บุรีรัมย์ คาสเซิล
ค้นหาตลาดนัด พื้นที่เช่า
มีบันทึก 0 ทำเล
ทำเลค้าขายทั่วไทย1,245 
กรุงเทพฯและปริมลฑล420 
ภาคเหนือ280 
ภาคอีสาน71 
ภาคกลาง259 
ภาคตะวันออก20 
ภาคตะวันตก17 
ภาคใต้177 
 
ประเภททำเลทอง
ตลาดสด 668 
ตลาดนัด 271 
ตลาดน้ำ 18 
ศูนย์การค้า, ห้างสรรพสินค้า 142 
คอมมูนิตี้มอลล์ 64 
พื้นที่เช่า 40 
โครงการ
พลาซ่า
ศูนย์ค้าส่ง 17 
เปิดท้ายขายของ
ศูนย์อาหาร
อื่นๆ
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค 38,327 
มูลค่าเช่ารวม 1,019,835 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด5,572,006 
จำนวนสมาชิก29,537 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด9,882
เดือนนี้555
วันนี้5
ทำเลค้าขาย     ตลาดสด (668)

                  ตลาดสด เป็นแหล่งรวมของกินของใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินค้ากัน แม้ปัจจุบันมีซูเปอร์มาร์เก็ตติดแอร์เย็นฉ่ำเข้ามาแทนที่ แต่ตลาดก็ยังเปี่ยมไปด้วย เสน่ห์ทั้งวิถีชีวิต และเต็มไปด้วยข้าวของแปลกตาที่พ่อค้าแม่ค้าสรรหามาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน
จำนวนผู้เข้าชม 359,149 ครั้ง
 
 รวมทำเลขายดี
Add Logo
มุมมอง :
|
ลำดับเลือกชื่อโครงการขอข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.ตลาดอุ๊ยทา
-
0
0
254
2.บริษัทตลาดกลางสามัคคีสันกำแพงจำกัด
-
0
0
253
3.ตลาดต้นแหนอุดมโชค
-
0
0
254
4.ตลาดสดสันป่าตอง(ตลาดเช้า)
-
0
0
252
5.ตลาดสดมะจำโรง
-
0
0
252
6.ตลาดสดกิ่วแลน้อย
-
0
0
256
7.ตลาดสดบ้านหัวริน
-
0
0
256
8.ตลาดศาลเจ้าพ่อ
-
0
0
258
9.ตลาดสดทุ่งเสี้ยว
-
0
0
257
10.ตลาดสดเวียงพร้าว
-
0
0
259
11.ตลาดเทศบาลหนองบัววง
-
0
0
258
12.ตลาดสดสันป่าเหว
-
0
0
255
13.ตลาดพิมายเมืองใหม่
-
0
0
255
14.ตลาดสดแม่อาย
-
0
0
258
15.ตลาดมิตรภาพ
-
0
0
256
16.ตลาดโชคธานีพลาซ่า
-
0
0
256
17.ตลาดเทศบาลปากช่อง
-
0
0
255
18.ตลาดฝางกัลยา
-
0
0
256
19.ตลาดสดเทศบาลสะเมิงใต้
-
0
0
258
20.ตลาดเทศบาลปักธงชัย
-
0
0
255
21.ตลาดสด อบต.ป่าแงะ
-
0
0
256
22.ตลาดเทศบาลประทาย
-
0
0
255
23.ตลาดเทศบาลบัวใหญ่
-
0
0
257
24.ตลาดสดลานค้าชุมชน ต.ริมเหนือ
-
0
0
258
25.ตลาดแก้วสา(ป่าจี้)
-
0
0
257
26.ตลาดสดบ้านสันป่ายาง
-
0
0
255
27.ตลาดสดอัญญรัตน์
-
0
0
257
28.ตลาดเทศบาลตลาดแค
-
0
0
255
29.ตลาดแม่มาลัย
-
0
0
258
30.ตลาดสดบ่อหิน
-
0
0
255
31.ตลาดแม่คือ
-
0
0
256
32.ตลาดท่ารั้ว
-
0
0
256
33.ตลาดเทศบาลโนนสูง
-
0
0
256
34.ตลาดเทศบาลมะค่า
-
0
0
257
35.ตลาดเทศบาลโนนไทย
-
0
0
259
36.ตลาดเทศบาลโนนแดง
-
0
0
261
37.ตลาดเทศบาลหนองกราด
-
0
0
257
38.ตลาดไชยณรงค์
-
0
0
258
39.ตลาดสินลา
-
0
0
258
40.ตลาดเทศบาลโชคชัย
-
0
0
259
41.ตลาดด่านเกวียน
-
0
0
258
42.ตลาดเทศบาลชุมพวง
-
0
0
258
43.ตลาดเทศบาลท่าช้าง
-
0
0
256
44.ตลาดเทศบาลจักราช
-
0
0
260
45.ตลาดเทศบาลตำบลแซะ
-
0
0
258
46.ตลาดเทศบาลเมืองคง
-
0
0
258
47.ตลาดเทศบาลเทพาลัย
-
0
0
259
48.ตลาดเทศบาลขามสะแกแสง
-
0
0
259
49.ตลาดเทศบาลหนองหัวฟาน
-
0
0
260
50.ตลาดเทศบาลขามทะเลสอ
-
0
0
258
51.ตลาดโชคทวี
-
0
0
261
52.ตลาดแม่สมบูรณ์จอหอ
-
0
0
259
53.ตลาดหัวรถไฟ
-
0
0
261
54.ตลาดหนองไผ่ล้อม
-
0
0
261
55.ตลาดบชร 2.
-
0
0
257
56.ตลาดสามแยกชลประทาน
-
0
0
258
57.ตลาดสวายเรียง
-
0
0
258
58.ตลาดเทศบาลโคกกรวด
-
0
0
257
59.ตลาดแม่กรดอนขวาง
-
0
0
259
60.ตลาดเทศบาล 5 (ประตูผี)
-
0
0
258
61.ตลาดสุรนคร
-
0
0
258
62.ตลาดสามแยกปักธงชัย
-
0
0
259
63.ตลาดย่าโม
-
0
0
258
64.ตลาดแม่กิมเฮง
-
0
0
258
65.ตลาดเพชรสีมา
-
0
0
260
66.ตลาดประปา
-
0
0
259
67.ตลาดผดุงดอยแดน
-
0
0
254
68.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงดาว
-
0
0
253
69.ตลาดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
-
0
0
254
70.ตลาดวัดพระธาตุ (เย็น)
-
0
0
253
71.ตลาดเจ้าน้อย(เช้า)
-
0
0
254
72.ตลาดแม่เพชร(แลง)
-
0
0
255
73.ตลาดเช้าพ่อมูล(ข่วงเปา)
-
0
0
254
74.ตลาดสี่แยกน้อย (เย็น)
-
0
0
253
75.ตลาดข่วงเปา (เช้า)
-
0
0
254
76.ตลาดสดแม่เหียะ
-
0
0
253
77.ตลาดเอื้องคำ
-
0
0
261
78.ตลาดรวมโชค
-
0
0
259
79.ตลาดขะจาว
-
0
0
259
80.ตลาดวโรรส
-
0
0
258
81.ตลาดประตูเชียงใหม่
-
0
0
262
82.ตลาดช้างเผือก
-
0
0
262
83.ตลาดศิริวัฒนา
-
0
0
261
84.ตลาดบ้านท่อ
-
0
0
261
85.ตลาดหนองหอย
-
0
0
258
86.ตลาดสันป่าข่อย
-
0
0
260
87.ตลาดบ้านหนอง
-
0
0
266
88.ตลาดฮ่องห้า
-
0
0
266
89.ตลาดดอนไชย
-
0
0
269
90.ตลาดลำปางกลางตะวันตก
-
0
0
266
91.ตลาดบ้านไร่ข่วงเปา
-
0
0
266
92.ตลาดบ้านท่าโทก
-
0
0
266
93.ตลาดธงชัย
-
0
0
266
94.ตลาดรัตน์(เก้าจาว)
-
0
0
266
95.ตลาดบ้านหลวง
-
0
0
260
96.ตลาดบ้านทุ่งหลวง
-
0
0
268
97.ตลาดบ้านแม่ฮาว
-
0
0
266
98.ตลาดเทศบาลห้างฉัตร
-
0
0
265
99.ตลาดเทศบาลสบปราบ
-
0
0
269
100.ตลาดป่าตัน
-
0
0
268
101.ตลาดท่าแหน
-
0
0
269
102.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
268
103.ตลาดบ้านหลุก
-
0
0
271
104.ตลาดบ้านน้ำโทก
-
0
0
267
105.ตลาดแม่ทะ
-
0
0
272
106.ตลาดนาคต
-
0
0
268
107.ตลาดหนามปู่ย่า
-
0
0
269
108.ตลาดเทศบาลแม่พริก
-
0
0
269
109.ตลาดท่านาง
-
0
0
268
110.ตลาดจำเริญยนต์
-
0
0
268
111.ตลาดล้อมแรด
-
0
0
272
112.ตลาดดอนแก้ว
-
0
0
270
113.ตลาดปงวัง
-
0
0
269
114.ตลาดร่องเคาะ
-
0
0
269
115.ตลาดเทศบาลวังเหนือ
-
0
0
270
116.ตลาดบ้านใหม่
-
0
0
271
117.ตลาดกลางวันบ้านสา
-
0
0
273
118.ตลาดสุขสมบูรณ์
-
0
0
268
119.ตลาดเทศบาลแจ้ห่ม
-
0
0
267
120.ตลาดงาว
-
0
0
268
121.ตลาดทุ่งงาม
-
0
0
268
122.ตลาดบ้านดอนแก้ว
-
0
0
268
123.ตลาดสดสมบูรณ์
-
0
0
273
124.ตลาดเทศบาลกระดังงา
-
0
0
272
125.ตลาดเทศบาลตำบลอัมพวา
-
0
0
275
126.ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
-
0
0
272
127.ตลาดเทศบาลตำบลเกาะหวาย
-
0
0
272
128.ตลาดเทศบาลตำบลท่าช้าง
-
0
0
276
129.ตลาดศาลาดงลาน
-
0
0
271
130.ตลาดสดศาลาเม็ง
-
0
0
271
131.ตลาดจอมปิง
-
0
0
272
132.ตลาดสดลำปางหลวง
-
0
0
271
133.ตลาดนาแก้ว
-
0
0
271
134.ตลาดห้วยเป็ด
-
0
0
271
135.ตลาดซอย 5 ป่าแขม
-
0
0
270
136.ตลาดบ้านฟ่อน (เย็น)
-
0
0
274
137.ตลาดบ้านฟ่อน (เช้า)
-
0
0
271
138.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
272
139.ตลาดเทศบาล2(อัศวิน)
-
0
0
271
140.ตลาดกาดเมฆ
-
0
0
271
141.ตลาดต้นยาง
-
0
0
272
142.ตลาดนาก่วมใต้
-
0
0
279
143.ตลาดเทศบาล3 (รัษฎา)
-
0
0
277
144.ตลาดท่ารถบ้านสม
-
0
0
277
145.ตลาดประตูชัย
-
0
0
279
146.ตลาดกลางเวียง
-
0
0
280
147.ตลาด อบต.ห้วยน้ำขุ่น
-
0
0
278
148.ตลาดธิดาพร
-
0
0
277
149.ตลาดนวลจันทร์
-
0
0
275
150.ตลาดห้วยไคร้
-
0
0
278
151.ตลาดป่ายางใหม่
-
0
0
283
152.ตลาดบุญยืน
-
0
0
278
153.ตลาดแม่ทอน
-
0
0
281
154.ตลาดหลวงปรีชา
-
0
0
279
155.ตลาดหกแยก
-
0
0
283
156.ตลาดเวียง
-
0
0
282
157.ตลาดเทศบาลบ้านเหล่า
-
0
0
281
158.ตลาดทวีสุขศรี
-
0
0
279
159.ตลาดเทศบาลต้า
-
0
0
277
160.ปล้องตลาด
-
0
0
282
161.ตลาดสดเทิง
-
0
0
285
162.ตลาดป่าก่อดำ
-
0
0
279
163.ตลาดป่าแงะ
-
0
0
280
164.ตลาดป่าแดด
-
0
0
281
165.ตลาดเทศบาลเจดีย์หลวง
-
0
0
280
166.ตลาดเทศบาลแม่สรวย
-
0
0
285
167.ตลาดหนองบัว
-
0
0
280
168.ตลาดแม่ขะจาน
-
0
0
281
169.ตลาดหัวเวียง
-
0
5
283
170.ตลาดป่างิ้ว
-
0
0
280
171.ตลาดเฮียชาญ
-
0
0
280
172.ตลาดฟ้าไทย
-
0
0
281
173.ตลาดประตูล้อ
-
0
0
287
174.ตลาดห้วยสัก
-
0
0
281
175.ตลาดบ้านดู่
-
0
0
288
176.ตลาดโชคเจริญ
-
0
0
280
177.ตลาดเทศบาล 1
-
0
0
281
178.ตลาดนำสวัสดิ์
-
0
0
281
179.ตลาดบ้านใหม่
-
0
0
282
180.ตลาดมานา
-
0
0
280
181.ตลาดนิมสีเส็ง
-
0
0
283
182.ตลาดศรีทรายมูล
-
0
0
282
183.ตลาดห้วยทรายขาว
-
0
0
286
184.ตลาดภูกามยาว
-
0
0
287
185.ตลาดบ้านก๊อซาว
-
0
0
292
186.ตลาดสบบง
-
0
0
284
187.ตลาดสดบ้านทราย
-
0
0
284
188.ตลาดสดบ้านธาตุ
-
0
0
284
189.ตลาดสดเทศบาล 1
-
0
0
284
190.ตลาดวัดบ้านดู่
-
0
0
284
191.ตลาดดอนไชย(ปง)
-
0
0
283
192.ตลาดบ้านนาปรัง
-
0
0
288
193.ตลาดสดอุ้ยศรี
-
0
0
284
194.ตลาดเพิ่มทรัพย์
-
0
0
284
195.ตลาดห้วยข้าวก่ำ
-
0
0
285
196.ตลาดสดบ้านดง
-
0
0
284
197.ตลาดทิพย์วิชัย
-
0
0
285
198.ตลาดทุ่งต้นศรี
-
0
0
287
199.ตลาดวัดไชยมงคล
-
0
0
282
200.ตลาดเทศบาลบ้านถ้ำ
-
0
0
284
201.ตลาดบ้านถ้ำ
-
0
0
283
202.ตลาดเทศบาลดอกคำใต้
-
0
0
286
203.ตลาดเทศบาลตำบลแม่ใจ
-
0
0
288
204.ตลาดท่าวังทอง
-
0
0
286
205.ตลาดอาเขต
-
0
0
287
206.ตลาดแม่ทองคำ
-
0
0
286
207.ตลาดสดบ้านน้ำเกี๋ยน
-
0
0
284
208.ตลาดสดบ้านม่วงตึ๊ด
-
0
0
279
209.ตลาดสดบ้านนาปัง
-
0
0
283
210.ตลาดสดบ้านสองแคว
-
0
0
286
211.ตลาดสดบ้านป่าแลวหลวง
-
0
0
284
212.ตลาดสดบ้านดู่พงษ์
-
0
0
282
213.ตลาสดวัดบ่อแก้ว
-
0
0
289
214.ตลาดสดเทศบาลเชียงกลาง
-
0
0
284
215.ตลาดสดทุ่งช้าง
-
0
0
280
216.ตลาดสดตำบลงอบ
-
0
0
282
217.ตลาดสุขาภิบาลกลางเวียง
-
0
0
279
218.ตลาดสดบ้านกลางเวียง
-
0
0
283
219.ตลาดสดบ้านดอนตัน
-
0
0
283
220.ตลาดสดบ้านก๋ง
-
0
0
286
221.ตลาดสดเทศบาลท่าวังผา
-
0
0
283
222.ตลาดสดบ้านปรางค์ 2
-
0
0
284
223.ตลาดสดบ้านปรางค์ 1
-
0
0
284
224.ตลาดสดบ้านนาหลวง
-
0
0
282
225.ตลาดสดเทศบาลนาน้อย
-
0
0
283
226.ตลาดสดบ้านป่าคาหลวง
-
0
0
281
227.ตลาดสดสวด
-
0
0
286
228.ตลาดสดบ้านหนองแดง
-
0
0
280
229.ตลาดสดราชพัสดุ
-
0
0
283
230.ตลาดสดตั้งจิตนุสรณ์
-
0
0
281
231.ตลาดสดบ้านอภัย
-
0
0
282
232.ตลาดสดบ้านพระเนตร
-
0
0
279
233.ตลาดสดบ้านเชียงแข็ง
-
0
0
282
234.ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน
-
0
0
285
235.ตลาดชมภูมิ่ง
-
0
0
283
236.ตลาดวังหลวง
-
0
0
279
237.ตลาดหนองม่วงไข่
-
0
0
286
238.ตลาดบ้านอ้อย
-
0
0
284
239.ตลาดเทศบาลร้องกวาง
-
0
0
279
240.ตลาดขวัญนคร
-
0
0
283
241.ตลาดศรีมูลเรือง
-
0
0
277
242.ตลาดวังชิ้น
-
0
5
286
243.ตลาดห้วยอ้อ(วัดศรีดอนคำ)
-
0
0
284
244.ตลาดบ้านปิน
-
0
0
280
245.ตลาดเด่นฤดี
-
0
0
279
246.ตลาดแม่จั๊วะ
-
0
0
281
247.ตลาดเวียงทอง(น้ำบ่อ)
-
0
0
283
248.ตลาดพระหลวง
-
0
0
287
249.ตลาดวัดช่องลม
-
0
0
282
250.ตลาดวัดศรีดอก
-
0
0
282
251.ตลาดบ้านร่องกาศ
-
0
0
281
252.ตลาดเทศบาลตำบลสูงเม่น
-
0
0
282
253.ตลาดมหาโพธิ์
-
0
0
280
254.ตลาดวังหงษ์
-
0
0
288
255.ตลาดซ่อแฮ
-
0
0
282
256.ตลาดห่วงทอง
-
0
0
279
257.ตลาดวัดสำเภา
-
0
0
280
258.ตลาดเหมืองหม้อ
-
0
0
282
259.ตลาดทุ่งโฮ้งเหนือ
-
0
0
281
260.ตลาดบ้านถิ่น
-
0
0
283
261.ตลาดบ้านทุ่ง
-
0
0
282
262.ตลาดเทศบาลเมืองแพร่
-
0
0
289
263.ตลาดปางมะผ้า
-
0
0
281
264.ตลาดขุนยวม
-
0
0
281
265.ตลาดชุมชนแม่ลาน้อย
-
0
0
281
266.ตลาดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
-
0
0
284
267.ตลาดเทศบาลตำบลปาย
-
0
0
282
268.ตลาดแสงทองอร่าม
-
0
0
282
269.ตลาดแม่สะเรียง (เทศบาล)
-
0
0
289
270.ตลาดจอมแจ้ง
-
0
0
281
271.ตลาดผาบ่อง
-
0
0
281
272.ตลาดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ตลาดส...
-
0
0
282
273.ตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน(หนองดอก)
-
0
0
285
274.ตลาดหล่ายสาย
-
0
0
282
275.ตลาดสดแม่ทา
-
0
0
279
276.ตลาดอินทร
-
0
0
280
277.ตลาดสุขใจ
-
0
0
277
278.ตลาดเย็น เทศบาลเมือง
-
0
0
282
279.ตลาดสดสันปูเลย
-
0
0
280
280.ตลาดสิงห์เคิ่ง
-
0
0
280
281.ตลาดสันป่าฝ้าย
-
0
0
280
282.ตลาดวังตาล
-
0
0
283
283.ตลาดศรีบุญยืน
-
0
0
283
284.ตลาดจตุจักร
-
0
0
288
285.ตลาดกลางอุโมงค์
-
0
0
280
286.ตลาดภักดีเจริญ
-
0
0
281
287.ตลาดล้านนา
-
0
0
288
288.ตลาดเทศบาลวังดิน
-
0
0
290
289.ตลาดสันตับเต่า
-
0
0
283
290.ตลาดบ้านหล่ายแก้ว2
-
0
0
281
291.ตลาดบ้านหล่ายแก้ว
-
0
0
285
292.ตลาดไชยวานิช
-
0
0
283
293.ตลาดสบทา
-
0
0
284
294.ตลาดฉางข้าวน้อย
-
0
0
281
295.ตลาดป่าซาง
-
0
0
283
296.ตลาดอำนาจเจริญ
-
0
0
286
297.ตลาดลานสกา
-
0
0
287
298.ตลาดขนอม
-
0
0
288
299.ตลาดวัดปทุม(สิชล)
-
0
0
286
300.ตลาดนับนุสรณ์(ท่าศาลา)
-
0
0
289
301.ตลาดเมืองปัญญา
-
0
0
280
302.ตลาดถ้ำทอง
-
0
0
280
303.ตลาดทานพอ
-
0
0
283
304.ตลาดฉวาง
-
0
0
282
305.ตลาดท่ายาง(ทุ่งใหญ่)
-
0
0
286
306.ตลาดทุ่งสง
-
0
0
284
307.ตลาดศรีไท
-
0
0
279
308.ตลาดรุ่งเรือง
-
0
0
282
309.ทต.ร่อนพิบูลย์(ตลาดใหม่)
-
0
0
280
310.ทต.ชะอวด
-
0
0
308
311.ตลาด ทม.ปากพนัง(บางวำ)
-
0
0
295
312.ทต.หัวไทร
-
0
0
294
313.ตลาด ทต.เชียรใหญ่
-
0
0
292
314.ตลาดบ่อล้อ
-
0
0
288
315.ตลาดหัวถนน
-
0
0
293
316.ตลาดท่าม้า
-
0
0
287
317.ตลาดพืชผล
-
0
0
286
318.ตลาดหัวอิฐ
-
0
0
291
319.ตลาดแม่สมจิตร
-
0
0
292
320.ตลาดสดแม่โสภา
-
0
0
287
321.ตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ
-
0
0
291
322.ตลาดสดเทศบาลดอนสัก
-
0
0
305
323.ตลาดสดเทศบาลท่าฉาง
-
0
0
294
324.ตลาดสดยิ่งเจริญกิจ กม.18
-
0
0
297
325.ตลาดสดศรีมงคล
-
0
0
291
326.ตลาดสดเทศบาลตำบลพุมเรียง
-
0
0
298
327.ตลาดสดเทศบาลตำบลไชยา
-
0
0
286
328.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา
-
0
0
290
329.ตลาดสดเทศบาลเมืองนาสาร
-
0
0
300
330.ตลาดสดอุดมสิน
-
0
0
291
331.ตลาดสดศรีฟ้า
-
0
0
292
332.ตลาดสดแม่น้ำ
-
0
0
306
333.ตลาดสดบ่อผุด
-
0
0
288
334.ตลาดสดเจริญลาภ
-
0
0
292
335.ตลาดสดแหลมดิน
-
0
0
295
336.ตลาดสดดาวซีฟู๊ต
-
0
0
287
337.ตลาดสดละไม
-
0
0
297
338.ตลาดสดบางสวรรค์
-
0
0
291
339.ตลาดสดเทศบาลย่านดินแดง
-
0
0
291
340.ตลาดสดไดมอนด์
-
0
0
296
341.ตลาดสดสำเภาทอง
-
0
0
304
342.ตลาดสดหน้าศูนย์พัฒนา
-
0
0
291
343.ตลาดสดกอบกาญจน์
-
0
0
293
344.ตลาดหันคา
-
0
0
295
345.ตลาดสรรพยา
-
0
0
312
346.ตลาดแม่จำปี
-
0
0
293
347.ตลาดเทศบาลเมืองชัยนาท
-
0
0
317
348.ตลาดภาษีซุง
-
0
0
300
349.ตลาดอินทร์บุรี
-
0
0
295
350.ตลาดปิยะสุวรรณ์
-
0
0
302
351.ตลาดอวยชัย 2
-
0
0
302
352.ตลาดเทศบาลเมืองหลังสวน
-
0
0
296
353.ตลาดเทศบาลปากน้ำหลังสวน
-
0
0
305
354.ตลาดเขาปีบ
-
0
0
290
355.ตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์
-
0
0
290
356.ตลาดสวีรุ่งเรือง
-
0
0
290
357.ตลาดเทศบาลพะโต๊ะ
-
0
0
291
358.ตลาดเทศบาลตำบลละแม
-
0
0
301
359.ตลาดเอื้ออารีย์
-
0
0
293
360.ตลาดเทศบาลตำบลสะพลี
-
0
0
298
361.ตลาดเทศบาลตำบลปะทิว
-
0
0
295
362.ตลาดเทศบาลมาบอำมฤต
-
0
0
294
363.ตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ
-
0
0
296
364.ตลาดเทศบาลปากน้ำชุมพร
-
0
0
305
365.ตลาดพงศธร(หมอชิน)
-
0
0
294
366.ชุมพรตลาดสด
-
0
0
292
367.ตลาดสดปฐมพร
-
0
0
291
368.ตลาดเทศบาลเมืองชุมพร
-
0
0
301
369.ตลาดสดกะทู้
-
0
0
305
370.ตลาดสดแม่สมจิตต์
-
0
0
290
371.ตลาดสาธารณะ 1
-
0
0
291
372.ตลาดสาธารณะ 2
-
0
0
293
373.ตลาดใหม่มุมเมือง
-
0
0
293
374.ตลาดเกษตรห้าแยกฉลอง
-
0
0
299
375.ตลาดแม่อุบล
-
0
0
308
376.ตลาดบันซ้าน
-
0
0
317
377.ตลาดเทศบาลตำบลเชิงทะเล
-
0
0
303
378.ตลาดท่าเรือ
-
0
0
293
379.ตลาดเทศบาลตำบลเทพ
-
0
0
296
380.ตลาดสดเทศบาลตำบลท้ายเหมือง
-
0
0
290
381.ตลาดสดเทศบาลตำบลทับปุด
-
0
0
289
382.ตลาดสดบางม่วง
-
0
0
294
383.ตลาดสดเขาหลัก-บางเนียง
-
0
0
310
384.ตลาดสด บ.ข.ส.ตะกั่วป่า
-
0
0
308
385.ตลาดสดย่านยาว (เทศบาล)
-
0
0
291
386.ตลาดสดคุระบุรี (เอกชน)
-
0
0
294
387.ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกลอย
-
0
0
308
388.ตลาดเทศบาลสระโบสถ์
-
0
0
307
389.ตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา
-
0
0
311
390.ตลาดสดเทศบาลบ้านหมี่
-
0
0
304
391.ตลาดเทศบาลท่าวุ้ง
-
0
0
296
392.ตลาดชาญชัย
-
0
0
303
393.ตลาดพัฒนานิคม
-
0
0
302
394.ตลาดอุดมทรัพย์
-
0
0
301
395.ตลาดเสาธง
-
0
0
307
396.ตลาดสดเทศบาลหน้าพระลาน
-
0
0
294
397.ตลาดเจริญสุข
-
0
0
289
398.ตลาดพงษ์สว่าง
-
0
0
300
399.ตลาดเทศบาลแก่งคอย
-
0
0
307
400.ตลาดบ้านหมอ
-
0
0
306
401.ตลาดเทศบาลวิหารแดง
-
0
0
309
402.ตลาดนิคมสร้างตนเอง
-
0
0
291
403.ตลาดพุทธบูชา
-
0
0
303
404.ตลาดเทศบาลหนองแค
-
0
0
308
405.ตลาดสุขุมาลย์
-
0
0
294
406.ตลาดวงษ์ทอง
-
0
0
311
407.ตลาดสืบศิริ
-
0
0
298
408.ตลาดเทศบาลเมืองสระบุรี
-
0
0
308
409.ตลาดตาลทอง
-
0
0
296
410.ตลาดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
-
0
0
304
411.ตลาดจรเข้ร้อง
-
0
0
288
412.ตลาดเกษตรสุวพันธุ์
-
0
0
299
413.ตลาดศรีอยุธยาเมืองใหม่ (แกรนด์)
-
0
0
299
414.ตลาดเทศบาลเสนา
-
0
0
297
415.ตลาดบัวหลวงธานี
-
0
0
317
416.ตลาดภาชี
-
0
0
309
417.ตลาดพระอินทราชา
-
0
0
307
418.ตลาดบางปะอิน เอกเซ็นเตอร์
-
0
0
333
419.ตลาดเทศบาลบางปะหัน
-
0
0
310
420.ตลาดสดเทศบาล ต.ท่าหลวง
-
0
0
299
421.ตลาดเจ้าพรหม
-
0
0
311
422.ตลาดหัวรอ
-
0
0
300
423.ตลาดพรชิสาร คลอง 10
-
0
0
312
424.ตลาดฮ้อแสงชัย
-
0
0
300
425.ตลาดใหญ่ลำลูกกา
-
0
0
322
426.ตลาดนานาเจริญ
-
0
0
336
427.ตลาดกลางสี่มุมเมือง
-
0
0
305
428.ตลาดเคหะคลองหก
-
0
0
345
429.ตลาดเทศบาลตำบลคลองพน
-
0
0
297
430.เทศบาลตำบลปลายพระยา
-
0
0
298
431.ตลาดเทศบาลตำบลอ่าวลึก(เหนือ)
-
0
0
298
432.ตลาดเทศบาลตำบลอ่าวลึก(ใต้)
-
0
0
307
433.ตลาดเทศบาลตำบลเขาพนม
-
0
0
311
434.ตลาดเพชรสุก
-
0
0
296
435.ตลาดรุ่งโรจน์
-
0
0
304
436.เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
-
0
0
292
437.ตลาดสดมหาราช
-
0
0
304
438.ตลาดสดกำพวน
-
0
0
294
439.ตลาดสด บขส. (จ่าสาท)
-
0
0
294
440.ตลาดสดเทศบาลตำบลกะเปอร์
-
0
0
302
441.ตลาดสดเทศบาลตำบลหงาว
-
0
0
296
442.ตลาดสดโชคดี
-
0
0
292
443.ตลาดเทศบาลเมืองระนอง
-
0
0
321
444.ตลาดเทศบาลตำบลบางไผ่
-
0
0
307
445.ตลาดเทศบาลตำบลเขาทราย
-
0
0
298
446.ตลาดศรีสวัสดิ์
-
0
0
300
447.ตลาดศรีละออ
-
0
0
296
448.ตลาดสุชาติ
-
0
0
304
449.ตลาดศรีโสภณ
-
0
0
298
450.ตลาดฉัตรชัย
-
0
0
305
451.ตลาดเทศบาลตำบลกำแพงดิน
-
0
0
296
452.ตลาดเทศบาลตำบลโพทะเล
-
0
0
296
453.ตลาดเทศบาลเมืองบางมูลนาก
-
0
0
307
454.ตลาดเทศบาลเมืองตะพานหิน
-
0
0
297
455.ตลาดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
-
0
0
314
456.ตลาดเทศบาลตำบลหัวดง
-
0
0
302
457.ตลาดเทศบาล 2 (เพ็ญอรุณ)
-
0
0
295
458.ตลาดอินเตอร์มาร์ท
-
0
0
308
459.ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี
-
0
0
309
460.ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า
100
200
5
339
461.ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
-
0
5
309
462.ตลาดเจ้าพระยา
-
0
0
337
463.ตลาดกลางบางใหญ่
-
0
0
335
464.ตลาดสมบูรณ์ทรัพย์
-
0
0
314
465.ตลาดรวมใจ
-
0
0
331
466.ตลาดพิชัย
-
0
0
301
467.ตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ด
-
0
0
314
468.ตลาดประชานิเวศน์ 3
-
0
0
338
469.ตลาดสดเรวดี
-
0
0
311
470.ตลาดพระราม 5
-
0
0
324
471.ตลาดบางศรีเมือง
-
0
0
320
472.ตลาดพระปิ่น 3
-
0
0
366
473.ตลาดสดท่าอิฐ
-
0
0
325
474.ตลาดทุ่งสองห้อง
-
0
0
342
475.ตลาดพงษ์เพชร
-
0
0
336
476.ตลาดหนองจอก
-
0
0
347
477.ตลาดสายไหม กทม.19
-
0
0
350
478.ตลาดเคหะออเงิน
-
0
0
349
479.ตลาดวงศกร
-
0
0
359
480.ตลาดเอี่ยมสมบัติ
-
0
0
333
481.ตลาดคลองตัน
-
0
0
326
482.ตลาดกรมภูธเรศ
-
0
0
306
483.ตลาดเก่า
-
0
0
305
484.ตลาดสวนพลู
-
0
0
320
485.ตลาดคุณหญิงบุญมี
-
0
0
332
486.ตลาดสุคนธสวัสดิ์
-
0
0
332
487.ตลาดฉัตรสาคร
-
0
0
309
488.ตลาดกลางนครร่มเกล้า
-
0
0
362
489.ตลาดลานบุญ
-
0
0
340
490.ตลาดเกรียงไกร
-
0
0
359
491.ตลาดอุดมผล
-
0
0
327
492.ตลาดเพชรบุรี
-
0
0
318
493.ตลาดเอกมัย
-
0
0
313
494.ตลาดแสงทิพย์ 1
-
0
0
310
495.ตลาดโชคชัย 4
-
0
0
353
496.ตลาดทรัพย์จันทร์ผัน
-
0
0
324
497.ตลาดเพิ่มทรัพย์
-
0
0
312
498.ตลาดนางลิ้นจี่
-
0
0
420
499.ตลาดบางโพงพาง
-
0
0
311
500.ตลาดเคหะชุมชนรามคำแหง
-
0
5
357
501.ตลาดมีนบุรี 1
-
0
0
342
502.ตลาดบ่อนไก่
-
0
0
305
503.ตลาดวัดโกรกพระใต้
-
0
0
299
504.ตลาดสดเจริญผล
-
0
0
300
505.ตลาดสดเรืองไทย
-
0
0
309
506.ตลาดเทศบาลตำบลพยุหะ
-
0
0
313
507.ตลาดสดธีระชัย
-
0
0
298
508.ตลาดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
-
0
0
306
509.ตลาดเทศบาลตำบลท่าตะโก
-
0
0
303
510.ตลาดศรีเทพ
-
0
0
325
511.ตลาดดวงนิมิตร
-
0
0
299
512.ตลาดสดนิคมตากฟ้า
-
0
0
309
513.ตลาดเทศบาลเมืองชุมแสง
-
0
0
313
514.ตลาดศรีนคร
-
0
0
359
515.ตลาดเทศบาลนครนครสวรรค์
-
0
0
312
516.ตลาดนัดวัดชัยฉิมพลี
-
0
0
409
517.ตลาดบางจาก
-
0
0
331
518.ตลาดสายทิพย์
-
0
0
323
519.ตลาดท่าเตียน
-
0
0
340
520.ตลาดยอดพิมาน
-
0
5
344
521.ตลาดมิ่งขวัญบ้านนา
-
0
0
318
522.ตลาดนางเลิ้ง
-
0
0
326
523.ตลาดศรีตะกล่ำ
-
0
0
304
524.ตลาดพัฒนาการ
-
0
0
334
525.ตลาดเทศบาลตำบลลานกระบือ
-
0
0
309
526.ตลาดสดแสงจันทร์
-
0
0
310
527.ตลาดสามย่าน
-
0
5
336
528.ตลาดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
-
0
0
324
529.ตลาดแสงกาญจนวนิช
-
0
0
303
530.ตลาดสดศรีพิทักษ์
-
0
0
300
531.ตลาดโพธิ์สุวรรณ
-
0
0
322
532.ตลาดสดแสงเจริญ
-
0
0
302
533.ตลาดสดทุ่งสนุ่น 2004
-
0
0
306
534.ตลาดปัฐวิกรณ์
-
0
0
328
535.ตลาดเทศบาลตำบลไทรงาม
-
0
0
314
536.ตลาดหมอเพชรหมอพลอย
-
0
0
308
537.ตลาดวัดแขก
-
0
0
321
538.ตลาดสดแม่สอด
-
0
0
325
539.ตลาดสดร่วมมิตร
-
0
0
305
540.ตลาดเจริญพรผล
-
0
0
320
541.ตลาดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
-
0
0
310
542.ตลาดไทยพิทักษ์
-
0
0
299
543.ตลาดสมหวัง
-
0
0
295
544.ตลาดสดพวงทอง
-
0
0
304
545.ตลาดพรนิมิตรพัฒนา
-
0
0
297
546.ตลาดสดริมปิง
-
0
0
299
547.ตลาดเทศบาลเมือง
-
0
0
313
548.ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร
-
0
0
345
549.ตลาดกรุงธน
-
0
0
332
550.ตลาดบางพัฒนา
-
0
0
321
551.ตลาดพงษ์ทรัพย์
-
0
0
327
552.ตลาดปิ่นทอง
-
0
0
350
553.ตลาดศิริชัย
-
0
0
334
554.ตลาดดวงพลอย
-
0
0
319
555.ตลาดสดลาซาล 2000
-
0
5
339
556.ตลาดสดสี่แยกบางนา
-
0
0
328
557.ตลาดอุดมสุขพัฒนา
-
0
0
342
558.ตลาดมหาสิน
-
0
0
332
559.ตลาดคงอุดม
-
0
5
331
560.ตลาดมณีพิมาน
-
0
0
320
561.ตลาดประจวบ
-
0
0
316
562.ตลาดศรีเขมา
-
0
0
334
563.ตลาดใหม่บางแค
-
0
0
352
564.ตลาดแสงฟ้า
-
0
0
327
565.ตลาดบางคอแหลม
-
0
0
313
566.ตลาดมัยลาภ(นันทนิตย์)
-
0
0
339
567.ตลาดถนอมมิตร
-
0
0
366
568.ตลาดมงคลไชย
-
0
0
333
569.ตลาดรวยยิ่งรวย
-
0
0
348
570.ตลาดกลางบางกระดี่
-
0
0
352
571.ตลาดนัดมารวย
-
0
0
348
572.ตลาดส่งเสริมการตลาด
-
0
0
302
573.ตลาดสดเทศบาลตำบลแว้ง
-
0
0
298
574.ตลาดสดเทศบาลตำบลตันหยงมัส
-
0
0
307
575.ตลาดอุปการรือเสาะ
-
0
0
307
576.ตลาดรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
-
0
0
299
577.ตลาดสดเทศบาลยี่งอ
-
0
0
301
578.ตลาดเทศบาลตำบลปะลุรู
-
0
0
303
579.ตลาดบาเละฮีเล
-
0
0
306
580.ตลาดกลางแฮปปี้แลนด์
-
0
0
330
581.ตลาดลาดพร้าว123
-
0
0
337
582.ตลาดบางกะปิ3
-
0
0
329
583.ตลาดนครไทย
-
0
0
333
584.ตลาดลำสาลี
-
0
0
325
585.ตลาดโพธิ์สามต้น
-
0
0
334
586.ตลาดท่าพระรุ่งเรือง
-
0
0
323
587.ตลาดท่าพระ
-
0
0
357
588.ตลาดสดเทศบาลเบตง
-
0
0
328
589.ตลาดสดเทศบาลตำบลยะหา
-
0
0
321
590.ตลาดยะลา (ตลาดรถไฟ)
-
0
0
336
591.ตลาดสดผังเมือง 4
-
0
0
340
592.ตลาดศักดิ์เจริญ
-
0
0
344
593.ตลาดอรุณอมรินทร์
-
170
0
371
594.ตลาดพรานนก
-
0
0
359
595.ตลาดนครหลวง
-
0
0
363
596.ตลาดบางกอกน้อย
-
0
0
346
597.ตลาดสดเมืองใหม่
-
0
0
336
598.ตลาดสดเทศบาลตำบลตะลุบัน
-
0
0
328
599.ตลาดเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
-
0
0
330
600.ตลาดสดอรณี
-
0
0
331
601.ตลาดสดเทศบาลตำบลปะนาเระ
-
0
0
339
602.ตลาดมะกรูด
-
0
0
345
603.ตลาดเทศวิวัฒน์ 2
-
0
0
337
604.ตลาดเทศวิวัฒน์ 1
-
0
0
341
605.ตลาดสดเทศบาลตำบลควนโดน
-
0
0
338
606.ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
-
0
0
314
607.ตลาดเทศบาลตำบลกำแพง
-
0
0
313
608.ตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุง
-
0
0
317
609.ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล
-
0
0
333
610.ตลาดสดม่วงงาม
-
0
0
314
611.ตลาดสดหน้าเมืองสิงหนคร
-
0
0
340
612.ตลาดเทศบาลตำบลระโนด
-
0
0
351
613.ตลาดกลางเพื่อการเกษตรสะบ้าย้อย
-
0
0
314
614.ตลาดเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
-
0
0
323
615.ตลาดสดสาธารณะเทศบาลเมืองสะเดา
-
0
0
328
616.ตลาดกอบกุล
-
0
0
313
617.ตลาดสดทุ่งลุง
-
0
0
316
618.ตลาดสดพลาซ่า 3
-
0
0
308
619.ตลาดเอกภาพ
-
0
0
313
620.ตลาดบางขุนศรี
-
0
0
372
621.ตลาดสดควนเนียง
-
0
0
332
622.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาทวี
-
0
0
319
623.ตลาดดาวคะนอง
-
0
5
361
624.ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
-
0
0
333
625.ตลาดรถไฟ
-
0
0
332
626.ตลาดสดศิริอาเขต
-
0
0
328
627.ตลาดสดจะนะ
-
0
0
330
628.ตลาดรัชดาภิเษก
-
0
0
342
629.ตลาดสดเทศบาลตำบลปากพะยูน
-
0
0
321
630.ตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
-
0
0
337
631.ตลาดราชวัตร
-
0
5
345
632.ตลาดควนขนุน
-
0
0
306
633.ตลาดศรีย่าน
-
0
0
322
634.ตลาดวัดจันทร์สโมสร
-
0
0
330
635.ตลาดห้วยขวาง
-
0
0
331
636.ตลาดสุทธิสาร
-
0
0
359
637.ตลาดศรีดินแดง
-
0
0
332
638.ตลาดวัฒนานันท์
-
0
0
364
639.ตลาดสดเจ้าพระยา
-
0
0
358
640.ตลาดสดพระราม 5
-
0
0
518
641.ตลาดบางปะแก้ว
-
0
0
366
642.ตลาดใหม่จอมทอง
-
0
0
380
643.ตลาดโอ๋เอ๋
-
0
0
393
644.ตลาดประชานิเวศน์
-
0
5
384
645.ตลาดอมรพันธ์
-
0
0
348
646.ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ขรี
-
0
0
358
647.ตลาดสดบางแก้ว
-
0
0
333
648.ตลาดสดเทศบาลเขาชัยสน
-
0
0
321
649.ตลาดใหม่ป่าพะยอม
-
0
0
304
650.ตลาดสดผดุงดอนยอ
-
0
0
327
651.ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง
-
0
0
341
652.ตลาดคลองชี
-
0
0
315
653.ตลาดคลองปาง
-
0
0
328
654.ตลาดสุทธินนท์
-
0
0
320
655.ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
-
0
0
338
656.ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
-
0
0
327
657.ตลาดทุ่งยาว
-
0
5
339
658.ตลาดบางเขน
-
0
5
361
659.ตลาดเทศบาลเมืองกันตัง
-
0
0
328
660.ตลาดศรีเสนา
-
0
0
332
661.ตลาดสายเนตร
-
0
5
371
662.ตลาดท่าดินแดง
-
0
0
386
663.ตลาดวงเวียนใหญ่
-
0
0
387
664.ตลาดศรีศุภผล
-
0
0
327
665.ตลาดท่ากลาง
-
0
0
324
666.ตลาดสดเทศบาลนครตรัง
-
0
0
330
667.ตลาดเงินวิจิตร
-
0
0
355
668.ตลาดเสรีมาร์เก็ต
-
0
33
20,100

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com