บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
4.3K
1 นาที
27 กันยายน 2554

ข้อดีของระบบแฟรนไชส์ มีอะไรบ้าง?

ความรู้หรือ Know-how คือความรู้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด ที่ทางแฟรนไชส์ซอร์ได้ดำเนินการมาจนประสบความสำเร็จและเป็นที่พิสูจน์แล้ว ด้วยความรู้นี้ทำให้แฟรนไชส์ซีมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ดำเนินการ มาได้มากคือคุณค่าที่แฟรนไชส์ซีต้องจ่ายค่าสิทธิรวมถึงการลงทุน ในธุรกิจกับ แฟรนไชส์ซอร์

เครื่องหมายการค้า
ระบบแฟรนไชส์ตามปกติแฟรนไชส์ซี ได้รับสิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์ถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่ประสบความ สำเร็จมีสาขา และคนรู้จักมากย่อมทำให้ผู้ซื้อทำการตลาดต่อได้ง่าย

การสนับสนุนและการควบคุมระบบแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซี จะได้รับการสนับสนุนทาง ด้านต่างๆจาก แฟรนไชส์ซอร์ เช่นการอบรมการสนับสนุน  ด้านอุปกรณ์วัตถุดิบ,การตลาด,การโฆษณา สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่กระทำควบ คู่และได้ประโยชน์ต่อ แฟรนไชส์ซี คือการควบคุมการควบคุมมี  ประโยชน์มากเพราะการเป็น แฟรนไชส์ ทุกคนควรอยู่ในระบบเดียวกันการควบคุม ช่วยให้ แฟรนไชส์ซี มีคนคอยเตือนการทำงานดังนั้นจึงมีคนกล่าวเสมอว่า 

“หากท่านไม่สามารถทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จแล้วการประกอบธุรกิจอิสระให้ประสบความสำเร็จก็คงเป็นเรื่องที่ยากกว่าแน่นอน”


อำนาจต่อรองในการซื้อสินค้า ระบบแฟรนไชส์ ที่ช่วยแก้ข้อเสียหายหลายต่อ หลายอย่างของธุรกิจขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเงินทุน,บุคลากร,ด้านบริการ  สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดโอกาสขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นพลังการ ต่อรองที่สูงขึ้นอำนาจการต่อรองก่อเกิดประโยชน์ทั้ง แฟรนไชส์ซอร์  และ แฟรนไชส์ซี ในระบบ แฟรนไชส์ เห็นเด่นชัดที่สุดคือต้นทุนและวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจซึ่ง แฟรนไชส์ซี สามารถหาซื้อได้จาก ผู้ผลิตที่ แฟรนไชส์ซอร์ อนุมัติด้วยราคาที่มีส่วนลด

อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า