673
6 ตุลาคม 2564
พาณิชย์ ดึง CEO ภาคธุรกิจระดับประเทศ ติวเข้มผู้ประกอบการท้องถิ่น คิ๊กออฟ 5 กลุ่มธุรกิจ ก่อนผลักดันลงทุนธุรกิจร่วมกัน
 
 
สินิตย์ เลิศไกร รมช.พณ. เผย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ (DBD Online Masterclass: DO Master) ‘ยกระดับร้านค้าออนไลน์ สู่เป้าหมายธุรกิจร้อยล้าน’ ดึงผู้บริหาร 5 กลุ่มธุรกิจระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่มสินค้าอาหาร กลุ่มสินค้าสมุนไพร กลุ่มสินค้าแฟชั่น/ไลฟ์สไตล์ กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน และกลุ่มธุรกิจสินค้าเครื่องดื่ม ติวเข้มกลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศ ก่อนผลักดันให้ลงทุนธุรกิจร่วมกัน
 
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กรมสรรพากร, ธนาคารกสิกรไทย, Central Pattana, ร้านอาหารสุขภาพ Jones' Salad, ร้านครัวซองต์ James Boulangerie, ร้านกาแฟ Grand Coffee Boy, โรงคั่วกาแฟ Roast Runner, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Wellness Asia, เสื่อสัญชาติไทย PDM, แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทย VINN PATARARIN, บ้านและสวน, นิตยสารชีวจิต

และ เพจ BK Review จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ (DBD Online Masterclass: DO Master) ‘ยกระดับร้านค้าออนไลน์ สู่เป้าหมายธุรกิจร้อยล้าน’ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C) โดยได้คัดเลือก 5 กลุ่มธุรกิจนำร่องเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจสินค้าอาหาร กลุ่มธุรกิจสินค้าสมุนไพร กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น/ไลฟ์สไตล์ กลุ่มธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้าน และกลุ่มธุรกิจสินค้าเครื่องดื่ม แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
 
กิจกรรม The CEO Masterclass ติวเข้มเจ้าของธุรกิจผู้มากประสบการณ์ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน e-Commerce จำนวน ๑๔ ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคจากผู้บริหารรุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าออนไลน์ในทุกมิติ ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) การขอเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verified) กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารสภาพคล่องทางการเงินสำหรับร้านค้าออนไลน์ และภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ e-Commerce เป็นต้น

กิจกรรมให้คำปรึกษาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Consultation and Matching) เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ธุรกิจระดับประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้เจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อการลงทุนร่วมกันในอนาคต จำนวน ๑๐ ชั่วโมง โดย CEO รุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ ได้แก่
  1. กลุ่มธุรกิจสินค้าอาหาร โดย Grand Coffee Boy
  2. กลุ่มธุรกิจสินค้าสมุนไพร โดย นิตยสารชีวจิตและงานแฟร์กินดีอยู่ดี By ชีวจิต
  3. กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดย Central Pattana
  4. กลุ่มธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้าน โดย บ้านและสวน Homepro และ Baan & BEYOND
  5. กลุ่มธุรกิจสินค้าเครื่องดื่ม โดย โรงคั่วกาแฟ Roast Runner
ผู้บริหารรุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศจะช่วยมอบโอกาสในการขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยนำสินค้าชุมชนมาวางจำหน่ายภายในร้านค้า ห้างสรรพสินค้าหรืองานแสดงสินค้า ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายร่วมกัน การเป็นคู่ค้าแลกเปลี่ยนวัตถุดิบระหว่างกัน รวมถึง การลงทุนทางธุรกิจร่วมกัน
 
การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ (DBD Online Masterclass: DO Master) ‘ยกระดับร้านค้าออนไลน์ สู่เป้าหมายธุรกิจร้อยล้าน’ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ในทุกมิติให้กับ ผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาตนเองและธุรกิจยกระดับเป็นผู้บริหารธุรกิจระดับประเทศได้ รวมถึงขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศ

ทั้งนี้ กรมฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ทั่วประเทศ จำนวน 50 ราย แบ่งเป็น กลุ่มธุรกิจสินค้าอาหาร จำนวน 10 ราย กลุ่มธุรกิจสินค้าสมุนไพร จำนวน 10 ราย กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น/ไลฟ์สไตล์ จำนวน 10 ราย กลุ่มธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้าน จำนวน 10 ราย และกลุ่มธุรกิจสินค้าเครื่องดื่ม จำนวน 10 ราย อบรมระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom จำนวน 24 ชั่วโมง
 
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการอบรม กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจะร่วมกันประเมินผลสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคของโครงการฯ ก่อนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และเตรียมขยายสู่กลุ่มธุรกิจอื่นต่อไป” รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 5961 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th พร้อมทั้ง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทาง Facebook : Thailand e-Commerce Expo
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ร้านขายยา SPD เปิดสาขา..
1,064
อยากรวยจัดให้! ตู้กาแฟ..
815
มาแล้วจ้า! #แฟรนไชส์ ช..
710
สุดยอดจริง!แฟรนไชส์ชาล..
555
SABUY SPEED X ไปรษณีย์..
553
เตรียมพบกับ! “MINISO ส..
543
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.