445
3 สิงหาคม 2564
สทน.จับมือ มรภ.จัดสัมมนาออนไลน์ หนุน ผปก.รายย่อยยกระดับ “อาหารพื้นถิ่น” สู่สากลด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี
 
 
 
คุยเข้ม-ครบรส เต็มอิ่มทั้งสาระและบันเทิง!! สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จับมือ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จัดสัมมนาออนไลน์ “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี” ติวเข้มผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มอาหาร ต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 รวม 3 ครั้ง ทาง Facebook Live Fanpage ของ สทน. พร้อมฟังมุมมองการพัฒนาอาหารถิ่น จาก เชฟเอิร์ท ศริตวรรธน์, ลิตา ชีพจรลงพุง ช่องอมรินทร์ และตุ๊ก ชนกวนันท์ และชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดัง เช่น ใบเฟิร์น สุทธิยา, เอิร์น เดอะสตาร์, มาร์ค ธัชพล ตั้งแต่เวลา 09.00-13.30 น. ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี!! แถมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลระหว่างการไลฟ์สด
 
รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน. เปิดเผยว่า สทน.สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับสังคมด้านอาหารปลอดภัย ด้วยการฉายรังสีผลิตผลการเกษตร และอาหารแปรรูปชนิดอื่นๆ ฯลฯ โดยรังสีที่องค์การอนามัยโลกได้อนุญาตให้ใช้กับอาหาร คือรังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ และรังสีอิเล็กตรอน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มอาหารพื้นถิ่น ให้สามารถผลิตสินค้าและต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์และยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาค 
 
สทน.ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ประกอบด้วย มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.ธนบุรี และมรภ.ราชนครินทร์ จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี” ภายใต้กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม ชมรม สมาคม และสถาบันการศึกษา 
 
“จากวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนหันมาใส่ใจสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี นอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการกลุ่ม “อาหารพื้นถิ่น” แล้ว ผู้บริโภคก็จะได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการนำเทคโนโลยีการฉายรังสีอาหารลงสู่ชุมชน เพื่อสร้างการยอมรับและแก้ไขปัญหาๆ ให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม” ผู้อำนวยการ สทน.กล่าว
 
สำหรับกิจกรรมภายในงานทั้ง 3 ครั้ง ประกอบด้วย การบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอาหารฉายรังสี” โดยคุณกาญจนา ชาหอม นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์จาก สทน. หัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าของอาหารถิ่น” โดย ผศ.ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนครศรีอยุธยา (4 ส.ค.) คุณศศิอาภา บุญคง ประธานหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี (5 ส.ค.) และ ดร.นรากร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มรภ.ราชนครินทร์ (6 ส.ค.)
 
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์”
 
โดยเหล่ากูรูนักการตลาดดิจิทัลที่จะมาช่วยแนะนำเทคนิคการเข้าถึงผู้บริโภคในยุคโควิดให้แก่ผู้เข้าชมกิจกรรมออนไลน์ด้วย นำโดย คุณทิป มัณฑิตา จินดา ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแฟนเพจ Digital Tips Academy และ LINE Certified Coach and Recommended Coach ปี 2018-2021 (4 ส.ค.) คุณธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ Digital Marketing Consult (5 ส.ค.) และคุณเดชา วัฒนสุพงษ์ โค้ชหมี เจ้าของเพจ “คิดว่าดีก็ทำต่อไป” และ “คิดว่าดี Academy” (6 ส.ค.)
 
การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้เชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการนำผลิตภัณฑ์มาผ่านการฉายรังสีร่วมพูดคุย พร้อมตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นมาตรวจวิเคราะห์เพื่อฉายรังสี จากการเสวนาหัวข้อ “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี” โดย คุณนฤมล เนรมิตมานสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห์ จาก สทน., คุณพรเทพ เทพเสนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ “แหนมตุ้มจิ๋ว” ตราสุทธิลักษณ์, คุณวสันต์ กอบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคร์ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ “ฉัยลัย ปูไข่ดองฉายรังสี”, คุณณัฐวุฒิ อนันตสุคนธ์ บริษัท พี โอ เค อิมปอร์ต แอนด์ เอ๊กซ์ปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด, คุณศุภชัย กิมชูวาณิช บริษัท โชคชัย เฮิร์บ จำกัด นอกจากนี้ยังได้เชิญเหล่าคนดังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมพูดคุยในแต่ละวันด้วย ได้แก่ คุณอินท์ชลิตา ผุลลาภิวัฒน์ พิธีกรรายการ ชีพจรลงพุง ช่องอมรินทร์ทีวี (4 ส.ค.) เชฟเอิร์ท คุณศริตวรรธน์ วันวิชิตกูร (5 ส.ค.) คุณตุ๊ก ชนกวนันท์ รักชีพ (6 ส.ค.)
 
ปิดท้ายด้วยความสุขจากเสียงเพลงของเหล่าศิลปินนักร้อง ใบเฟิร์น สุทธิยา (4 ส.ค.) มาร์ค ธัชพล (5 ส.ค.) และ เอิร์น เดอะสตาร์ (6 ส.ค.) ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี!! แถมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทุกวันจากการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการไลฟ์สดตลอดทั้ง 3 ครั้ง อย่าพลาด!! 4 -6 สิงหาคมนี้ ทาง Facebook Live Fanpage ของ สทน. ตั้งแต่เวลา 09.00-13.30 น.
 
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,607
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,377
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
717
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
699
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
672
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
533
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.