บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    เรื่องราวความสำเร็จ
9.6K
2 นาที
14 มีนาคม 2555
ทำธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?

หลังจากฝ่าวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่กันมา หลายธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ก็ต้องรีบฟื้นฟูกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และกลับมาตั้งหลักกันใหม่ หวังเร่งสร้างรายได้เพื่อชดเชยสิ่งที่สูญเสียไป หากมองในภาพรวมของเศรษฐกิจแล้ว

ธุรกิจหนึ่งที่สามารถเติบโตได้ดี มีอนาคตที่สดใสก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะใช้เงินลงทุนไม่มาก มีระบบการบริหารจัดการที่ดีในด้านต่างๆ ที่เอื้อให้ผู้ซื้อได้เรียนลัดในการเป็นเจ้าของอย่างไม่ยากเย็นเท่ากับการทำธุรกิจขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ที่ติดลมบนไปแล้ว เช่น

โดนัท แด๊ดดี้ โด - ปีเตอร์ ทวีผลเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจ.แด๊ดดี้ โด (ประเทศไทย) เล่าว่า "แด๊ดดี้ โด" เป็นแบรนด์ไทย ระดับพรีเมียม ที่เข้ามาแข่งขันกับตลาดโดนัทต่างชาติ จากจุดเริ่มต้นร้านเล็กๆ ปัจจุบันเริ่มขยายสาขา และขายแฟรนไชส์เมื่อปีที่ผ่านมา กว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ในการทำธุรกิจ ศึกษาความต้องการของลูกค้า และศึกษาจุดเด่นเพื่อให้สินค้าแตกต่างไปจากคู่แข่ง

นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมระบบการบริหารงานเพื่อรองรับกับการขายแฟรนไชส์ โดยโจทย์ก็คือ จะทำอย่างไรให้ลูกค้าไม่รู้ว่าสาขาที่ซื้อเป็นร้านแฟรนไชส์ ซึ่งจะต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งการบริหารจัดการด้านต่างๆ การควบคุมคุณภาพและรสชาติของสินค้า และการให้บริการของพนักงาน  เป็นต้น

ในขณะที่ เซเว่น อีเลฟเว่น -ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ เล่าถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจอิ่มสะดวกของคนไทยประสบความสำเร็จว่ามีอยู่ 7 ประการ คือ
  • ประการแรก การเลือกทำเลที่ดี หากตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ชาวบ้านก็สามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้สะดวก
  • ประการที่สอง การบริหารจัดการและทำงานเป็นทีม เพื่อประสานการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ประการที่สาม สรรหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพราะลูกค้าแต่ละภาคหรือแต่ละพื้นที่มีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกัน
  • ประการที่สี่ มีระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุนการทำงานของร้าน โดยมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทุกภาคของประเทศ เพื่อกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ ทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว
  • ประการที่ห้า มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล ทำให้ทราบว่าสินค้าชนิดใดขายดี และขายได้มากในช่วงเวลาใด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสั่งของมาจำหน่ายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • ประการที่หก มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับการให้บริการ ด้วยการผลิตบุคลากรด้านค้าปลีกที่มีคุณภาพในสถาบันการศึกษาต่างๆ กระจายไปทั่วประเทศ และประการสุดท้ายคือ มีระบบภายในที่สนับสนุนให้ร้านสามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น มีระบบซอฟต์แวร์รองรับการดำเนินการด้านต่างๆ และการมีระบบการประชุม เป็นต้น
ทิศทางการเติบโตของแฟรนไชส์ -สมจิตร ลิขิตสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย เล่าว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20-25% ของทุกๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของแบรนด์ที่เข้มแข็ง และมีระบบงานที่ดีมีอยู่สูงมาก โดยเฉพาะแฟรนไชส์ประเภทอาหาร และกิจการที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เช่น มวยไทย สปาไทย ยังมีช่องว่างให้เกิดขึ้นได้อีกมากมาย เพราะความต้องการด้านนี้จะมีมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดตลาดอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 จะเป็นโอกาสทองในการขยายแฟรนไชส์สู่ภูมิภาคนี้ แต่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคก็คือ ความแข็งแรงในระบบธุรกิจ และการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับยังเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาที่เข้มข้นและรวดเร็ว

คนที่จะทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จจะต้องไม่หยุดนิ่ง และศึกษาความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ต้องดูคู่แข่งว่าจะสร้างความแตกต่างด้านสินค้าและบริการได้อย่างไร นี่ก็เป็นข้อสรุปส่วนหนึ่งที่ได้จากงานสัมมนา "ไขความสำเร็จสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์" ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วไปได้เข้ามาขวนขวายหาความรู้ฟรี เพื่อจะนำกลับไปเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเองและเตรียมพร้อมหาวิธีการรับมือกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทุกวินาทีเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ

อ้างอิงจาก บัญญัติ คำนูณวัฒน์