27K
 2 มกราคม 2553 

ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส์  Clay Works  ตอกย้ำความเป็นผู้นำโดยเป็นศูนย์ศิลปะแห่งเดียว ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ แฟรนไชส์แห่งชาติ FQA จากกระทรวงพาณิชย์

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบตรารับรองคุณภาพให้แก่ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์  เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2552  ณ คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เพื่อการันตีคุณภาพ กระทรวงพาณิชย์ได้ริเริ่มโครงการ "Thailand Franchise Quality Award" แก่ผู้ประกอบการ แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ  โดยผู้ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ ประเมินทางธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเข้มข้น

เริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) บริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ซึ่งได้นำไปใช้กว่า 70 ประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย คือ มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

มีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จำนวน 39 ราย ร่วมถึง Chester Grill / The Pizza Company / Double A / True Coffee/ Giffarineโดย ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส Clay Works เป็นผู้ประกอบการการศึกษาศิลปะแห่งเดียว ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติ FQA  คุณสาธิต  สุวรรณธาราเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  Clay Works  กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลที่ได้จากความร่วมมือ ของเจ้าหน้าที่ทุกคน และที่ขาดไม่ได้คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้ง 28 สาขาแฟรนไชส์ ของเรา


 

ปรัชญา ของศูนย์ศิลปะ 3 มิติ Clay Works

Clay Works เชื่อว่าศิลปะงานปั้น 3 มิติ และแนวคิด DIY (Do-It-Yourself) ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งคุณค่าในศิลปะ แต่ยังช่วยเสริมสร้าง IQ-ความฉลาดทางปัญญา EQ-ความฉลาดทางอารมณ์ CQ-ความคิดสร้างสรรค์ มิติสัมพันธ์ ประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อ สมาธิ และความมั่นใจ ให้กับเด็ก

ด้วยเหตุในข้างต้น ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ Clay Works  จึงมุ่งเน้นที่แนวคิด “ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่สนุกอย่างไร้ขอบเขต /  Unlimited Fun, Learning Experience”  อันจะทำให้เด็กเติบโตขึ้นด้วยความพร้อมในทุกๆด้าน และมีความสุขสมบูรณ์แบบ
 
 

สินค้า – ดินปั้น Clay Works

Clay Works เป็นดินปั้นโพลีเมอร์ชนิดเชื้อน้ำ (ย่อยสลายได้ด้วยน้ำ) ปราศจากสารพิษ น้ำมัน ปลอดภัยต่อเด็ก มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ  ยืดหยุ่น คงรูปเมื่อแห้ง ทั้งยังเด้งได้

 • ขึ้นรูปทรงง่าย
 • ชิ้นส่วนต่อติดได้  ไม่ต้องใช้กาว
 • ผสมระหว่างสีได้
 • แห้งที่อุณหภูมิห้อง
 • สภาพผิวเมื่อแห้งไม่แตก และ เนียนนุ่ม
 • น้ำหนักเบา เด้งได้
   

 

หลักสูตร Clay Works  ที่แตกต่าง

หลักสูตรที่แตกต่างของ ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ Clay Works เป็นมากกว่าศิลปะ 2 มิติ ที่เป็นเพียงการวาดภาพและระบายสี แต่ศิลปะ3 มิติ มุ่งเน้นมิติสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ได้รับการยอมรับ และ บรรจุเป็นส่วนหนึ่ง ของ สถาบัน IKCE (INSTITUTE OF KOREA CLAY EDUCATION)

1) Play & Clay Program  สำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี
2) Junior Program     สำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
 
 

ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • ตีโจทย์จากภาพ 2 มิติ เป็นชิ้นงาน 3 มิติ เรียนรู้มิติสัมพันธ์
 • วิเคราะห์รูปทรง สัดส่วนและความสมดุล
 • เสริมสร้างสมาธิ
 • IQ- ฉลาดทางปัญญา EQ- ฉลาดทางอารมณ์ CQ-ความคิดสร้างสรรค์
 • แสดงออก ความเป็นตัวตนของตัวเอง
 • เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองว่า “เราทำได้ !”

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของมือ และ ประสาทสัมผัส
 • การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ ที่แม่นยำสำหรับชิ้นงานละเอียดอ่อน
กิจกรรม Clay Works
จัดการประกวดให้กับนักเรียน
 


รายละเอียดการลงทุน

 • สัญญา 3 ปี เป็นจำนวน เงิน 350,000 พร้อมหลักสูตร และ สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้า Clay Works & Playcorn
 • ค่าตกแต่งประมาณการที่ 500,000 ถึง 700,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการ)
 • ไม่มีการเก็บ Royalty Fee และ Marketing Fee รายเดือน ตลอดอายุสัญญา
   

สิทธิประโยชน์

 • แบบร้านให้ ในการตกแต่ง
 • ทีมช่วยวิเคราะห์ทำเล
 • ฝึกอบรม ดินปั้น เพื่อ เป็น Clay Master เป็นเวลา 200 ชั่วโมง จำนวน 2 คน
 • ทำการตลาดในภาพร่วมอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทแม่
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี และ ภาษี ไว้คอยแนะนำ
 • มีการจำกัดพื้นที่ และ จำนวน ของสาขา เพื่อป้องกันไม่ให้อยู่ใกล้กันมากเกินไป
 • การพัฒนา ด้านหลักสูตร และ ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง
 • มีหลักสูตรในการอบรม  และ รับรอง Clay Master เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งหลักสูตรได้รับการยอมรับ และ บรรจุเป็นส่วนหนึ่ง ของ สถาบัน IKCE (INSTITUTE OF KOREA CLAY EDUCATION)
 • ทีมวิเคราะห์ และ ที่ปรึกษาการตลาด เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของแต่ละสาขา
 • ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก เป็นธุรกิจที่น่าลงทุน ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการพัฒนา ทั้งทางด้าน สมาธิ EQ และ CQ
 • มีหลักสูตรหลายหลายเพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
 • มีรายได้จากหลายทาง อาทิ การสอน, สินค้าสำเร็จรูป, ขายดิน และ กิจกรรมเสริมนอกสถานที่

 
สนใจเปิดศูนย์ ศิลปะ 3 มิติ

Hands On Co., Ltd
ที่อยู่ 99/108 ซอย อนามัยงามเจริญ หมู่ 1 ถนน พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 02-867-2363–4
โทรสาร 02-867-2997

อีเมล์ admin@clayworksfranchise.com
เว็บไซต์ http://www.clayworksfranchise.com 

ข้อมูลแฟรนไชส์ ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส

 

 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

บิวตี้เซนเตอร์ (บีโค้)

 แฟรนไชส์ร้านเครื่องสำอาง BCO (Beauty Center Online) BCO คือแฟรนไชส์ออนไลน์ขายครื่องสำอางความสวยงามทุกชนิด เช่น  เค..

ไอดูโฟร์ไอเดีย

ไอดูโฟร์ไอเดีย (IDO4IDEA) ผู้นำอันดับ 1 เครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุและตลอดจนนำเข้าจัดจำหน่ายวัสดุสำหรับงานพิมพ์ภาพต่าง ๆ ครบวงจร พร้อมท..