2.3K
19 มีนาคม 2559
กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตรบ่มเพาะธุรกิจร้านอาหารสู้ศึก AEC


นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร จัดหลักสูตรอบรมเชิงลึกผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารหวังสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาดสมัยใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารด้านการเงินและบัญชี กฎระเบียบ เชื่อร้านอาหารไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
       
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายการค้า การลงทุน ตลอดจนทรัพยากรระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรี และจะเพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ไม่สามารถพัฒนาจุดแข็งและลดจุดอ่อนของตนเองได้อย่างตรงประเด็น
       
“ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นธุรกิจบริการที่เร่งรัดเปิดเสรี ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน AFAS : Asean FrameworkAgreement on Services) ซึ่งเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาของกรมพัฒนาธุรกิจ-การค้า และเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจกลุ่มนี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานค่อนข้างน้อยและขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบคุณค่าของบริการที่เป็นมาตรฐานให้ผู้ใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของ SMEs ไทย” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าว
       
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเป็นกรณีเร่งด่วน โดยได้ร่วมกับสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร กำหนดหลักสูตรอบรมเชิงลึก Happy Restaurants จำนวน 36 ชั่วโมง หรือ 6 วัน ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้ารับการอบรม ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สัปดาห์ละ 1 วัน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม-19 เมษายน 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-22 มิถุนายน 2559
       
อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะเริ่มเปิดตัวโครงการและอบรมครั้งแรกในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นธุรกิจร้านอาหารที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของกรมฯ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำกิจการร้านอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยในแต่ละรุ่นผู้ประกอบการจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ครบ ตลอด 6 สัปดาห์จึงจะจบหลักสูตร และได้รับวุฒิบัตรรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ้างอิงจาก  ผู้จัดการออนไลน์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
902
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
676
เปิดร้าน Chester พร้อม..
615
“Personalized Learning..
604
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
563
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
545
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.