2.0K
27 กุมภาพันธ์ 2557
ระดมยักษ์ใหญ่สร้าง พิซซ่า โมเดล ปฏิรูปอุตสาหกรรม SMEs สู้วิกฤติเศรษฐกิจ


 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้ จัดสัมมนาในหัวข้อ "Pizza Model" โมเดลความอยู่รอดอุตสหกรรม SMEs เพื่อการอยู่รอดอย่างสร้างสรรค์รับมือ AEC และการค้าชายแดนตอบโจทย์ทุกวิกฤติทั้งเศรษฐกิจและการเมือง

โดยภายในงานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกูรูชั้น นำด้านอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ รองประธานสภาอุตสาหกรรม, คุณโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธาน TDRI, คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมรับฟังจำนวนมากและที่สำคัญจากความร่วมมือของทุกฝ่ายระดมสมองเพื่อหาทางออกธุรกิจ SMEs จนได้เกิด "พิซซ่า โมเดล ขึ้นประกอบด้วย 6 แนวทาง ได้แก่ 1. เลือกพัฒนาธุรกิจให้เดินเฉพาะทาง 2. มุ่งสู่ทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดนเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนำโดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs โดยผ่านช่องทางหน่วยงานที่สังกัด ยิ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ อุตสาหกรรม SMEs มีโอกาสแข่งขันทางการค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่ง พิซซ่า โมเดล จะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง เพื่อพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ ให้ทันโลกทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันนี้
 
 
 
ทางด้าน นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ และประธานสภาผลิตภัณฑ์ไม้แห่งอาเซียน กล่าวว่า จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่ปี 2555 ประกอบกับวิกฤตการเมืองในประเทศส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมนำเข้าและอุตสาหกรรมเพื่อผลิตและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ SMEs ของไทย ทำให้ยอดขายทั้งปีเฉลี่ยลดลงร้อยละ 15-20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะ SMEs ของอุตสาหกรรมไม้ ซึ่งมีการคาดการร์ว่าภาคการส่งออกอาจทรงตัวหรอขยายตัวลดลงไปจนถึงกลางปีนี้

ดังนั้น ภาครัฐจึงได้ร่วมส่งเสริมการออกมาตรการด้านการเงินแก่กลุ่ม SMEs เพื่อช่วยสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างแท้จริง อาทิ ปรับกฎระเบียบของธนาคารให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น จัดโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตลอดจนการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ เช่นเดียวกับที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมสัมมนา "พิซซ่า โมเดล" ในครั้งนี้ ที่ภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต จึงต้องมาร่วมกันหาทางออกและขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความอยู่รอดของ SMEs ของไทย

อ้างอิงจาก RYT9
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,620
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,386
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
723
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
707
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
675
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
539
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.