ทำเลค้าขาย     ตลาดสด
386K
twitter
google plus
         ตลาดสด เป็นแหล่งรวมของกินของใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินค้ากัน แม้ปัจจุบันมีซูเปอร์มาร์เก็ตติดแอร์เย็นฉ่ำเข้ามาแทนที่ แต่ตลาดก็ยังเปี่ยมไปด้วย เสน่ห์ทั้งวิถีชีวิต และเต็มไปด้วยข้าวของแปลกตาที่พ่อค้าแม่ค้าสรรหามาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน
ทำเลขายดี
ค้นหาทำเลค้าขาย Read more
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.
เพลินชีวามาร์เก็ต
4,500
161
40
5,972
2.ตลาดเทศบาลกระดังงา
-
0
0
702
3.ตลาดสดลีลา
-
0
0
1,532
4.ตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่
-
0
0
2,596
5.ตลาดสดมหาชัย 1
-
0
0
1,844
6.ตลาดสดแม่พ่วง
-
0
0
620
7.ตลาดสดเทศบาลนครสมุทรสาคร
-
0
0
983
8.ตลาดสดทะเลไทย
-
0
0
1,289
9.ตลาดสดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
-
0
0
1,733
10.ตลาดลุงใจ
-
0
0
663
11.ตลาดเก้าแสน
-
0
1
1,704
12.ตลาดสมบูรณ์ สมุทรสาคร
-
0
0
743
13.ตลาดไร่ใหม่ สามร้อยยอด
-
0
0
804
14.ตลาดสดเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
-
0
0
811
15.ตลาดบางสะพานใหญ่
-
0
0
1,240
16.ตลาดอุดมสุข ทับสะแก
-
0
0
852
17.ตลาดคลองวาฬ
-
0
5
623
18.ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรี..
-
0
0
735
19.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุยบุรี
-
0
5
752
20.ตลาดสดศูนย์การทหารราบ
-
0
0
653
21.ตลาดสดเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
-
0
0
963
22.ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
-
0
0
719
23.ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัต..
-
0
0
870
24.ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัต..
-
0
0
656
25.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง
-
0
0
1,041
26.ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ
-
0
0
1,261
27.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย กาญ..
-
0
0
882
28.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าม่วง
-
0
0
791
29.ตลาดสดเลาขวัญ
-
0
0
610
30.ตลาดสดริมทางรถไฟ กาญจนบุรี
-
0
0
663
31.ตลาดสดเทศบาลตำบลลูกแก
-
0
0
660
32.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมทวน
-
0
0
760
33.ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ
-
0
0
638
34.ตลาดสดชุกโดน
-
0
0
608
35.ตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
-
0
0
802
36.ตลาดสดเทศบาลตำบลสามง่าม
-
0
0
749
37.ตลาดจงเจริญ ดอนตูม
-
0
0
760
38.ตลาดสดไฟฟ้า นครชัยศรี
-
0
0
677
39.ตลาดมาลี
-
0
0
704
40.ตลาดทรพัย์สินส่วนพระมหากษัต..
-
0
0
718
41.ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัต..
-
0
0
924
42.บริษัทตลาดศาลายา จำกัด
-
0
0
1,696
43.ตลาดใหม่ศาลายา
-
0
0
1,311
44.ตลาดสดเทศบาลบางเลน
-
0
0
1,265
45.ตลาดสดอ้อมใหญ่
-
0
0
718
46.ตลาดสดสามพราน
-
0
0
1,269
47.ตลาดสดเทศบาลสามพราน
-
0
0
654
48.ตลาดสดเทศบาลตำบลอู่ทอง
-
0
5
1,342
49.ตลาดสดสระกระโจม
-
0
0
973
50.ตลาดสดบุญศรีสุวรรณ
-
0
0
651
51.ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งคอก
-
0
0
624
52.ตลาดสดเทศบาลตำบลสองพี่น้อง(..
-
0
0
967
53.ตลาดสดท่าช้าง
-
0
0
710
54.ตลาดเทศบาลตำบลนางบวช
-
0
0
572
55.ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
-
0
0
656
56.ตลาดสดเทศบาลเมือง 1-3
-
0
0
670
57.ตลาดสดบางแพ
-
0
0
736
58.ตลาดมิตรภาพ ราชบุรี
-
0
5
672
59.ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
-
0
0
2,014
60.ตลาดสดเทศบาลเมืองโพธาราม
-
0
0
853
61.ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์
-
0
0
753
62.ตลาดสดเทศบางเมืองราชบุรี
-
0
0
691
63.ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
-
0
0
729
64.ตลาดคุณย่าทองใบ (สุรินทร์)
-
0
0
635
65.ตลาดโนนดินแดง(เอกชน) จังหวั..
-
0
0
812
66.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจ..
-
0
0
570
67.ตลาดเทศบาลตำบลละหานทราย (บุ..
-
0
0
859
68.ตลาดเทศบาลนางรอง (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,459
69.ตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
-
0
0
2,040
70.ตลาดสดสร้างคอม
-
0
0
644
71.ตลาดสดบ้านแดง
-
0
0
580
72.ตลาดสด กม. 18
-
0
0
535
73.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ
-
0
0
911
74.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำโสม
-
0
0
819
75.ตลาดสดเทศบาลนางัว
-
0
0
583
76.ตลาดสดนิยม 2
-
0
0
694
77.ตลาดสดเทศบาลบ้านผือ
-
0
0
1,556
78.ตลาดสดศรีธาตุ
-
0
0
948
79.ตลาดสดวังสามหมอ(รุ่งเจริญ)
-
0
0
896
80.ตลาดสดหนองเม็ก
-
0
0
532
81.ตลาดสดบ้านเชียง จังหวัดอุดร..
-
0
0
674
82.ตลาดสดเทศบาลตำบลพันดอน
-
0
0
610
83.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุมภวาปี
-
0
0
1,102
84.ตลาดสดเทศบาลเพ็ญ
-
0
0
649
85.ตลาดสดทุ่งฝน
-
0
0
585
86.ตลาดเทศบาลหนองวัวซอ
-
0
0
1,048
87.ตลาดสดเทศบาลโนนสะอาด
-
0
0
709
88.ตลาดสดเทศบาลบ้านดุง
-
0
0
1,502
89.ตลาดชุมชนสามพร้าว
-
0
0
885
90.ตลาดบ้านคำกลิ้ง
-
0
0
907
91.ตลาดบ้านบ่อน้ำ
-
0
0
1,030
92.ตลาดสด อบต.เชียงยืน
-
0
0
720
93.ตลาดไทยศิริ 2
-
0
0
728
94.ตลาดไทยศิริ 1 (บ้านโนนขมิ้น)
-
0
0
1,446
95.ตลาดเทศบาลโนนสูง จังหวัดอุด..
-
0
3
1,701
96.ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.สร้างหลวง
-
0
0
729
97.ตลาดสดบ้านห้วย(ราษฏร์พัสดุ)
-
0
0
554
98.ตลาดหนองขอนกว้าง (มทบ.ที่ 2..
-
0
0
989
99.ตลาดบ้านเหล่า อุดรธานี
-
0
0
665
100.ตลาดบุญศรี อุดรธานี
-
0
0
569
101.ตลาดบ้านห้วย 2 อุดรธานี
-
0
0
887
102.ตลาดบ้านห้วย 1
-
0
0
626
103.ตลาดหนองบัว
-
0
0
1,095
104.ตลาดเงินแชร์
-
0
0
676
105.ตลาดเมืองทองเจริญศรี
-
0
0
1,616
106.ตลาดสดบ้านโคก
-
0
0
538
107.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
-
0
0
733
108.ตลาดสดกุดดู่
-
0
0
472
109.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสัง
-
0
0
670
110.ตลาดศูนย์การค้าศรีบุญเรือง
-
0
0
1,379
111.ตลาดสดกุดดินจี่
-
0
0
548
112.ตลาดสดเทศบาลตำบลนากลาง
-
0
0
758
113.ตลาดเทศบาลตำบลนาคำไฮ
-
0
0
895
114.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามะเฟือง
-
0
0
623
115.ตลาดสดแม่สำเนียง
-
0
0
602
116.ตลาดสดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
-
0
0
1,417
117.ตลาดสดเทศบาลโซ่พิสัย
-
0
0
921
118.ตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลง
-
0
0
603
119.ตลาดสดท่าสะอาด
-
0
0
524
120.ตลาดสดเทศบาลศรีพนา
-
0
0
518
121.ตลาดสดเทศบาลบึงกาฬ
-
0
0
944
122.ตลาดสดเทศบาลศรีวิไล
-
0
0
680
123.ตลาดสดเทศบาลปากคาด
-
0
0
765
124.ตลาดสดอำเภอสังคม
-
0
0
702
125.ตลาดสดเทศบาลศรีเชียงใหม่
-
0
0
762
126.ตลาดใหม่ชัยแสง
-
0
0
614
127.ตลาดสดเทศบาลบ้านโพนสา
-
0
0
560
128.ตลาดเทศบาลท่าบ่อ
-
0
0
1,458
129.ตลาดสดบ้านพร้าวเหนือ
-
0
0
595
130.ตลาดสดบ้านเวียงคุก
-
0
0
549
131.ตลาดสดวัดธาตุ
-
0
0
565
132.ตลาดสดชัยพร
-
0
0
609
133.ตลาดสดโพธิ์ชัย
-
0
0
678
134.
ตลาดศรีเมือง
-
100
10
3,799
135.ตลาดสดบ้านเมี่ยง
-
0
0
504
136.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าลี่
-
0
0
506
137.ตลาดสดอาฮี
-
0
0
501
138.ตลาดเทศบาลภูเรือ
-
0
0
784
139.ตลาดเทศบาลภูกระดึง
-
0
0
718
140.ตลาดบ้านนาบอน
-
0
0
637
141.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงคาน
-
0
0
730
142.ตลาดสดปากปวน
-
0
0
545
143.ตลาดสดโนนปอแดง
-
0
0
761
144.ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย (เย็..
-
0
0
700
145.ตลาดเทศบาลปากชม
-
0
0
939
146.ตลาดศรีชมชื่น
-
0
0
601
147.ตลาดสดร่วมใจ (นาอ้อ)
-
0
0
732
148.ตลาดเทศบาลตำบลน้ำสวย (บ.เพี..
-
0
0
548
149.ตลาดเช้า (บ.หนองผักก้าม)
-
0
0
594
150.ตลาดแลง (บ้านติ้ว)
-
0
0
999
151.ตลาดสดเทศบาลเขาสวนกวาง
-
0
0
744
152.ตลาดสดเทศบาลตำบลชนบท
-
0
0
684
153.ตลาดเทศบาลมัญจาคีรี
-
0
0
994
154.ตลาดสดเทศบาลหนองสองห้อง
-
0
0
1,481
155.ตลาดสดเทศบาลแวงน้อย
-
0
0
676
156.ตลาดสดเทศบาลแวงใหญ่
-
0
0
792
157.ตลาดเทศบาลพล
-
0
0
835
158.ตลาดเทศบาลเปือยน้อย
-
0
0
715
159.ตลาด ป.รุ่งเรือง
-
0
0
676
160.ตลาดเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์
-
0
0
1,789
161.ตลาดเทศบาลวังชัย
-
0
0
615
162.ตลาดเทศบาลน้ำพอง
-
0
0
1,568
163.ตลาดสดเทศบาลสีชมพู
-
0
0
693
164.ตลาดเทศบาลโนนหัน
-
0
0
734
165.ตลาดเทศบาลหนองแก
-
0
0
767
166.ตลาดเทศบาลดอนโมง
-
0
0
802
167.ตลาดเทศบาลหนองเรือ
-
0
0
1,142
168.ตลาดเทศบาลพระยืน
-
0
0
953
169.ตลาดเทศบาลบ้านฝาง
-
0
0
862
170.ตลาดท่าพระเมืองใหม่
-
0
0
1,308
171.ตลาดเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้า..
-
0
0
832
172.ตลาดกลาง อบต.โคกสี
-
0
0
640
173.ตลาดลานค้าชุมชนบ้านม่วง
-
0
0
859
174.ตลาดชุมชนบ้านทุ่ม
-
0
1
1,338
175.ตลาด อบต.บ้านหว้า จ.ขอนแก่น
-
0
0
732
176.ตลาดบางลำภู จ.ขอนแก่น
-
0
0
1,518
177.ตลาดสดเทศบาล 1 จ.ขอนแก่น
-
0
0
573
178.ตลาดรถไฟ จ.ขอนแก่น
-
0
0
1,507
179.ตลาดสดเทศบาล (ตลาดโบ้เบ้) จ..
-
0
0
709
180.ตลาด อ.จิระ (ตลาด ออ-จิ-ระ)
-
0
0
950
181.ตลาดเทศบาลตำบลหนองแสง จ.มหา..
-
0
0
593
182.ตลาดเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
-
0
0
1,989
183.ตลาดเทศบาลตำบลบรบือ
-
0
0
1,250
184.ตลาดเทศบาลตำบลนาเชือก
-
0
0
996
185.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มห..
-
0
0
1,438
186.ตลาดเทศบาลตำบลหัวขวาง
-
0
0
586
187.ตลาดเทศบาลตำบลแกดำ
-
0
0
816
188.ตลาดเทศบาลตำบลโคกพระ
-
0
0
739
189.ตลาดเทศบาลตำบลดอนหว่าน
-
0
0
617
190.ตลาดเกษตรสารคาม
-
0
0
1,474
191.ตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
-
0
0
563
192.ตลาดเทศบาลตำบลเมืองสรวง
-
0
0
724
193.ตลาดหนองแค อบต. เมืองหงส์
-
0
0
697
194.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงใหม่
-
0
0
685
195.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์
-
0
0
705
196.ตลาดเทศบาลตำบลแวง
-
0
0
676
197.ตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ
-
0
0
808
198.ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองพอก
-
0
0
862
199.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
-
0
0
755
200.ตลาดสด อบต.เมยวดี
-
0
0
576
201.ตลาดสดเทศบาลตำบลชัยวารี
-
0
0
723
202.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมไพร
-
0
1
910
203.ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
-
0
0
864
204.ตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี
-
0
0
649
205.ตลาดสดเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิ..
-
0
0
919
206.ตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
-
0
0
652
207.ตลาดสดทุ่งเจริญ
-
0
0
900
208.ตลาดสดสระทอง
-
0
0
608
209.ตลาดหนองแคน
-
0
0
1,116
210.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามน
-
0
0
706
211.ตลาดเทศบาลตำบลคำใหญ่
-
0
0
683
212.ตลาดเทศบาลตำบลนาคู
-
0
0
700
213.ตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย
-
0
0
647
214.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม
-
0
0
523
215.ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ
-
0
0
852
216.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดหว้า
-
0
0
603
217.ตลาดสดแสงสังข์ทอง
-
0
0
569
218.ตลาดเทศบาลเมืองบัวขาว
-
0
0
1,162
219.ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ
-
0
0
647
220.ตลาดสดเทศบาลคำม่วง
-
0
0
785
221.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี
-
0
0
681
222.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
-
0
0
641
223.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าคันโท
-
0
0
692
224.ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี
-
0
0
514
225.ตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด
-
0
0
841
226.ตลาดสดทุ่งนาทอง
-
0
0
1,135
227.ตลาดเพื่อการเกษตร กาฬสินธุ์
-
0
0
1,010
228.ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
-
0
0
758
229.ตลาดสดชุมชนคำเพิ่ม
-
0
0
553
230.ตลาดสดบ้านโคกแสนสุข สกลนคร
-
0
0
654
231.ตลาดสด อบต.หนองปลิง
-
0
0
641
232.ตลาดสดเทศบาลตำบลวานรนิวาส
-
0
0
1,220
233.ตลาดสดตำบลกุสุมาลย์
-
0
0
744
234.ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
-
0
0
794
235.ตลาดสดเทศบาลสว่างแดนดิน
-
0
0
1,532
236.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนเขือง
-
0
0
633
237.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
-
0
0
707
238.ตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว
-
0
0
668
239.ตลาดสดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
-
0
0
773
240.ตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม
-
0
0
586
241.ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน
-
0
0
1,529
242.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก
-
0
0
686
243.ตลาดสดเทศบาลบ้านม่วง
-
0
0
671
244.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำตากล้า
-
0
0
695
245.ตลาดสดกลางเทศบาลตำบลท่าแร่
-
0
0
655
246.ตลาดสดเทศบาลตำบลดงมะไฟ
-
0
0
665
247.ตลาดบ้านธาตุ พะเยา
-
0
0
942
248.ตลาด ต.การค้า
-
0
0
625
249.ตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนคร
-
0
0
642
250.ตลาดเทศบาลตำบลบ่อพลอย จ.ตราด
-
0
0
631
251.ตลาดแสนตุ้ง จ.ตราด
-
0
0
586
252.ตลาดคลองใหญ่
-
0
0
676
253.ตลาดเทศบาลเมืองตราด
-
0
0
827
254.ตลาดค้าผลไม้พัฒนา
-
0
0
646
255.ตลาดนายายอาม
-
0
0
775
256.ตลาดจันทรพิกุล
-
0
0
615
257.ตลาดทับไทร
-
0
0
570
258.ตลาดแหลมสิงห์ (ป้าปุ้ย)
-
0
0
790
259.ตลาดสุขาภิบาล 1 จันทบุรี
-
0
0
588
260.ตลาดวัดใหญ่พลิ้ว
-
0
0
544
261.ตลาดห้วยสะท้อน จันทบุรี
-
0
0
753
262.ตลาดหนองคล้า
-
0
0
869
263.ตลาดเทศบาลตำบลท่าใหม่
-
0
0
661
264.ตลาดเทศบาลเมืองขลุง
-
0
0
638
265.ตลาดวรรณการ (พลับพลา)
-
0
0
1,573
266.ตลาดวัดสวนมะม่วง
-
0
0
866
267.ตลาดเทศบาลบางคล้า
-
0
0
662
268.ตลาดบูรพา ฉะเชิงเทรา
-
0
5
2,165
269.ตลาดบางแสม
-
0
0
755
270.ตลาดศิริพนม
-
0
0
824
271.ตลาดเทศบาลเกาะขนุน
-
0
0
685
272.ตลาดบางน้ำเปรี้ยว
-
0
0
863
273.ตลาดคลอง 16 ฉะเชิงเทรา
-
0
0
2,036
274.ตลาดสุวินทวงศ์ พลาซ่า
-
0
0
1,460
275.ตลาดปองพล
-
0
0
844
276.ตลาดบริบูรณ์
-
0
0
733
277.ตลาดเม่งหลี
-
0
0
684
278.ตลาดอุดมสุขกบินทร์บุรี
-
0
0
3,295
279.ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
-
0
0
642
280.ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์
-
0
0
1,028
281.ตลาดสดเทศบาลตำบลประจันตคาม
-
0
0
901
282.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ป..
-
0
0
734
283.ตลาดม่วงขาว
-
0
0
603
284.ตลาดสี่แยกโคกปีบ
-
0
0
819
285.ตลาดเทศบาลวังน้ำเย็น
-
0
0
1,456
286.ตลาดตระกูลสุข
-
0
0
705
287.ตลาดวังสมบูรณ์
-
0
0
884
288.ตลาดเทศบาลวัฒนานคร
-
0
0
1,005
289.ตลาดชุมแสง ระยอง
-
0
0
767
290.ตลาดสดสะพานสี่ ระยอง
-
0
0
3,836
291.ตลาดเทศบาลตำบลปลวกแดง
-
0
0
4,299
292.ตลาดเทพจินดา บ้านฉาง
-
0
0
929
293.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านค่าย
-
0
0
1,277
294.ตลาดสดเทศบาลแกลง
-
0
0
579
295.ตลาดเทศบาลทุ่งควายกิน
-
0
0
623
296.ตลาดกลางตะพง ระยอง
-
0
0
937
297.ตลาดวัดลุ่ม(เทศบาล4)
-
0
0
778
298.ตลาดแม่แดง(เทศบาล2)
-
0
0
937
299.ตลาดศูนย์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งต..
-
0
0
723
300.ตลาดสด อบต.ดงหลวง
-
0
0
680
301.ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
-
0
0
977
302.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล
-
0
1
704
303.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี
-
0
0
806
304.ตลาดเทศบาล มุกดาหาร
-
0
0
976
305.ตลาดสดพรเพชร
-
0
0
565
306.ตลาดสด อบต.หนองฮี
-
0
0
700
307.ตลาดบ้านนาถ่อน นครพนม
-
0
0
556
308.ตลาดบ้านนาโพธิ์ นครพนม
-
0
0
685
309.ตลาดบ้านกลาง นครพนม
-
0
0
718
310.ตลาดสดพระซอง
-
0
5
607
311.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านข่า
-
0
4
618
312.ตลาดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นคร..
-
0
0
899
313.ตลาดสดเทศบาลตำบลเรณูนคร
-
0
0
794
314.ตลาดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์
-
0
0
783
315.ตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก
-
0
2
722
316.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแพง
-
0
0
721
317.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้า นครพ..
-
0
0
596
318.ตลาดเทศบาลตำบลนาแก
-
0
0
1,129
319.ตลาดไทย-ลาว
-
0
5
686
320.ตลาดสดเทศบาลตำบลธาตุพนม
-
0
0
750
321.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน
-
0
0
607
322.ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม
-
0
0
1,188
323.ตลาดสดเทศบาลตำบลอำนาจ
-
0
0
562
324.ตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
-
0
0
666
325.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนา
-
0
0
570
326.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่
-
0
0
576
327.ตลาดสดเทศบาลตำบลชานุมาน
-
0
0
705
328.ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
-
0
0
587
329.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำปลีก
-
0
0
601
330.ตลาดวิชิตสิน อำนาจเจริญ
-
0
0
880
331.ตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ..
-
0
0
893
332.ตลาดสด อบต.สิงห์ ยโสธร
-
0
0
611
333.ตลาดสด อบต.สำราญ
-
0
0
687
334.ตลาดสด อบต.ทุ่งแต้
-
0
0
720
335.ตลาดสด อบต.ตาดทอง
-
0
0
593
336.ตลาดสด อบต.ห้องแซง
-
0
3
739
337.ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร
-
0
0
576
338.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
-
0
0
735
339.ตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
-
0
0
892
340.ตลาดเทศบาลตำบลป่าติ้ว
-
0
0
814
341.ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
-
0
0
517
342.ตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล
-
0
0
598
343.ตลาดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ..
-
0
0
1,217
344.ตลาดสดเทศบาลตำบลค้อวัง
-
0
0
660
345.ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง ศรีสะ..
-
0
0
540
346.ตลาดสดยางชุมน้อย
-
0
0
761
347.ตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์
-
0
0
785
348.ตลาดสดเทศบาลปรางค์กู่
-
0
0
912
349.ตลาดสดตำบลบึงบูรพ์
-
0
0
554
350.ตลาดสดอำเภอขุนหาญ
-
0
0
1,789
351.ตลาดแสงทอง
-
0
0
685
352.ตลาดสดขุขันธ์
-
0
0
812
353.ตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมย์
-
0
0
1,308
354.ตลาดสดเม่งอุย
-
0
0
571
355.ตลาดสดเมืองทอง
-
0
0
793
356.ตลาดสดมนตรี ศรีสะเกษ
-
0
0
590
357.ตลาดสดเทศบาล ศรีสะเกษ
-
0
0
535
358.ตลาดสด อบต. เหล่างาม
-
0
0
612
359.ตลาดสด อบต.นิคมลำโดมน้อย
-
0
0
641
360.ตลาดกลางอบต.คำเขื่อนแก้ว อุ..
-
0
0
649
361.ตลาดสดอบต.หัวนา
-
0
0
715
362.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย
-
0
0
624
363.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำยืน
-
0
0
797
364.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย
-
0
0
705
365.ตลาดสดเทศบาลตำบลบุณฑริก
-
0
0
804
366.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาส่วง
-
0
0
1,124
367.ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองเดช
-
0
0
656
368.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด่าน
-
0
0
605
369.ตลาดสดเทศบาลตำบลอ่างศิลา อุ..
-
0
0
657
370.ตลาดสดเทศบาลตำบลพิบูลมังสาห..
-
0
0
1,892
371.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
-
0
0
648
372.ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
-
0
0
836
373.ตลาดสด วารินเจริญศรี
-
0
0
2,766
374.ตลาดสดค่ายสรรพสิทธิประสงค์
-
0
0
472
375.ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
0
0
727
376.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ
-
0
0
904
377.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
-
0
0
590
378.ตลาดเทศบาลตำบลท่าบุญมี
-
0
0
785
379.ตลาดเทศบาลพนัสนิคม
-
0
0
661
380.ตลาดหนองใหญ่
-
0
0
1,383
381.ตลาดเมืองใหม่พานทอง (ตลาดนั..
-
0
0
2,965
382.ตลาดสหชัย ก.ม.1
-
0
0
1,304
383.ตลาดศรีประพัฒน์ กม.10
-
0
0
767
384.ตลาดสดสัตหีบ
-
0
0
1,553
385.ตลาดด็อกเตอร์ประโยชน์ เนื่อ..
-
0
0
1,475
386.ตลาดเทศบาลตำบลคลองกิ่ว
-
0
0
1,013
387.ตลาดเนื่องจำนงค์
-
0
1
1,148
388.ตลาดร่มโพธิ์
-
0
4
1,561
389.ตลาดโสภณ ซอยบัวขาว
-
0
0
901
390.ตลาดคุณแม่ละออ
-
0
0
853
391.ตลาดวัดชัยมงคล
-
0
0
1,126
392.ตลาดโพธิสาร
-
0
0
839
393.ตลาดใหม่นาเกลือ เมืองพัทยา
-
0
0
1,806
394.ตลาดอมรนครนาเกลือ
-
0
0
1,853
395.ตลาดโรงโป๊ะ
-
0
0
1,285
396.ตลาดเจริญทรัพย์ ชลบุรี
-
0
0
721
397.ตลาดพระพรหมไร่ 1
-
0
0
768
398.ตลาดศรีภาชนะ (หนองขาม)
-
0
0
1,090
399.ตลาดศรีอ่าวอุดม
-
0
0
2,108
400.ตลาดเกษตรรวมใจ (บ้านทุ่ง)
-
0
0
1,197
401.ตลาดวรกิจพลาซ่า
-
0
0
2,315
402.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเอือด
-
0
5
667
403.ตลาดสดเทศบาลตำบลตระการพืชผล
-
0
0
814
404.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขื่องใน
-
0
0
1,173
405.ตลาดสดเทศบาลม่วงสามสิบ
-
0
0
1,402
406.ตลาดสันติสุขดอนกลาง
-
0
0
1,034
407.ตลาดสดอุบลสิทธิธรรม
-
0
0
587
408.ตลาดสดเทศบาลนครอุบล
-
0
0
647
409.ตลาดวัดตายม
-
0
0
610
410.ตลาดเนินกุ่ม
-
0
5
632
411.ตลาดบางกระทุ่ม
-
0
0
711
412.ตลาดบางระกำ
-
0
0
1,216
413.ตลาดหนองตม
-
0
0
898
414.
ตลาดพรหมพิราม
-
0
0
798
415.ตลาดสดเทศบาลวัดโบสถ์
-
0
0
1,464
416.ตลาดชาติตระการ พิษณุโลก
-
0
0
1,042
417.ตลาดนครไทย พิษณุโลก
-
0
0
930
418.ตลาดเนินมะปราง พิษณุโลก
-
0
5
856
419.ตลาดทรัพย์ไพรวัลย์ พิษณุโลก
-
0
0
1,204
420.ตลาดวังทองเก่า (พิษณุโลก)
-
0
0
943
421.ตลาดบ้านใหม่ พิษณุโลก
-
0
0
706
422.ตลาดหัวรอ พิษณุโลก
-
0
0
834
423.ตลาดเทศบาล 6 พิษณุโลกร่วมใจ
-
0
0
1,372
424.ตลาดเทศบาล 5 บ้านคลอง
-
0
0
1,533
425.ตลาดเทศบาล 4 โคกมะตูม (พิษณ..
-
0
0
900
426.ตลาดเทศบาล 3 ท็อปแลนด์
-
0
0
667
427.ตลาดเทศบาล 2 วัดนางพญา (พิษ..
-
0
0
1,009
428.ตลาดเทศบาล 1 กิติกร (พิษณุโ..
-
0
0
703
429.ตลาดบางพระ ชลบุรี
-
0
0
1,133
430.ตลาดบ่อวินเมืองทอง ชลบุรี
-
0
0
2,361
431.ตลาดสี่มุมเมือง แหลมฉบัง
-
0
0
3,949
432.ตลาดเทศบาลเมืองศรีราชา
-
0
0
886
433.ตลาดผ้าวัดกลาง ชลบุรี
-
0
0
990
434.ตลาดนิยมสุข ชลบุรี
-
0
0
647
435.ตลาดโต้รุ่งพงษ์ศักดิ์
-
0
0
864
436.ตลาดบางทราย (ชลบุรี)
-
0
0
1,256
437.ตลาดบรรณเกษม (ชลบุรี)
-
0
0
562
438.ตลาดทรัพย์สิน (ชลบุรี)
-
0
0
735
439.ตลาดบุรีบริบาล (ชลบุรี)
-
0
0
771
440.ตลาดสามแยกเจดีย์
-
0
0
1,067
441.ตลาดบางเสาธง (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,109
442.ตลาดเคหะเมืองใหม่บางพลี
-
0
0
1,850
443.ตลาดเทศบาลเมืองพระประแดง
-
0
0
1,111
444.ตลาดแสงเจริญ (สมุทรปราการ)
-
0
0
727
445.ตลาดสดเสริมสุข (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,256
446.ตลาดน้ำโบราณบางพลี
-
0
0
713
447.ตลาดสดสุธาวี (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,219
448.ตลาดกุนธรบางพลี
-
0
0
1,888
449.ตลาดเทพประทาน (หนามแดง)
-
0
0
1,210
450.ตลาดแสงทอง (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,249
451.ตลาดกม.30 (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,125
452.ตลาดบางปูแลนด์
-
0
0
4,666
453.ตลาดพรเพ็ญ (สมุทรปราการ)
-
0
0
697
454.ตลาดสุทธิพานิช (เพชรบูรณ์)
-
0
0
622
455.ตลาดมิตรสาลี (เพชรบูรณ์)
-
0
0
639
456.ตลาดวังพิกุล (เพชรบูรณ์)
-
0
0
652
457.ตลาดซับสมอทอง (เพชรบูรณ์)
-
0
0
1,167
458.ตลาดศิริวัฒนา 1 (เพชรบูรณ์)
-
0
0
591
459.ตลาดนาเฉลียง (เพชรบูรณ์)
-
0
0
791
460.ตลาดห้วยไผ่ (เเพชรบูรณ์)
-
0
0
638
461.ตลาดราชพัสดุ (เพชรบูรณ์)
-
0
0
549
462.ตลาดสักงอย (เพชรบูรณ์)
-
0
0
639
463.ตลาดไทยพัฒนาท่าพล (เพชรบูรณ..
-
0
0
683
464.ตลาดเทศบาล 2 (เพชรบูรณ์)
-
0
0
945
465.
ตลาดเทศบาลบ้านโคก (อุตรดิตถ..
-
0
0
880
466.ตลาดเทศบาลตำบลฟากท่า (อุตรด..
-
0
0
677
467.
ตลาดเทศบาลตำบลน้ำปาด (อุตรด..
-
0
0
854
468.ตลาดเทศบาลตำบลท่าปลา (อุตรด..
-
0
0
590
469.ตลาดตำบลทองแสนขัน (อุตรดิตถ..
-
0
0
664
470.ตลาด อบต.บ้านหม้อ (อุตรดิตถ..
-
0
0
638
471.ตลาด อบต.พญาแมน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
709
472.ตลาดท่าสัก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
734
473.ตลาดวัดศรีมหาธาตุ (อุตรดิตถ..
-
0
0
619
474.ตลาดเทศบาลตรอน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
651
475.ตลาดตำบลน้ำอ่าง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
502
476.ตลาดทุ่งยั้ง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
697
477.ตลาดศรีพนมมาศ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
565
478.ตลาดสามแยกวังกะพี้ (อุตรดิต..
-
0
0
725
479.ตลาดวังสีสูบ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
730
480.ตลาดเทศบาลบ้านด่านนาขาม (อุ..
-
0
0
639
481.ตลาดศิริวัฒนา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
620
482.ตลาดท่าเสา (อุตรดิคถ์)
-
0
0
604
483.ตลาดเทศบาล (อุตรดิตถ์)
-
0
0
710
484.ตลาดนิคมบางปู (สมุทรปราการ)
-
0
0
6,538
485.ตลาดแพรกษา (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,009
486.ตลาดวิบูลย์ศรี (สมุทรปราการ)
-
0
0
794
487.ตลาดปู่เจ้าสำโรง (สมุทรปราก..
-
0
0
1,142
488.ตลาดใหม่สำโรง (สมุทรปราการ)
-
0
0
853
489.ตลาดค้าส่งสำโรง (สมุทรปรากา..
-
0
0
1,564
490.ตลาดเอี่ยมเจริญ (สมุทรปรากา..
-
0
0
1,145
491.ตลาดตระกูลทอง (ชัยภูมิ)
-
0
0
648
492.ตลาดห้วยหินฝน (ชัยภูมิ)
-
0
0
638
493.ตลาดเก่าวะตะแบก (ชัยภูมิ)
-
0
0
676
494.ตลาดห้วยยาง (ชัยภูมิ)
-
0
0
653
495.ตลาดสดเทศบาลบำเหน็จณรงค์ (ช..
-
0
0
1,613
496.ตลาดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
-
0
0
1,813
497.ตลาดเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (..
-
0
3
1,290
498.ตลาดเทศบาลตำบลศรีสำโรง (สุโ..
-
0
0
979
499.ตลาดสิริสุข (สุโขทัย)
-
0
0
592
500.
ตลาดเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (สุโ..
-
0
0
726
501.ตลาด อบต.บ้านตึก (สุโขทัย)
-
0
0
595
502.ตลาดเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย (..
-
0
0
833
503.ตลาดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (สุ..
-
0
0
725
504.ตลาดเทศบาลเมืองสวรรคโลก (สุ..
-
0
0
1,228
505.ตลาดบ้านสวน (สุโขทัย)
-
0
0
678
506.ตลาดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
-
0
5
1,536
507.ตลาดวังเจ้า (ตาก)
-
0
0
1,065
508.ตลาดเทศบาลแม่ระมาด (ตาก)
-
0
0
738
509.ตลาดเทศบาลพบพระ (ตาก)
-
0
0
882
510.ตลาดแม่ต้าน (ตาก)
-
0
0
634
511.ตลาดพาเจริญ (ตาก)
-
0
0
1,848
512.ตลาดบ้านเหนือ (ตาก)
-
0
0
705
513.ตลาดเทศบาลแม่กุ (ตาก)
-
0
0
777
514.ตลาดอบต.หนองบัวบาน
-
0
0
568
515.ตลาดอบต.หนองฉิม (ชัยภูมิ)
-
0
0
610
516.ตลาดเทศบาลหนองบัวระเหว (ชัย..
-
0
0
739
517.ตลาดอบต.หนองบัวใหญ่ (ชัยภูม..
-
0
0
948
518.ตลาดเทศบาลตำบลหนองบัวแดง (ช..
-
0
0
2,247
519.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสาร (ชัยภู..
-
0
0
976
520.ตลาดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ (ชัย..
-
0
0
1,012
521.ตลาดเทศบาลตำบลผักปัง (ชัยภู..
-
0
0
599
522.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขี..
-
0
0
1,272
523.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ชั..
-
0
0
664
524.ตลาดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ..
-
0
0
604
525.ตลาดเทศบาลตำบลจัตุรัส (ชัยภ..
-
0
0
600
526.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (ชั..
-
0
0
849
527.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเป้า (ชัย..
-
0
0
578
528.ตลาดเทศบาลตำบลปะคำ (บุรีรัม..
-
0
0
1,095
529.ตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุรี..
-
0
0
644
530.ตลาดเทศบาลตำบลหนองกี่ (บุรี..
-
0
0
1,573
531.ตลาดเทศบาลตำบลคูเมือง (บุรี..
-
0
0
789
532.ตลาดเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสา..
-
0
0
1,109
533.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านกรวด (บุร..
-
0
0
754
534.ตลาดเทศบาลตำบลกระสัง (บุรีร..
-
0
0
874
535.ตลาดเทศบาลตำบลสตึก (บุรีรัม..
-
0
0
1,322
536.ตลาดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (บุ..
-
0
0
1,496
537.ตลาดเทศบาลตำบลพุทไธสง (บุรี..
-
0
0
722
538.ตลาดเทศบาลประโคนชัย (บุรีรั..
-
0
0
1,723
539.ตลาดสระหญ้าม้า (บุรีรัมย์)
-
0
0
678
540.ตลาดสดบ้านป่าแดง (เชียงใหม่)
-
0
0
557
541.ตลาดมิตรอรัญ (เชียงใหม่)
-
0
0
647
542.ตลาดสดยางเนื้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
559
543.ตลาดบ้านท่าเดื่อ (เชียงใหม่)
-
0
0
878
544.
ตลาดต้นลำไย (เชียงใหม่)
-
0
0
622
545.ตลาดประตูก้อม (เชียงใหม่)
-
0
0
565
546.ตลาดสุเทพ (ต้นพยอม)
-
0
0
734
547.ตลาดปากทางเจริญ (เชียงใหม่)
-
0
5
688
548.ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) เชีย..
-
0
0
724
549.ตลาดบ้านท่าดอยแก้ว (เชียงให..
-
0
0
537
550.ตลาดเย็นยางเนิ้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
877
551.ตลาดสดฮอด (เชียงใหม่)
-
0
0
727
552.ตลาดสดบ้านสันป่าสัก (เชียงใ..
-
0
0
633
553.ตลาดสดเทศบาลหนองตองพัฒนา (เ..
-
0
0
746
554.ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง (เชีย..
-
0
0
855
555.ตลาดสดหารแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
570
556.ตลาดป่าเหมือด (เชียงใหม่)
-
0
5
590
557.ตลาดภูดอย (เชียงใหม่)
-
0
0
912
558.ตลาดเจดีย์แม่ครัว (เชียงใหม..
-
0
0
1,199
559.ตลาดสามแยกสันทราย (เชียงใหม..
-
0
0
2,210
560.ตลาดไนท์บาซ่าร์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
2,759
561.ตลาดเทศบาลตำบลแคน (สุรินทร์)
-
0
0
603
562.ตลาดสดเทศบาลตำบลจอมพระ (สุร..
-
0
0
876
563.ตลาดแม่โจ้ (เชียงใหม่)
-
0
0
1,155
564.ตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี (ส..
-
0
0
917
565.ตลาดศรียนต์ (เชียงใหม่)
-
0
0
779
566.ตลาดสดเทศบาลตำบลระแงง (สุริ..
-
0
0
684
567.ตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน (สุร..
-
0
0
742
568.ตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชด (สุร..
-
0
0
825
569.ตลาดสดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี (..
-
0
0
525
570.ตลาดน้อยรื่นรมย์ (สุรินทร์)
-
0
0
690
571.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตูม (สุร..
-
0
0
794
572.ตลาดเทศบาลตำบลสังขะ (สุรินท..
-
0
0
1,512
573.ตลาดเทศบาลห้วยแถลง (นครราชส..
-
0
0
853
574.ตลาดหนองบุญมาก (นครราชสีมา)
-
0
0
965
575.ตลาดเสิงสาง (นครราชสีมา)
-
0
0
1,264
576.ตลาดเทศบาลกุดจิก (นครราชสีม..
-
0
0
782
577.ตลาดเทศบาลสีคิ้ว (นครราชสีม..
-
0
0
1,497
578.ตลาดอุ๊ยทา (เชียงใหม่)
-
0
0
619
579.บริษัทตลาดกลางสามัคคีสันกำแ..
-
0
0
622
580.ตลาดสดมะจำโรง (เชียงใหม่)
-
0
0
584
581.ตลาดสดกิ่วแลน้อย (เชียงใหม่)
-
0
0
627
582.ตลาดศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว..
-
0
0
720
583.ตลาดสดทุ่งเสี้ยว (เชียงใหม่)
-
0
0
672
584.ตลาดสดเวียงพร้าว (เชียงใหม่)
-
0
0
837
585.ตลาดสดสันป่าเหว (เชียงใหม่)
-
0
0
701
586.ตลาดพิมายเมืองใหม่ (นครราชส..
-
0
4
2,034
587.ตลาดสดแม่อาย (เชียงใหม่)
-
0
0
639
588.ตลาดมิตรภาพ (นครราชสีมา)
-
0
0
714
589.ตลาดโชคธานีพลาซ่า (เชียงใหม..
-
0
0
687
590.ตลาดเทศบาลปากช่อง (นคคราชสี..
-
0
0
840
591.ตลาดฝางกัลยา (เชียงใหม่)
-
0
0
1,217
592.ตลาดสดเทศบาลสะเมิงใต้ (เชีย..
-
0
0
858
593.ตลาดสด 2 เทศบาลประทาย (นครร..
-
0
0
1,014
594.ตลาดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ (นคร..
-
0
0
1,928
595.ตลาดสดลานค้าชุมชน (เชียงใหม..
-
0
0
747
596.ตลาดวัดสันป่าสักแม่มาลัย (เ..
-
0
0
1,159
597.ตลาดสดบ่อหิน (เชียงใหม่)
-
0
0
649
598.ตลาดแม่คือ (เชียงใหม่)
-
0
0
1,052
599.ตลาดท่ารั้ว สันปูเลย (เชียง..
-
0
0
947
600.ตลาดเทศบาลโนนสูง (นครราชสีม..
-
0
0
952
601.ตลาดเทศบาลโนนไทย (นครราชสีม..
-
0
0
1,146
602.ตลาดเทศบาลหนองกราด (นครราชส..
-
0
0
569
603.ตลาดไชยณรงค์(นครราชสีมา)
-
0
0
1,549
604.ตลาดเทศบาลโชคชัย (นครราชสีม..
-