2.3K
1
13 มีนาคม 2557
ศ.ศ.ป.ขอเชิญผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก เตรียมความพร้อมสู่ AECศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.ขอเชิญผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปี 2557 ซึ่งศ.ศ.ป.จัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกของ ศ.ศ.ป.และผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการผลักดันแนวคิดการพัฒนาธุรกิจให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม ด้วยการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมที่เข้มแข็ง เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ มีความพร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economics Community – AEC   ที่จะเริ่มในปี 2558 นี้

กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมที่สนใจจะพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันและพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของธุรกิจงานหัตถกรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายการค้างานหัตถกรรมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการพัฒนาธุรกิจเชิงลึกเฉพาะราย  ระยะเวลา 8-10 วัน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2557 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
 1. เป็นผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรม หรือหมู่บ้าน/ชุมชน นักออกแบบ และคนรุ่นใหม่ผู้สนใจงานด้านศิลปหัตถกรรมที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง
 2. ดำเนินธุรกิจด้านศิลปหัตถกรรมมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความมุ่งมั่นและมีความพร้อม สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึกกับโครงการได้ทั้ง 8-10 วัน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2557 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ :
 1. การวิเคราะห์ วินิจฉัย แก้ปัญหาและตอบโจทย์ธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ
 2. การพัฒนาธุรกิจเชิงลึกเฉพาะราย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง
 3. โอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ ศ.ศ.ป. (เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ)
กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก :
 • การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ   ระยะเวลา 1 วัน   ช่วงเวลา   มีนาคม - เมษายน 2557  สถานที่  สถานประกอบการ
 • กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ    ระยะเวลา 2 วัน    ช่วงเวลา   2-3 เมษายน 2557    สถานที่ มรภ.วไลยอลงกรณ์
 • การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบรวมกลุ่ม    ระยะเวลา 3-5 วัน  ช่วงเวลา    เมษายน - พฤษภาคม 2557 สถานที่   ศ.ศ.ป.
 • การให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์    ระยะเวลา 1 วัน   ช่วงเวลา  พฤษภาคม 2557  สถานที่  ศ.ศ.ป.
 • การติดตามผลและให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติม    ระยะเวลา  1-2 วัน  ช่วงเวลา    มิถุนายน 2557   สถานที่  Remote Consult
 • การสรุปผลการให้คำปรึกษาแนะนำ    ระยะเวลา 1 วัน  ช่วงเวลา    มิถุนายน 2557   สถานที่  สถานประกอบการ และศ.ศ.ป.
 • งานปิดรุ่นและแสดงผลงาน    ระยะเวลา 1 วัน    ช่วงเวลา  สิงหาคม 2557  สถานที่  ศ.ศ.ป.
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก :
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sacict.or.th หรือ www.ismed.or.th หรือขอใบสมัครทางโทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 7203, 08-2450-2633
 2. ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือรับรองการจัดตั้งธุรกิจ
  • รูปถ่ายผลิตภัณฑ์และรูปถ่ายหน้าร้าน ผ่านช่องทาง ดังนี้ e-mail : sacict.ac.training@gmail.com หรือ โทรสาร : 02-986-9399 หรือ ทางไปรษณีย์ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย 99 หมู่ 18 ถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120
    
ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-564 -4000 ต่อ 2020, 08-2450-2626 (คุณอัญชิสรา), 08-3444-0847 (คุณอัจนา)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,226
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
943
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
735
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
732
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
670
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
625
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.