508
16 ธันวาคม 2563
พช.ยกระดับOTOPผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหารทั่วประเทศ ชวนนักท่องเที่ยวลงพื้นที่ชุมชน 
 

พช.ปลื้ม ติดตามยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร ให้ผู้ประกอบการ คืบหน้าสร้างแบรนด์เกิดขึ้นในหลายชุมชน พร้อมผลักดันขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ และเดินหน้ากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติและการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ 76จังหวัดสร้างแบรนด์ให้เกิด 788 ผลิตภัณฑ์ 
นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่นโยบายโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พัฒนาการสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคม Online เช่น Facebook, Line, Twitter ที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้วางไว้ 
 
ในเดือนที่ผ่านมาก็ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) ให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ 76 จังหวัด 788 ผลิตภัณฑ์ มั่นใจสร้างรายได้ชุมชนมีสุขถ้วนหน้า 
 
 
ทั้งนี้มีการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition)มีปัจจัยที่จะส่งผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสำเร็จได้ 3 ประการ 1. การพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรู้ทันเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และพฤติกรรมของผู้บริโภค นักท่องเที่ยว
 
 
2. ต้องมีแผนธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจน สร้างเรื่องราว (Story) จุดดีและจุดเด่น (อัตลักษณ์ของสินค้า) ที่น่าสนใจ 3. การแสวงหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม โดยการสร้างเครือข่ายของธุรกิจบนพื้นฐานความร่วมมือและการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพัฒนาการสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคม Online เช่น Facebook, Line, Twitter เป็นต้น 
 
นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ กล่าวว่า สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ดำเนินโครงการกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการใน 2 กิจกรรมคือ
 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วประเทศ จำนวน 788 ราย/
 
มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 22 คน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากจังหวัด 22 จังหวัด จำนวน 219 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 241 คน ที่ดำเนินการอบรมผู้ประกอบการ
 
2. กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ดำเนินการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 788 ผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถซื้อกลับได้ง่าย 
 
สอดคล้องกับระบบการขายออนไลน์ และระบบขนส่งในปัจจุบัน สามารถแข่งขันในตลาดทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

สำหรับชุมชนที่พัฒนาสำเร็จแล้วมีหลายชุมชน อาทิ Otop นวัตวิถี ชุมชนลำเลียงเนินขาม บ้านหนองระกำ จังหวัดชัยนาท,ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านตะโล๊ะใส จังหวัดสตูล,โอทอปนวัตวิถี บ้านห้องแซง จ.ยโสธร
 
 
,โอทอปนวัตวิถี บ้านแสมผู้ จังหวัดระยอง,โอทอปนวัตวิถี บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ,โอทอปนวัตวิถี บ้านบุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ,สินค้าไทลื้อ บ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ,โอทอป นวัตวิถีบ้านคลองต่ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี,โอทอป บ้านแสงแก้ว จ.เชียงราย
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
796
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
784
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
668
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
653
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
647
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
645
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.