2.3K
30 ตุลาคม 2558
บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน


บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด จัดอบรมสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีหลักสูตรประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงานหลาย ๆ องค์กรเข้าใจว่ารายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานถ้ากำหนดอยู่ในกฎระเบียบบริษัทเป็น ลายลักษณ์อักษรแล้ว ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายได้หากศึกษาให้ดี ถึงแม้ท่านระบุในกฎระเบียบบริษัทแล้วกฎหมายภาษีอากรก็ไม่ถือเป็นรายจ่าย และที่สำคัญผู้ประกอบการรวมทั้งฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายบุคคลยังไม่เข้าใจคำว่า ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงานเกี่ยวข้องกับรายจ่ายพนักงานอย่างไร

อีกทั้งการทำงานฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคลต่างฝ่ายต่างทำงานตามหน้าที่ของตนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนเพิ่มของพนักงาน หรือไม่สามารถตรวจสอบยันยอดกันได้หลักสูตรประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงานจะช่วยทำให้ทราบว่ารายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานรายการใดบ้างถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ และรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานรายการใดบ้างถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน รายการใดบ้างไม่ถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน

ทั้งนี้เพราะหลักสูตรนี้จะมีคำสั่งข้อหารือสรรพากรเป็นตัวกำหนดให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักภาษีอากร ซึ่งผู้ประกอบการ ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบัญชี จะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันว่าถึงแม้รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานจะมีระเบียบ บริษัทเป็นลายลักษณ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะถือเป็นรายจ่ายได้ทุกตัว

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบัญชีต้องมีความรู้ที่ตรงกันไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างทำ ที่สำคัญต้องศึกษาว่ารายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานใดบ้างที่ทำไม่ถูกต้อง จะรอสรรพากรประเมินแล้วจึงมาแก้ไขคงไม่ทันการณ์ สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงวิธีการคำนวณประโยชน์ส่วนเพิ่มของพนักงานเพื่อสามารถนำส่งภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

  1. มาตรา 42 เงินได้พึงประเมินประเภทให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  2. ตารางการคำนวณเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลที่บริษัทหักเป็นรายจ่ายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง
  3. เทคนิคการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงานวิทยากรอาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
  1. ผู้บริหาร
  2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  3. พนักงานบัญชี
  4. ผู้ที่สนใจวันที่และเวลา16 พฤศจิกายน 2558
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion สำหรับท่านที่สมัครและโอนเงินค่าอบรม ภายในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
  • ฟรีแบบทดสอบความรู้ด้านบัญชี (Online) 10 หลักสูตร 5 Account (1 Account/1 ครั้ง) นาน 3 เดือน (ธ.ค. 2558-ก.พ. 2559)
  • ฟรีค่าสมาชิก (Basic) 1,500 บาท/1 ปี หรือ มา 3 จ่าย 2 (ภายในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เท่านั้น)
  • พิเศษ! สำหรับสมาชิก รับฟรี สื่อการสอน (Online) หลักสูตรประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน (ธ.ค. 2558-ก.พ. 2559) 1 Account เก็บชั่วโมง CPD อื่น ๆ 7.30 ชม.
เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร http://www.cpta.co.th/webcpta/index.php/th/public-training/24-pub-benefits

สอบถามรายละเอียด (CONTACT) : คุณรินรดา โทร.02-222-4772 ต่อ 187 มือถือ 081-353-3866

อีเมล์ : info_cpta@wpp.co.th

เว็บไซต์ :
www.cpta.co.th
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,671
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,450
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
749
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
740
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
699
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
566
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.