1.6K
25 กุมภาพันธ์ 2560
แฟรนไชส์กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. เปิดเพิ่มอีก 5 สาขา

 
แฟรนไชส์ โรงเรียนกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. CENTER  โรงเรียนกวดวิชายอดนิยมของประเทศ และแฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชาอันดับ 1 ของประเทศ 10 ปี ซ้อน เปิดมานานกว่า 20 ปี ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกันทุกภูมิภาค โดย มุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพ อย่างไม่หยุดยั้ง เปิดสอนครบทุกวิชา
 

ด้วยหลักสูตรที่มากที่สุดในประเทศ ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อจะสร้างสรรค์ ระบบการเรียนรู้ที่ดี ควบคู่ไปกับ การศึกษาของประเทศ โดยการรวบรวม สุดยอดติวเตอร์ระดับเกียรตินิยม ที่มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ สอนสนุก เข้าใจง่าย ทำเรื่องที่เข้าใจยากๆ เป็นเรื่องที่ง่ายในพริบตา
 

พร้อมเทคนิคลัดมากมาย เพื่อทำข้อสอบด้วยความรวดเร็วและทันเวลา จุดประสงค์ เพื่อมุ่งเน้น ช่วยเสริมทักษะ ความรู้ความสามารถ ให้กับนักเรียน อย่างเต็มประสิทธิภาพ ครบทุกวิชา
 

โดยเฟ้นหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้วยมาตราฐานการสอนที่เป็นหนึ่งเดียว การการลงทุน แบบ WIN-WIN ตอนนี้เปิดเพิ่มอีก 5 สาขา คือ พัทยา สวรรคโลก เชียงราย นครนายก และสาขาน้องใหม่ล่าสุด หนองคาย นักเรียนให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาก เพราะเราคืออันดับ 1 ด้านเทคนิคลัดในประเทศไทย และมีชื่อเสียงระดับประเทศ ที่เดียวที่ให้การรับประกันรายได้ และมีการทำ ROAD SHOW ให้ฟรี
 
  
EXECUTIVE'S TALK

 
 
 
ผมเป็นติวเตอร์มากว่า 25 ปีมีลูกศิษย์นับแสนคนที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และสอบได้เป็นที่ 1 ของประเทศ และตัวแทนโอลิมปิกมาแล้ว จึงอยากให้เด็กทุกคนควรได้รับโอกาส ในการพัฒนาเรียนรู้ อย่างเป็นระบบไม่น่าเบื่อ สนุกกับการเรียน มีเทคนิคลัดเทียบเท่าน้องๆในส่วนกลาง เราบริหารแบบครอบครัว ไม่ใช่แบบบริษัท ไม่มุ่งขายแต่แฟรนไชส์
 

 
แต่เราเน้นพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้ดีที่สุด ผมจึงวางแผน จัดการเรียนรู้เชื่อมโยง การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและ ผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างรอบด้าน เราแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็น คอร์สที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ ที่สำคัญมีครบทุกวิชา  ONE-STOP-SERVICE มาที่เดียวจบ

กล่าวได้ว่าเราเป็นโรงเรียนกวดวิชาเดียว ในประเทศ ที่รวบรวมติวเตอร์ระดับเกียรตินิยมชื่อดังระดับประเทศ ซึ่งล้วนมีเชี่ยวชาญในการสอน  และเข้าใจความต้องการของเยาวชน ที่มาพร้อมด้วยเทคนิคลัดมากที่สุดในประเทศ
 

ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย น่าสนใจ เราใส่ท่านทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส่ โดยทีมงานที่มีคุณภาพมากที่สุดในประเทศ มาลงทุนกับเรารับรองไม่ผิดหวัง 
 
รายละเอียดแฟรนไชส์  www.highspeedmaths.com/downloads/franchise2559.pdf
 
VISION- วิสัยทัศน์“โรงเรียนกวดวิชา  HIGH-SPEED MATHS.CENTER” เป็นโรงเรียนกวดวิชาครบทุกวิชาที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ในระดับสากล อีกทั้งมีการพัฒนาหลักสูตร และเทคนิคลัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทุกภูมิภาคได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
 
พันธกิจ - MISSION
 1. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 3. สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานสอนที่รับผิดชอบ
 4. จัดอบรมภายในภายนอก และส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ
 5. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และจรรยาบรรณของครู และบุคลากรทางการศึกษา
 6. จัดหาและผลิตสื่อ นวัตกรรม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ
 7. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 9. จัดแหล่งการเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อนักเรียน พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามปลอดภัย มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
 10. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
 11. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
 12. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณะและการพัฒนาสังคมส่วนรวม
รายละเอียดแฟรนไชส์  www.highspeedmaths.com/downloads/franchise2559.pdf
 
 


 
จุดเด่นแฟรนไชส์กวดวิชา


HIGH-SPEED MATHS.CENTER
 1. เราเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เปิดดำเนินการมากกว่า 20 ปี
 2. เปิดสอนครบทุกวิชา ตั้งแต่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา GAT และพื้นฐานวิศวกรรม
 3. นักเรียนที่ได้ที่ 1 ของประเทศเรียนที่นี่ถึง 3 ปีซ้อน
 4. นักเรียนระดับ TOP 10 ของโรงเรียนเตรียมอุดม และมหิดลวิทย์เลือกเรียนที่นี่ทุกปี รวมทั้งนักเรียนระดับโอลิมปิก และที่ 1 ของการสอบแข่งขันทุกสนามสอบ
 5. อาจารย์ผู้สอนระดับเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ สอนสนุก น่าติดตาม รู้จริง และเป็นอาจารย์ประจำที่นี่ที่เดียว ดังนั้นจึงสามารถตอบคำถามที่นักเรียนสงสัยได้รวดเร็วและถูกต้อง
 6. หลักสูตรครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ และละเอียดยิบ มีหลักสูตรให้เลือกมากมายตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปิก
 7. ลูกศิษย์ที่จบออกไปนับแสนคนเรียนแล้วได้ผล และสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศ
 8. โรงเรียนกวดวิชาอันดับ 1 ด้านเทคนิคลัดมากที่สุดในประเทศ
 9. ระบบSERVER และ Software ใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไร้ความเสี่ยง และเป็นระบบ SERVER ที่อัจฉริยะ พัฒนาโดยทีมงานของเราเองดังนั้นจึงสามารถแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วและตรงจุด
 10. มีสาขาใน กรุงเทพอยู่ในแหล่งกวดวิชาชื่อดังทั้ง สยามสแควร์ พญาไท ลาดพร้าว วิสุทธานี เป็นต้น
 11. ได้รับรางวัลแฟรนไชส์จากกระทรวงพาณิชย์ถึง 2 ปี
 12. หนังสือมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเข้มข้น น่าอ่าน โจทย์มากที่สุด และเทคนิคลัดมากที่สุด
 13. ROAD SHOW การสอนติวเพื่อประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ของท่านฟรีที่เดียวในประเทศไทย
 14. ที่เดียวในประเทศที่มีระบบระบประกันรายได้ ลดความเสี่ยงถึงที่สุด
 15. มีทีมงานดูแลอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ไม่ทอดทิ้ง ซื่อสัตย์ต่อธุรกิจ และติดต่อง่าย
 16. VDO ระดับ HD คมชัด และตัดต่อด้วย CG. ทำให้น่าเรียน มืออาชีพ สนุก และน่าติดตาม ไม่น่าเบื่อ
 17. รู้จริงทุกเรื่อง ตอบคำถามได้ทุกเรื่อง มีช่องทางการติดต่อกับนักเรียนมากมาย
 18. ผู้บริหารติดต่อง่าย รวดเร็ว เป็นกันเอง ตั้งแต่ต้นจนจบ
 19. มีแผนการตลาดกวดวิชาแบบมืออาชีพ ช่วยกระตุ้นยอดขายแบบตรงจุด
 20. เราไม่มุ่งแต่ขายแฟรนไชส์ แต่เราเน้นความเป็นติวเตอร์ เน้นคุณภาพวิชาการมากกว่า
 21. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ครบทุกระดับ
ระบบการเรียนการสอน

 
แฟรนไชส์สอนด้วยระบบ On Demand จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชาครบทุกวิชา  เน้น การสอนให้เข้าใจง่ายโดยอาศัยเทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำการทำตลาดอย่างตรงจุด ช่วยพัฒนาหลักสูตร ดูแลคุณภาพการสอนให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ที่สำคัญคือช่วยให้แฟรนไชส์สามารถคืนทุนได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย วิธีการสอน จะมีลำดับขั้นตอนอยู่แล้ว
 

โดยสอนจากง่ายไปหายาก ได้ทำแบบฝึกหัดเยอะมีโจทย์หลากหลายรูปแบบ เพราะคณิตศาสตร์เน้นทักษะการทำโจทย์ ถ้าทำโจทย์ได้มากก็จะทำให้เด็กเข้าใจไปเอง เป็นลักษณะ On Demand ที่เด็กจะเรียนจากที่นี่ สอนสดที่นี่ อัดจากที่นี่ ส่งเทปไปตามศูนย์ ด้วยระบบ Sever ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกศูนย์ จะมีการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

ที่เดียวที่มีระบบประกันรายได้ลดความเสี่ยงอย่างสูงสุด

 
เรามั่นใจในคุณภาพการสอนของเรา ว่าเป็นการสอนที่ได้ผลที่สุด และมั่นใจว่านักเรียนต้องลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราสอนแล้วคะแนนดีขึ้น เห็นผลเร็วที่สุด ฉะนั้นเราเป็นที่เดียวที่มีระบบรับประกันรายได้ คือ ท่านต้องได้ทุนคืนโดย ไม่ต้องเสี่ยงแน่นอน ซึ่งแสดงถึงความจริงใจในการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณทางธุรกิจชั้นสูง เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์รักษาคำพูด

ซึ่งที่อื่นไม่กล้าใช้ระบบนี้เนื่องจากเราเป็นสถาบันกวดวิชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการอนุญาตจากกรทรวงศึกษาธิการ ไม่สร้างภาพ ไม่สร้างกระแส ไม่โกหกหลอกลวง ไม่โฆษณาเกินจริง ไม่เอากำไรจากผู้ประกอบการ เราไม่ได้เป็นสถาบันที่มุ่งขายแต่แฟรนไชส์ เพราะนักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนของเรา เต็มเกือบทุกคอร์สเรียน แต่เราต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มากที่สุด
  
ที่เดียวที่มีการทำ Road Show เพื่อสาขาเปิดตัวสาขา

 
โครงการทำ Road show เป็นจุดเด่นของที่นี่ เราเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่จัดทำโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียนในละแวกสาขาของท่าน ได้รู้จักสถาบันของเราอย่างรวดเร็ว เพื่อผลประกอบการของท่านที่สามารถคืนทุนได้เร็วอย่างที่สุด

โครงการนี้ตรงเป้าหมายที่สุด โดยจะส่งจดหมาย ไปที่โรงเรียนในจังหวัดของท่านทุกโรงเรียน เพื่อให้เราไป Road show ตามโรงเรียนเหล่านั้น ซึ่งแต่ละครั้งจะมีนักเรียนมาฟังการสอนของเรา 500-1,000 คนขึ้นไป เพื่อเป็นการจุดประกายให้แก่นักเรียน และขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนเทคนิคลัดชั้นสูง
  
คุ้มค่ากับการลงทุนรูปแบบใหม่  ปรับราคาใหม่ เพิ่มเวลา จาก 5 ปี เป็น 15 ปี คุ้มสุดๆ    
                                                                                       
สำหรับการลงทุนรูปแบบใหม่ ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,590,000 บาท/สัญญา 10 ปี รับครบทุกหลักสูตร( กว่า 2000 หลักสูตร)  สามารถ แบ่งชำระค่าแฟรนไชส์ได้ 3 งวด สำหรับสัดส่วนรายได้แบ่งรายได้แบ่งกับผู้ให้สิทธิ์เพียง 15 % ของรายได้ รับสิทธิ์เพียง 1 อำเภอต่อ 1 แฟรนไชส์   (เฉพาะ 3 สาขาแรกเท่านั้นก่อนปรับราคาและเงื่อนไขใหม่ทั้งหมด)

รายละเอียดแฟรนไชส์  www.highspeedmaths.com/downloads/franchise2559.pdf
 
                                                                                                
มีทีมดูแลอย่างทั่วถึง ไม่ทอดทิ้ง ซื่อสัตย์ต่อธุรกิจ ติดต่อง่าย

 
นอกจากนี้ระบบธุรกิจยังเอื้อต่อความสำเร็จของแฟรนไชส์ซี จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแฟรนไชส์ซอว์ ตั้งแค่คำแนะนำในการหาวัสดุอุปกรณ์ในราคาถูก เช่นโต๊ะ-เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ การวางระบบ LAN เป็นต้น

อุ่นใจได้ทุกสาขากับระบบ SOFTWARE แบบ FREEWARE ถูกลิขสิทธิ์ ทั้งระบบ SERVER และเครื่องสาขาใช้ระบบ LINUX เป็น SOFEWARE แบบ FREEWARE ไม่ต้องกังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

พร้อมแผนการตลาดรองรับอีกว่า 17 แผน การอบรมการเปิดสถาบันอย่างยั่งยืน มีการทำ ROAD SHOW และการทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสนับสนุนจากทีมงานมืออาชีพ อาทิ ทีมกฎหมาย ทีมระบบ IT  ทีมตลาดจากส่วนกลาง  ทีมวิชาการที่สามารถแก้ปัญหาของท่านได้ตรงจุดและรวดเร็ว
 
 
สำหรับผู้ที่มีความสนใจแฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา ยุคนี้ถือเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร แต่การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นต่อบุตรหลาน ฉะนั้นการลงทุนด้านการศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนและคุ้มค่าที่สุด
 
 
ด้วยระบบธุรกิจที่ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความสำเร็จยั่งยืนจนได้รับการโหวตเป็นแฟรนไชส์กวดวิชาอันดับ 1 ของประเทศ 10 ปีซ้อน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนที่สุดแห่งปี และรางวัลอีกมากมายจากกระทรวงพาณิชย์ เป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จตลอดระยะเวลา 20 ปี ของแฟรนไชส์ HIGH-SPEED MATHS.CENTER เมื่อตัดสินใจร่วมธุรกิจแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นอกจากความมั่นคงแล้วยังมีส่วนช่วยสนับสนุนอนาคตของชาติให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมอารยะประเทศ
 

 
 

 

 
 
 
 
ข้อมูลธุรกิจ
ชื่อธุรกิจ สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER                                                                                                                        
ประเภท สถาบันกวดวิชา
รูปแบบการลงทุน  ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,590,000 บาท/สัญญา 15ปี  (เฉพาะ 3 สาขาแรกเท่านั้น)
ที่อยู่  สำนักงานใหญ่ สาขาลาดพร้าว เลขที่ 52/75-76 ติดถนนลาดพร้าวระหว่างซอย 101/2-3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02 731 0147, สายตรง อ.บุ๋ม 089-119-5013

อีเมล์ highspeedmaths@gmail.com
เว็บไซต์ www.highspeedmaths.com/franchise
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/franchisehighspeedmaths
รายละเอียดแฟรนไชส์ www.highspeedmaths.com/downloads/franchise2559.pdf
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,676
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,459
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
756
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
745
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
709
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
574
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.