หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development (18)
22K
twitter
google plus
หากธุรกิจ SMEs ของท่าน จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่านจำเป็นจะต้องทราบว่า มีหน่วยงาน หรือ องค์กรใดบ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ธุรกิจ SMEs ของท่านบ้าง

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต  101,189
2.  SIPA / สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวต์แห่งชาติ (...  0-2141-7100 12,899
3.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  0-2218-1053-...54,691
4.  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (T... 0-2644-9524 ...46,750
5.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)  0-2579-1121-...56,685
6.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 0-2564-7000 ...1810,899
7.  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  02-5646500 1624,116
8.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ...  02-564-6900 299,926
9.  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOT...  02-5646700 107,593
10.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยี (NANOTEC) 02-5647100 33,016
11.  ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทย  02-564-7000...57,531
12.  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 02-942-8567-...12,934
13.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 0-2201-7000-...53,142
14.  สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ส.ส.ท.) 0-2717-3000-...63,815
15.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   0-2951-0000,...03,549
16.  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  02-644-6000...105,494
17.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  0-2278-8200 115,631
18.  สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม 0-2345-1236-...02,665
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.