แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
| ทดสอบ 42 คน | ผ่าน 11 คน | คิดเป็น 26.19%
2.3K
facebook
google plus

แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2

ทำแบบทดสอบ 42 คน | ผ่าน 11 คน | คิดเป็น 26.19%
แบบทดสอบ พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
        แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.   อาชีพ

ข้อ 1.Word Processing Software คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำอะไร
 
ข้อ 2.ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้สนับสนุนการนำเสนองานต่าง ๆ
 
ข้อ 3.Business Software คือโปรแกรมที่มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 4.ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ข้อ 5.โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโปรแกรมประเภทใด
 
ข้อ 6.โปรแกรม Calculating Software คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำอะไร
 
ข้อ 7.โปรแกรม Presentation Software คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำอะไร
 
ข้อ 8.โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เป็นโปรแกรมประเภทใด
 
ข้อ 9.Contextual Tool คือเครื่องมือชนิดใด
 
ข้อ 10. โปรแกรมนำเสนอชนิดใดอยู่ชุดของโปรแกรม Office
 
ข้อ 11. โปรแกรมฐานข้อมูลชนิดใดอยู่ชุดของโปรแกรม Office
 
ข้อ 12.คำสั่ง More Command มีหน้าที่อย่างไร
 
ข้อ 13.Word Processing Software เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทำงานใด
 
ข้อ 14.ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ
 
ข้อ 15.Quick Access Toolbar มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 16.แป้นควบคุม Page Up มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 17.แป้นควบคุม Ctrl + Page Up มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 18.แป้นควบคุม Ctrl + Alt + Page Down มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 19.ถ้าต้องการเลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนต้นของเอกสารนั้น ๆ ต้องใช้แป้นควบคุมใด
 
ข้อ 20. ถ้าต้องการเลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนท้ายของบรรทัดนั้น ๆ
 
ข้อ 21. ถ้าต้องการเรียกคำสั่งคัดลอกข้อมูลต้องไปที่แท็บใด
 
ข้อ 22.ถ้าต้องการกำหนดลักษณะการค้นหาคำหรือข้อความใด ๆ ซึ่งจะต้องเหมือนคำหรือข้อความที่กำหนดทุกประการต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 23. ถ้าต้องการกำหนดลักษณะการค้นหาคำหรือข้อความใด ๆ โดยจะทำการค้นหาคำหรือข้อความ ที่มีเสียงคล้ายกับคำหรือข้อความที่กำหนด
 
ข้อ 24.ถ้าต้องการแทรกแถวด้านบนของแถวที่เลือกในตารางต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 25.ถ้าต้องการแทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของตารางต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 26.ถ้าต้องการเรียงลำดับข้อมูลในตารางจากมากไปหาน้อย จะต้องใช้เครื่องมือใด
 
ข้อ 27. การพิมพ์เอกสาร ถ้าต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษต้องเลือกหัวข้อใด
 
ข้อ 28.ถ้าต้องการกำหนดระยะหัวกระดาษและท้ายกระดาษจากเส้นขอบในการพิมพ์เอกสารต้องเลือกหัวข้อใด
 
ข้อ 29.ถ้าต้องการสร้างจดหมายเวียนต้องเลือกที่แท็บใด
 
ข้อ 30. ขั้นตอนในการสร้างจดหมายเวียน เมื่อหน้าต่าง Mail Merge แสดงขึ้นทางขวามือต้องเลือก หัวข้อใด
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,085 
   ผ่าน9,511 
   ไม่ผ่าน6,574 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,363 
   ผ่าน7,304 
   ไม่ผ่าน77,059 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,898 
   ผ่าน1,105 
   ไม่ผ่าน793 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,501 
   ผ่าน26,328 
   ไม่ผ่าน29,173 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน281,649 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs756,572 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์62,975 
แบบทดสอบ อื่นๆ392,596 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด222,758 
เดือนนี้1,248 
วันนี้15 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.