478
18 มีนาคม 2564
แสนสิริร่วม ธ . ไทยพาณิชย์จัดซื้อสินค้า 6,000 ล้านบาทและบ้านเอื้ออำนวย 1,000 ล้านบาทตั้งชี้ช่วย SMEs 1,500 ราย
 
 
'แสนสิริ' และ 'ธนาคารไทยพาณิชย์' ร่วมหาทางขับเคลื่อนตำรวจผ่านโครงการใหญ่“ SANSIRI x SCB: BUILD FOR ALL สร้างไปด้วยกัน” เพิ่มทางรอด COVID-19 ให้ SMEs ก่อนเศรษฐกิจโดยรวมจนเป็น“ สึนามิชิ”
 • เผย 5 สร้าง” การช่วยเหลือ SMEs ไทยในทุกสร้างรายได้เร่งด่วน - สร้างช่องทางเดิน - ก้าวดันสู่การสร้าง - สร้างความมั่นคงด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีจาก SCB - สร้างเงื่อนไข ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อรวมช่องโหว่สินเชื่อธุรกิจ 1,000 ล้านบาทแก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่เข้าร่วมโครงการพร้อมให้อัตราพิเศษแก่กลุ่มลูกบ้านแสนสิริที่ประกอบธุรกิจและคู่ค้าผู้ประกอบการในอัตรา 1.99% * ใน 3 เดือนแรก
 • ระบุธุรกิจ SMEs มีช่องลมทางถึง 7 ล้านล้านบาทคิดเป็นมากกว่า 40% ของ GDP ของประเทศและเป็นฟันเฟืองสตรีสำคัญการจ้างงานมากกว่า 80% ของการจ้างงานภาคทั้งหมด แต่ก่อนหน้านี้โควิดได้รายได้และความผิดพลาดต้องมีคนที่ทำงานยื่นกู้มาช่วย SMEs อย่างเร่งด่วน เพื่อความมั่นคงของประเทศ
 • เชื่อมั่นความมั่นคงของแสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์จะช่วยสร้างรายได้ ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้ผ่านช่องว่างปี 2564 ช่วย SMEs ไทย 1,500 รายนำร่อง 6 กลุ่มธุรกิจด้วย ใบซื้อสินค้า 6,000 ล้านบาทและการให้สินเชื่อธุรกิจพิเศษรวม 1,000 ล้านบาทต่อยอดปี 2563 ที่แสนสิริช่วยมาแล้วกว่า 900 รายและซื้อสินค้าไปแล้ว 4,000 ล้านบาท
นายอภิชาติจูตระกูลไม่ยอมให้ บริษัท แสนสิริ จำกัด ( กก.) (SIRI)เปิดเผยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงมีความสัมพันธ์บางเพราะทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการเดินทางของ COVID-19 ต่อต่อเนื่องมากว่า 1 ปีภาคการส่งออกการท่องเที่ยวหยุดส่งผลต่อกำลังซื้อทั่วโลกซึ่งภาค ธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนขั้นแรกก็คือช่องโหว่ขนาดกลางและขนาด (SMEs)

เนื่องจากการมีข้อผิดพลาดด้านเงินทุนการจัดการโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและโอกาสในการแข่งขันกระโดดเอสเอ็มอีหลายแห่งจะโน้มตัว ไปตลาดช่องแคบและลดฝ่ายด้านพนักงานลง แต่ก็ยังมีเอสเอ็มอีอีกหลายแห่งที่ต้องยุติตัวลงไปอย่างต่อเนื่องและหากเทียบไม่ได้กับการสัมภาษณ์ในเร็ว ๆ นี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศเนื่องจากเอสเอ็มอีเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อระบบ

โดยอัตโนมัติข้อมูลจากสถานีรถไฟประจำประเทศพบว่าในปี 2563 เอสเอ็มอีของประเทศมีขนาดใหญ่กว่า 40% ของ บริษัท ต่างประเทศ (GDP) และมีอัตราการ จ้างงานคิดเป็น 80% ของการจ้างงานภาคเอกชนไม่ถือเป็นอีกรายใหญ่ที่ทำหน้าที่หล่อหลอมการจ้างงานจำนวนมากเมื่อเกิดขึ้นควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
 
จากการพิจารณาถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของเอสเอ็มอีรุ่นแสนสิริได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ในการเดินทางกำลังช่วยเหลือเอสเอ็มอีช่องใต้โครงการ“ SANSIRI x SCB: BUILD FOR ALL สร้างไปด้วยกัน” เพื่อสร้างแบบสร้างการรับรู้ช่วยงานให้กับหน่วยงานขนาดใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้สามารถเดินทางไปด้วยกันจากการพูดคุยกันในครั้งนี้ได้ตั้งเกณฑ์การเข้าช่วยเหลือเอส เอ็มอีในปี 2564 จำนวน 1,500 รายได้หรือคิดเป็นระยะการช่วยเหลือรวม 7,000 ล้านบาท


โดยเป็นไขมันต่ำสินค้าจากเอสเอ็มอีจากแสนสิริ 6,000 ล้านบาทและเงินสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารไทยพาณิชย์ 1,000 ล้านบาทโดยซื้อ เอสเอ็มอีเลิศที่จะเข้าไปช่วยเหลือในโครงการนำร่องมี 6 กลุ่มธุรกิจกลุ่มวัสดุก่อสร้างบ้านเฟอร์นิเจอร์และของบ้านเช่ากำจัดศัตรูโดยไม่คำนึงถึงธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายในบ้านบริการด้านข้างที่อยู่อาศัยและธุรกิจอาหาร
 
โครงการ“ SANSIRI x SCB: BUILD FOR ALL สร้างไปด้วยกัน” เปิดกว้างโอกาสสำหรับ SMEs รายเล็กทุกรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ไทยในทุกประเทศประกอบด้วยรายละเอียดเล็กทั่วไปลูกบ้านแสนสิริที่ประกอบธุรกิจและคู่ค้าค้า ของแสนสิริคุมใต้ 5 ชั้น
 1. สร้างรายได้ให้เพิ่ม (Buy)ด้วยการเข้าซื้อสินค้าจากเอสเอ็มอีที่มีขนาดเล็ก
 2. สร้างช่องทางการศึกษา (Reach) เช่นการเพิ่มช่องว่างธุรกิจ สินค้าและบริการของเอสเอ็มอีด้วยช่องทางสื่อออนไลน์ของแสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์รวมถึงพรมสิริแฟมิลีที่มีอยู่ในการดูแลกว่า 100,000 ครอบครัว
 3. สร้างตลาดใหม่บนโลกออนไลน์(Transformation) ด้วยการขยายตลาดของเอสเอ็มอีไทยสู่ชุมชนชั้นนำเช่น NocNoc.com ตลาดออนไลน์สร้างและของแต่งบ้านครบวงจร Robinhood แอปพลิเคชัน Food Delivery สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กและ WeChef ออนไลน์ที่พัฒนา Food Truck ของไทย
 4. สร้างความมั่นคงให้ธุรกิจ (Enhance) โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะนำ Tech Efficiency Program เข้ามาช่วยด้านการลดให้เอสเอ็มอีอย่างมีประสิทธิภาพและ
 5. สร้างสภาพคล่อง ( ความยืดหยุ่นทางการเงิน) โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะให้การจัดการด้านสินเชื่อธุรกิจที่ให้แก่เอสเอ็มอีด้วยระยะรวมทั้งหมด 1,000 ล้านบาท
“ ห้างทั้ง 5 ข้อนี้ทางแสนสิริได้ดำเนินการช่วยเหลือตามข้อ 1-3ไปแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยเริ่มจากคู่ค้ารายย่อยของแสนสิริที่ได้รับผลจากกระบวนการส่งผลให้ตลอดปี 2563 แสนสิริได้ให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีไปแล้วกว่า 900 รายรวมเป็นใบ้ใน การช่วยเหลือกว่า 4,000 ล้านบาท

สำหรับปีนี้มั่นใจว่าโครงการให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแบกขึ้นมีธนาคารไทยเข้ามาร่วมขบวนกำลังและสานต่อการช่วยเหลือในข้อ 4 และข้อ 5 ใน ด้านการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินที่ เหมาะสมเช่นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วยเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ผ่อนปรนและยืดหยุ่นซึ่งจะช่วยให้เอสเอ็มอีรอดพ้นจากวิกฤตได้เร็วขึ้น ” ที่คุณนายคุณอภิคุณชาติกล่าว
 
หนังสือนายคุณอาทิตย์นันทวิทยาตำแหน่งที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)กล่าวว่า“ ธนาคารไทยพาณิชย์ถึงความสำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสมควรพร้อมที่จะสนับสนุนและยืนอยู่ข้างเอสเอ็มอีในทุกช่วงเวลาหนึ่งปีของสถานการณ์ โคโค่ -19 ที่เกิดขึ้นโทรได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่องทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการช่วยหาช่องทางการขายเพื่อสร้างรายได้ใหม่
 
รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ กับการรวมตัวเพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจซึ่งในช่วงแรกได้ให้ความช่วยเหลือรวมแล้วกว่า 402,000 ล้านบาทความช่วยเหลือจากระบบอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีทั้งระบบก้าวข้ามเส้นทางนี้ไป ได้เปรียบมองเห็นโอกาสที่จะรวมกำลังกับทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ของประเทศเพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในวงกว้างขึ้น
 
ดังนั้นการออกแบบกับแสนสิริในโครงการ“ SANSIRI x SCB: BUILD FOR ALL สร้างไปด้วยกัน” สวนกระแสต่อปณิธานของธนาคารในการช่วยเหลือธุรกิจทุกภาคส่วนที่ได้รับผลขั้นด้วยการขนส่งที่แตกต่างกันของ ทั้งสองคนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่อาศัยนับเป็นโครงการบนครกเกื้อเกริกกันแบบเพื่อนช่วยพี่ช่วยน้องให้กำลังใจกันเบาะๆได้อย่างน่าชื่นชมใน ช่องสัญญาณทางธุรกิจที่แน่นแจ้งเตือนภัย 
 
ที่จะให้ความเป็นธรรมใน 3 ส่วนหลักรวม
 1. ข้อ จำกัด ทางธุรกิจรวม 1,000 ล้านบาทเพพช่วยเสริมเงื่อนไขพูดให้ธุรกิจแก่ SMEs ไทยที่เข้าร่วมโครงการพร้อมอัตราพิเศษ 1.99% * เป็นระยะเวลา 3 เดือนแรกให้แก่กลุ่มลูกบ้านแสนสิริที่ประกอบธุรกิจรวมถึงคู่ค้าผู้ประกอบการในเครือแสนสิริที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อย่างสบาย
 2. ส่งองค์ความรู้เพื่อเสริมทางด้านซ้ายและอันตรายแผนกแก่ผู้ประกอบการเดินทางปพลเชนของแสนสิริผ่านการจัดอบรมสัมมนาและ Business Matching เพื่อเปิดโอกาสพบคู่ค้ารายใหม่ของธนาคารและ
 3. เชิญผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารให้เข้าสู่แอปพลิเคชันโรบินฮูด (Robinhood) เดอฟอร์ดีลิเวอรีที่ไม่เก็บกวาดการใช้บริการ (จีพี) ช่วยเพิ่มช่องทางการขายคำสั่งจากหน้าร้านรวมถึงผู้ ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นลูกบ้านของแสนสิริอีกกว่า 1,000 ครอบครัว
ธนาคารไทยพาณิชย์อยากให้โครงการบรรยายในครั้งนี้เป็นโครงการวิทยากรให้หน่วยงานขนาดใหญ่จับมือกันในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สนับสนุนธุรกิจผ่านครั้งนี้ไปด้วยกันเพื่อความรุนแรงของเศรษฐกิจไทยในและธนาคาร จะเดินหน้าเฟ้นหารูปแบบความช่วยเหลือเพิ่มเติมและขยายเครือ บริษัท โกยโก่งไปสู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและช่วยให้ระบบผ่านบททดสอบครั้งสำคัญนี้ไป ได้อย่างมั่นคง”
 
สำหรับเอสเอ็มอีหรือผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ“ SANSIRI x SCB: BUILD FOR ALL สร้างไปด้วยกัน” ทั้งผู้ประกอบรายย่อยทั่วไปลูกบ้านแสนสิริและคู่ค้ากลุ่ม ผู้ประกอบการของแสนสิริสามารถสมัครและติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.sansiri.com/thai/ แสนสิริเพื่อเอสเอ็มอีตั้งแต่ 11 มีนาคม - 30 เมษายน 2564
 
ติดตาม VDO เยี่ยมการช่วยเหลือ SMEs ที่ผ่านมาของแสนสิริได้ที่ https://youtu.be/oLhpN_Y4dzE
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,233
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
960
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
742
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
739
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
675
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
632
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.