ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
1.5K
23
155
6
twitter
โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า
FRANCHISE
DOWNLOAD
เปิดโอกาสทองของคนอยากมีธุรกิจกวดวิชา Eureka School การศึกษาชื่อดังของไทย เปิดรับสมัครนักลงทุนทั่วประเทศ ในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ 
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า
ชื่อธุรกิจ (Eng)Eureka School
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2540 (ก่อตั้งมา 22 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2562
ความเป็นมาโรงเรียนกวดวิชายูเรก้า ก่อตั้งในปี พ.ศ.2540 มีปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนเชิงคุณภาพ ที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจความรู้พื้นฐานอย่างละเอียด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การเรียนรู้ของนักเรียนควรต้องใช้ทั้งสมองซีกซ้าย (วิทยาศาสตร์) และสมองซีกขวา(ศิลปศาสตร์) อย่างสมดุล และถึงแม้โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า จะเน้นการเรียนในสาขา วิทยาศาสตร์ แต่ก็ได้พยายามสอดแทรกเรื่องราวของศิลปะในการจัดการศึกษา 

ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง จะทำให้นักเรียนเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน และสามารถปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้

สินค้าและบริการโรงเรียนกวดวิชายูเรก้า เป็นกวดวิชาสำหรับ นักเรียนทั้งระดับชั้น ม.ปลาย และ ม.ต้น ทั้งสายวิทย์-คณิต และศิลป์คำนวณ

สอนโดย อาจารย์ระดับท็อปของประเทศ รูปแบบการสอน : คอร์สสอนสด, คอร์สถ่ายทอดสด, คอร์สเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ และ คอร์ส DVD วิชาที่สอน : 
 • คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พี่ต้อม ยูเรก้า
 • ชีววิทยา อ.เอกฤทธิ์, อ.ปวรุตม์ (พี่แบงค์)
 • ฟิสิกส์ อ.ธวัชชัย เคมี อ.สิทธิเดช (อ.ไมธ์)
 • ภาษาไทย GAT ดร.ธเนศ, อ.อภิรนันต์ฐภาดา (ครูแมน)
 • วิทย์ O-NET ดร.วินัย (ครูแกละ)
 • อังกฤษ อ.ขนิษฐา (พี่กุ๊กไก่), อ.วรภัค (อ.โอ๋)
 • คณิตศาสตร์ ม.ต้น อ.กันยารัตน์ (ครูพี่รี่), อ.สมบัติ (ครูพี่ต้น)
 • วิทยาศาสตร์ ม.ต้น อ.ซูกัส
บริการการกวดวิชาในระบบ Self Learning (เรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์)

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย (ม.4, ม.5, ม.6) 
 • คอร์สเตรียมสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ
 • คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (TCAS, 9 วิชาสามัญ, กสพท., O-NET) 
 • คอร์สตะลุยโจทย์ เปิดสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์ 
การเรียนการสอนเน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานและเมื่อเข้าใจแล้วสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้จริง และนำไปต่อยอดการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ระยะเวลาสัญญา3 ปี
งบการลงทุน600,000 - 1,000,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน50,000 บาท ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่6 สาขา
แฟรนไชส์ซี่8 สาขา
รวมทั้งหมด14 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 1. ผู้ประกอบการรับผิดชอบจัดหาสถานที่ในทำเลที่เหมาะสม โดยที่ทางเจ้าของสิทธิ์จะช่วยในการวิเคราะห์ทำเลให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 2. ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการปรับปรุง ตกแต่ง อาคารสถานที่ พร้อมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน 
 3. ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาคืนทุน1-3 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. เป็นผู้ประกอบการกวดวิชา หรือธุรกิจด้านการศึกษาในท้องถิ่น หรือผู้ที่มีใจรักและมุ่งมั่นการจัดการการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 2. ควรเป็นผู้มีใจรักในด้านการศึกษา งานบริการ และมีความปรารถนาดีต่อนักเรียน 
 3. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา 
 4. มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของโรงเรียน 
 5. หากปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการกวดวิชา หรือด้านการศึกษาอยู่แล้ว ต้องสามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ขั้นต่ำจำนวน 10 เครื่องขึ้นไป 
 6. หากผู้ประกอบการยังไม่เคยประกอบธุรกิจกวดวิชา หรือด้านการศึกษา ผู้ประกอบการต้องสามารถจัดสรรพื้นที่ในทำเลที่เหมาะสมได้
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิ์ในการเปิดสาขาแฟรนไชส์ และใช้เครื่องหมายของโรงเรียนกวดวิชายูเรก้า 
 2. สิทธิ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอน เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ที่ทางเจ้าของสิทธิ์ได้จัดทำขึ้น 
 3. สิทธิ์ในการการได้รับ สื่อและเอกสารในการประชาสัมพันธ์ เช่น โลโก้ แบนเนอร์ ใบปลิว อาร์ทเวิร์ค รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ของทางโรงเรียน 
 4. สิทธิ์ในการได้รับขอบเขตการประกอบการในจังหวัดนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว 
 5. สิทธิ์ในการ เข้ารับการอบรมเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 6. สิทธิ์ในการได้รับ คู่มือปฏิบัติงานของโรงเรียน
 7.  สิทธิ์ในการเรียนฟรี ของบุตรโดยสายเลือดของแฟรนไชส์ สามารถเรียนฟรีได้ทุกวิชาที่สาขาของแฟรนไชส์เอง
อื่นๆ
ชื่อบริษัทบริษัท ยูเรก้า เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณพรชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ชื่อผู้ติดต่อคุณเพชรดา พุมมาธรรม
ที่อยู่409 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร.
095xxx
อีเมล์
 phexxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 155 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 1,498 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 23 คน
 
โรงเรียนกวดวิชากวดวิชามัธยมปลาย
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget