553
21 กรกฎาคม 2563
“EdTeX 2020” เปิดเวทีเสวนาไขปัญหาระบบการศึกษาไทย
 

การเรียนรู้ที่ดีไม่ได้เริ่มต้นและจบลงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น เพราะทุกวันนี้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้จากทั่วโลกได้ ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
 
และด้วยความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก  บวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

รวมถึงภาคการศึกษาด้วย...และนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบการศึกษาไทยซึ่งเรามักจะได้ยินคำว่าการปฏิรูปการศึกษามาในหลายยุคหลายสมัย แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เป็นรูปธรรมหรือมีโมเดลที่สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศไทยเรา วันนี้ EdTeX 2020 เล็งเห็นและขอเป็นหนึ่งในพื้นที่เล็กๆในการแชร์และแลกเปลี่ยนทางความคิด เพื่อที่วันนึงการศึกษาไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเสียที
 
 
นายสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ผู้จัดงาน EdTeX 2020 หรือ Thailand’s Education Technology Expo 2020 กล่าวว่า EdTeX 2020 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษาจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2560 ในรูปแบบของงานแสดงสินค้า แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทเห็นโอกาสในการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ หรือ Webinar ขึ้นอีก 1 ช่องทาง

โดยเนื้อหานั้นนอกจากจะรวบรวมสาระความรู้ แนวโน้ม เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศแล้ว ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับการเรียน การสอน การประเมิน การวิเคราะห์เชิงแบบบูรณาการอีกด้วย ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้ความสำคัญกับการศึกษาในปัจจุบันและในอนาคตทั้งสิ้น ทั้งนี้ การจัด EdTeX Webinar ในแต่ละครั้งนั้น จะเป็นไปภายใต้ 3 หัวข้อถูกกำหนดขึ้น คือ 
 
“Now” นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยุคปัจจุบัน 
“Future” นำเสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต เทรนด์ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง และเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง ได้ปรับตัวให้ทันกับเครื่องมือใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้า 
 
“Inspiration” การสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน เพราะเราเชื่อว่าแรงบันดาลใจเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วย 
 
ซึ่งในแต่ละหัวข้อนั้น บริษัทได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญกิตติมศักดิ์ที่พร้อมจะมาให้แนวทาง ความคิด มุมมอง และข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออนาคตการศึกษาของไทย ไม่ว่าจะเป็น 
 
คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (คุณไอติม) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านการศึกษาน้องใหม่ “STARTDEE” ที่มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของระบบการศึกษาไทย และการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมระบบการศึกษา” ระบบการศึกษาที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? แล้วเทคโนโลยีจะเข้าไปเสริมการศึกษาได้อย่างไร? นอกจากเทคโนโลยีแล้วคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษามีความเกี่ยวข้องและสำคัญอย่างไรบ้าง?

คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี มาร่วมเสวนาและพูดคุยในหัวข้อ “Future (What to Expect)” ระบบการศึกษาไทยยุคใหม่ (เปลี่ยนแปลง/ปรับตัว) อย่างไร? ระบบการศึกษาไทยสอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบันจริงไหม ต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหน ครู/อาจารย์จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้เด็กมีส่วนมากขึ้น เด็กและเยาวชนไทยยุคใหม่ผ่านสายตาอดีตนายกรัฐมนตรี การเรียน/การสอนในอนาคตที่ให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์มากกว่าสอนให้ท่องจำ ให้เด็กมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 
ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “Future (What to Expect)” มหาวิทยาลัยยุคใหม่?? สำหรับมหาวิทยาลัยนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติอาจไม่พออีกต่อไป เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่างๆมีการวิจัย พัฒนาและการคิดต่อยอดอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจะทำอย่างไรให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถเรียนรู้และเติบโตเพื่อก้าวออกไปเป็นแรงงานคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมได้ นี่คือการบ้านที่มหาวิทยาลัยยุคใหม่ต้องทำ 
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มาบรรยายในหัวข้อ Now (Must have Techs) อาทิ new normal หรือจะ (ไม่) normal กับการศึกษาไทย, เปิดเทอมครั้งนี้เปลี่ยนไปอย่างไร, ประเทศไทยวันนี้กับเทคโนโลยีด้านการศึกษา, มหาวิทยาลัยไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ทางการศึกษาในยุคใหม่นี้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
ดร.วิโรจน์  จิรพิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สคูลดิโอ จำกัด  มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “FUTURE OF SKILL” เด็กยุคใหม่ต้องเรียนรู้และมีทักษะด้านไหนบ้าง การพัฒนาทักษะและดึงศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีมีแค่เพียงครู/อาจารย์ 
 
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย อาทิ ผศ. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี  รองผู้อำนวยการ และคุณจิระ ชนรักสุข นักวิชาการศึกษา จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มาบรรยายในหัวข้อ “ThaiMOOC platform เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด”, ศ.ดร. สนอง เอกสิทธิ์ สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มาบรรยายในหัวข้อ “การนำเทคโนดลยีมาใช้ในการศึกษา” และคุณชลิพา ดุลยากร (Co-Founder, Inskru Thailand) บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีนี้ดีต่อใจครู” และหัวข้ออื่นๆอีกมากมาย
 
ทั้งหมดนี้คือเจตนารมณ์ของผู้จัดงาน EdTeX 2020 ที่เราต้องการเปิดมุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ และหวังว่าเวที EdTeX จะเป็นหนึ่งในตะเกียงความคิดที่จุดประกายให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการศึกษา วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางในการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทยสู่ยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์โลก และเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะบทบาทของการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตขึ้นของเศรษฐกิจในภายภาคหน้า 
 
EdTeX Webinar งานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์นี้ จะขึ้นทุกเดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : EDTEXEXPO หรือที่ Website: www.edtex-expo.com
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
796
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
784
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
668
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
653
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
648
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
646
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.