2.1K
1 กุมภาพันธ์ 2559
เปิดตัวโครงการ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์" ปีงบ ประมาณ 2559 Thailand Franchise Standard 2016 อัพพลังความรู้ สู่ความก้าวหน้าธุรกิจแฟรนไชส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญท่านมาร่วมอัพพลังความรู้และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ใน  โครงการพัฒนาศักยภาพการบิรหารจัดการและสร้างโอกสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์" ปีงบ ประมาณ 2559 พร้อมร่วมสัมมนา  Thailand Franchise Standard 2016 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา  9.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายละเอียดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์" ปีงบประมาณ 2559

1. สร้างความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
 • ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practice)
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการและเชิงลึก พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ณ สถานประกอบธุรกิจ
 • การตรวจประเมิน และจัดทำแผนพัฒนาองค์กรจากทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
3. เผยแพร่ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านการพัฒนายกระดับฯ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา การสร้างปรับกระบวนงานและพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการธุรกิจอื่นๆ
ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ
 1. ได้รับการประเมินศักยภาพของตนเองและธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเนชั่น
 2. ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน ณ สถานประกอบธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. เสริมสร้างเครือข่ายและได้รับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์บริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
 4. ได้รับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อใช้ในการส่งเสริมความน่าเชื่อถือของกิจการ
 5. มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ธุรกิจผ่านสื่อในเครือเนชั่นที่มีผู้อ่านมากกว่า 100,000 ราย
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีใบทะเบียนพาณิชย์เพื่อการประกอบกิจการ
 2. ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558
 3. เป็นธุรกิจเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51 %
 4. ผู้บริหารหลักของกิจการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 5. มีการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1 ราย
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร และ หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เช่น เอกสารเปิดเผยข้อมูลแฟรนไชส์ (FDD: Franchise Disclosure Document) คู่มือการดำเนินธุรกิจ แฟรนไชส์ (Operations Manual)หรือ สำเนาหนังสือสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement)เป็นต้น
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0-2 5475953  โทรสาร 0-25475952
Email: franchisedbd@gmail.com (คุณทิพย์ณัฐนันต์)
ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่น โทรศัพท์ 02 338 3861, 081-358-4786
โทรสาร 02 338 3871 Email: franchise@nation.ac.th (คุณเกษตร)

รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ร้านขายยา SPD เปิดสาขา..
1,091
อยากรวยจัดให้! ตู้กาแฟ..
832
มาแล้วจ้า! #แฟรนไชส์ ช..
728
SABUY SPEED X ไปรษณีย์..
566
สุดยอดจริง!แฟรนไชส์ชาล..
564
เตรียมพบกับ! “MINISO ส..
553
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.