2.2K
4 กุมภาพันธ์ 2558
SME กว่า 50 องค์กรเซ็น MOU ก่อตั้งสมาพันธ์ SME ไทยกลุ่ม SME กว่า 50 องค์กรร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อร่วมก่อตั้ง "สมาพันธ์ SME ไทย" โดยสมาพันธ์ SME ไทยจะเป็นศูนย์รวมของ SME ทั่วฟ้าเมืองไทย, เป็นศูนย์กลางประสานกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุน SME

ส่งเสริมความแข็งแข็งของสมาชิก และเป็นศูนย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก โดยวัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาพันธ์ SME ไทยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • หนึ่ง เป็นศูนย์รวมของ SME ที่ประกอบด้วย กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค สมาคมการค้าต่างๆ และผู้ประกอบการทั่วไป
  • สอง เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงาน ของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง อยู่รอดและเติบโตของSME
  • สาม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน
  • สี่ ศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก

ทั้งนี้กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวกับ SME ที่เข้าร่วมเซ็น MOU ในครั้งนี้ประกอบด้วย สมาคมการค้าไทยสมาร์ทเอสเอ็มอี, สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์, สมาคมการค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย,  กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป Thai-agri food cluster, สมาคมการค้าเอส เอ็ม อี ไทย (TSME), สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา, สมาคมธุรกิจหยอดเหรียญไทย,  สมาคมวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย, สมาคมเอสเอ็มอีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,

ชมรมเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ NEC Network, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, กลุ่มผู้บริหารศูนย์บริการ (ซัมซุง) , ชมรม SMEจังหวัดพิจิตร,  ชมรมนักธุรกิจเอสเอ็มอีไทย, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก, สมาคมเครื่องหนังไทย, สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย, เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand, สหกรณ์เกษตรอินทรีย์แทนรัก, ชมรมผู้ประกอบการ SME จ.อุตรดิตถ์, สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร(Food Franchise Institute) สมาคมภัตตาคารไทย  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซี่ยน  สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA)  กลุ่มนวัตกรรมสหกรณ์ สมาคมATSME สมาคม  TA SME กลุ่ม K-SME 5 กลุ่ม K-SME 9 กลุ่ม K-SME 1 สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ระหว่างประเทศ ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์นิคมสยาม สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย  สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครพื้นที่  2 ชมรมผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย กลุ่ม Book Connection  ชมรมผู้ประกอบการ SME จ.ยะลา กลุ่ม K-SME 6  Smart sme clup (พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป) สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น มูลนิธิสัมมาชีพ  สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ กลุ่มสหกรณ์ปฏิญญาท่าแซะ ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  กลุ่ม Dinner Biz กลุ่มสตรีที่ปรึกษาและผู้ประกอบการ เป็นต้น

อ้างอิงจาก  smartsme.tv
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,674
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,453
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
752
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
742
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
705
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
569
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.