3.9K
1
23 กุมภาพันธ์ 2558
การสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เบื้องต้นของบริษัทฯ สามารถสำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟัง การสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองได้ทางอีเมล franchise@kumon.co.th ก่อนวันเข้าฟังสัมมนาฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยระบุรายละเอียดในอีเมลดังนี้
 1. ชื่อ-สกุล ผู้สนใจเปิดศูนย์คุมอง (ภาษาไทย)
 2. อายุและวันเดือนปีเกิด
 3. สถานที่ที่สนใจเปิดศูนย์คุมอง (กรุงเทพมหานคร กรุณาระบุชื่อเขต / ต่างจังหวัด กรุณาระบุชื่ออำเภอและจังหวัด)
 4. วันที่จะเข้าฟังสัมมนา (เลือกได้เพียง 1 วัน)
 5. สถานที่ที่จะเข้าฟังสัมมนา (ณ สำนักงานคุมอง ตามเขตพื้นที่ที่ท่านสนใจเปิดศูนย์เท่านั้น)
 6. หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ
 7. แนบประวัติส่วนตัว (Resume) ในรูปแบบ PDF หรือ Microsoft word โดยให้ระบุข้อมูลตามด้านล่างเป็นอย่างน้อย
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด
  • สถานภาพการสมรส
  • อาชีพปัจจุบัน
  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
 8. ท่านทราบข่าวการสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองจากที่ใด
  • Thaifranchisecenter.com
  • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  • หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  • อื่นๆ (หากทราบข่าวจากนิตยสารหรือเว็บไซต์ กรุณาระบุชื่อ)
บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าฟังสัมมนาของท่านผ่านทางอีเมลภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันสัมมนา ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแจ้งเหตุผลสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-6555 (ต่อ 1171, 1172) หรือ 06-1480-4239


*กำหนดการสัมมนาประจำปี 2558

พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา
 • กรุงเทพฯ จังหวัดในภาคกลาง และ ภาคตะวันออก / สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) (24 มกราคม, 30 มกราคม, 7 กุมภาพันธ์, 13 กุมภาพันธ์, 20 มีนาคม, 28 มีนาคม)
พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา
 • ภาคเหนือ / สำนักงานเชียงใหม่
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานขอนแก่น
 • ภาคใต้ (ไม่รวมจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา) / สำนักงานหาดใหญ่(24 มกราคม, 7 กุมภาพันธ์, 28 มีนาคม)
*กำหนดการสัมมนาและขั้นตอนในการเปิดศูนย์คุมองอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

สถานที่จัดสัมมนา
 • สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)จำกัด อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์เอ ชั้น 15-16 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • สำนักงานเชียงใหม่ อาคารไลฟ์ อิน ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1/1 ถนนทิพยเนตร ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • สำนักงานขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 356/1 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • สำนักงานหาดใหญ่ อาคารเรดาร์กรุ๊ป ชั้น 5 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
การสัมมนาเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30-15:00 น. (ลงทะเบียน 8:30-9:15 น.) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าฟังสัมมนาหลังเวลา 9:30 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมมนา
 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 3. อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการสอบข้อเขียน
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,230
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
948
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
737
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
733
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
671
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
627
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.