หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development (19)
26K
สินค้า-บริการขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ..

ให้บริการปรึกษาและบริการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนากำลังคน  การวิจัยพัฒนาในธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านสารเคมีและเคมีผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

สถาบันค้นคว้าและพัฒน..

บริหารข้อมูลทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมขั้นสูง  ข้อมูลทางวิชาการในด้านวิศวกรรมการผลิต  บริการออกแบบ  วิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ด้วยค

สถาบันวิจัยและพัฒนาเ..

เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงาน  และอำนวยความสะดวกด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์บริหารจัดการเทค..

ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบียต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนก

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี (..

สนับสนุน  ส่งเสริมศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้า..

เป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้  ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพและผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาค  โดยการดำเนินการจะคลอบคุมทั

สำนักงานพัฒนาวิทยาศา..

บริการงานวิจัย  พัฒนา  สนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพภลิตภัณฑ์  การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์  การให้บริการข้อมู

สำนักงานนวัตกรรมแห่ง..

ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและด้านเงินทุนในโครงการนวัฒกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ใน  5  สาขา  ได้แก่  อาหารและสมุนไพร  ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา..

สถาบันทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลามจนตลอดงานการพัฒนาผลิต

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.