หน้าธุรกิจเหลือเชื่อ!    ในประเทศ    ขยายร้านเอง 1 สาขาต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
1.7K
18 ตุลาคม 2565

ขยายร้านเอง 1 สาขาต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
  1. เงินลงทุน
  2. โมเดลร้าน
  3. ทำเลที่ตั้ง
  4. คู่แข่งขัน
  5. กลุ่มลูกค้า
  6. พนักงาน
  7. มาตรฐาน
ธุรกิจเหลือเชื่อที่น่าสนใจ