4.5K
2 มีนาคม 2555
เปิดรับสมัครแล้ว พัฒนาธุรกิจคุณให้เป็นแฟรนไชส์! ปี2555เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรบ่มเพาะธุรกิจเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ Franchise B2B รุ่นที่ 14 ปี 2555

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพให้นำแนวทางของระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ได้มาตรฐานวัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการของไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจ วางแบบแผน และพัฒนาเข้าสู่ระบบ แฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน
 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง สามารถขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์และเสริมสร้างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในลักษณะผู้ขายสิทธิ์ (Franchisor) ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม
 3. เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น
ระยะเวลา  หลักสูตร 117 ชั่วโมง ฝึกอบรมโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เจ้าของกิจการ หรือตัวแทนโดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการให้เข้ารับการอบรม
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 3. สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้กิจการละ 2 ท่าน
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าอบรมได้ครบตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กำหนด
 5. สามารถนำเสนอแผนงานทางธุรกิจของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา
หลักฐานการสมัคร 
 1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 3. หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์
 4. หนังสือรับรองจากกิจการ กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ
 5. Company Profile และรูปถ่ายแสดงสถานประกอบการและร้านสาขา 
 6. แผนธุรกิจ หรือ แผนการตลาด
   
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://dbdapp.dbdmart.com

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร 0 2547 5953  โทรสาร 0 2547 5952
E-Mail : franchisedbd@gmail.com
ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2555

Download เอกสาร :

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ร้านขายยา SPD เปิดสาขา..
1,057
อยากรวยจัดให้! ตู้กาแฟ..
808
มาแล้วจ้า! #แฟรนไชส์ ช..
709
SABUY SPEED X ไปรษณีย์..
552
สุดยอดจริง!แฟรนไชส์ชาล..
551
เตรียมพบกับ! “MINISO ส..
538
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.