หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   เอกสารเผยแพร่ 
134K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
โดยทั่วๆ ไปแล้วผู้ประกอบการ SMEs ทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำบัญชีได้ถูกต้อง
 File size : 0.562 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(621)
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งหลาย จะมีทั้งผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก
 File size : 0.596 MB.
 Type : pdf
10-05-2555SME Bank
(573)
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนประสบอุทกภุัย เลยทำให้คอลัมน์นี้ขาด ๆ
 File size : 0.533 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(585)
ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์มหามงคลเป็นวันครบรอบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 File size : 0.834 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(501)
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบ ถ้าอยู่ในจังหวัดที่น้ำลดลงแล้ว
 File size : 0.471 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(550)
อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วบางจังหวัดน้ำยังท่วมขังไม่ลด แต่ขณะนี้น้ำได้ท่วมไหลเข้ากรุงเทพมหานครในบางจุด
 File size : 0.643 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(566)
ช่วงนี้ยังเป็นช่วงของน้ำท่วม และน้ำท่วมก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เรายังมีความรู้สึกเหมือน
 File size : 1.347 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(496)
เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้เตื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้เตรียมตัวเกี่ยวกับน้ำท่วม
 File size : 0.83 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(522)
จะเห็นได้ว่านอกจากประเทศไทยที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว ก็มีประเทศอื่นๆ ได้รับผลกระทบเช่นกัน
 File size : 0.259 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(474)
เดือนนี้คือเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ของปี แต่ในนาทีนี้ตั้งแต่ช่วงปลายสิงหาคมเป็นต้นมา
 File size : 0.421 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(510)
OTOP กลุ่มแรก ที่ไปดูเป็นสินค้า OTOP ประเภทร่ม ที่อำเภอสันกำแพง การทำร่มมีการเปลี่ยนแปลง
 File size : 0.674 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(487)
ในเวียดนามนั้นมีการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับงานฝีมืองานหัตถกรรม งานที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
 File size : 0.655 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(534)
เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวใหญ่ที่กระทบกระเทื่อนต่อตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกอย่างมาก
 File size : 0.741 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(485)
ผมจึงต้องเรียนท่านผู้ประกอบการ SMEs ของไทยทุกท่านว่าประเทศอื่นๆ ที่เรามองเห็นว่า เป็นคู่แข่งขันของเรา
 File size : 0.489 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(522)
เรื่องนี้มีคติอยู่ว่า พ่อแม่ทุกคนที่ส่งลูกเรียนสูงๆ ก็หวังว่าจะให้ลูกทำงานดี ๆ มียศ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
 File size : 0.287 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(506)
บนโลกของเรานี้มีมหาสมุทรหรือท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล จากท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เอง
 File size : 0.407 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(489)
การบริโภคของคนจีนและประเทศอื่นๆ ที่มีกำลังซื้อมาก จะเป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
 File size : 1.216 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(501)
เมื่อพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยน บางคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่จริงๆ แล้ว
 File size : 1.182 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(507)
จิตนาการนั้นคงไม่ต้องกล่าวถึงคำจำกัดความว่าหมายถึงอะไร แต่เมื่อเราพูดถึงคำว่า "จิตนาการ"
 File size : 1.656 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(513)
ในองค์การองค์การหนึ่ง ผู้ที่เป็นผู้นำ หรือผู้ที่อยู่ในระดับหัวหน้างานหรือบางครั้งในหน่วยราชการ
 File size : 1.766 MB.
 Type : pdf
09-05-2555SME Bank
(503)
  ด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำ  “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับสถาบันอบรมทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(719)
 การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมธุรกิจบริการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”  โดย นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์

 File size : 0.108 MB.
 Type : doc
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,436)
ตามที่ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 60(5) กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแล การประกอบวิชาชีพบัญชี
 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(750)
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมี
 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(853)
คำถาม
ถ้ายื่นเรื่องเพื่อขอจัดอบรมผู้ทำบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แล้วกรมฯ จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(938)
คำถาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552มีผลบังคับใช้เมื่อใด
 File size : 0.198 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(686)
การอบรมผู้ทำบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นวิธีการอบรมอย่างหนึ่งที่มีความแตกต่างไป
 File size : 0.079 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(704)
ในการดำเนินงานทางธุรกิจ เจ้าของกิจการในฐานะผู้บริหารย่อมต้องการที่จะรับรู้ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
 File size : 1.021 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(934)
เพื่อเผยแพร่ประกาศกรมฯ ฉบับดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและผู้ที่สนใจได้รับทราบ
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(732)
การปาฐกถาพิเศษ “มิติใหม่ : โลจิสติกส์ 7.3 หมื่นล้าน ปลุกฟื้นเศรษฐกิจไทย” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)
 File size : 0.091 MB.
 Type : doc
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(732)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.