไม่ต้องแนบงบการเงินซ้ำ ช่วยให้ภาคธุรกิจสะดวกมากขึ้นและยังทำให้ฐานข้อมูลงบการเงินของประเทศเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน สะท้อนความโปร่งใสของธุรกิจในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ร้านขายยา SPD เปิดสาขา..
1,064
อยากรวยจัดให้! ตู้กาแฟ..
815
มาแล้วจ้า! #แฟรนไชส์ ช..
710
สุดยอดจริง!แฟรนไชส์ชาล..
557
SABUY SPEED X ไปรษณีย์..
553
เตรียมพบกับ! “MINISO ส..
545
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.