ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
24K
525
263
โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม
(Gakken Classroom)
Gakken Classroom สถาบันการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตผ่านการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี
 
เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมรับกับสถานการณ์ชีวิตจริง และสนุกกับการใช้ชีวิต เราไม่ได้เน้นแค่การสร้างทักษะทางวิชาการ แต่เรายังมุ่งเน้นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ ด้วย
Gakken Classroom คือ โรงเรียนพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ Gakken โดยบริษัท Gakken ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1946 ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์เพื่อส่งเสริมการการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน และมีความต้องการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน จึงเป็นเหตุผลที่เริ่มต้นธุรกิจโรงเรียนสอนพิเศษในชื่อ Gakken Classroom เมื่อปี ค.ศ.1980 โดยในปัจจุบันได้ขยายสาขาเข้ามาในประเทศไทยด้วยความร่วมมือจาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ ผู้มีประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์ ผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 5-12 ปี และมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างรอบด้าน พร้อมรับมือสถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 

Gakken Classroom มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางวิชาการ ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้และเทคนิคการคิดเท่านั้น แต่เรายังเน้นถึงทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 

Gakken Classroom ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคุณภาพ คือ หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ (Gakken Maths) และ วิชาวิทยาศาสตร์ (Gakken Science) ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะของ Gakken Classroom เท่านั้น

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ (Gakken Maths) 

เราจะช่วยให้เด็กๆ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เด็กจะได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง การเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเด็กๆ และจะส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต

แนวทางการเรียนรู้ของเรา
 1. สร้างทักษะพื้นฐานทางวิชาการ
 2. ไม่อ้างอิงกับระดับชั้นเรียน แต่จะขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ และความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล
 3. เรียนรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนและส่งเสริมทักษะการคิดด้วยตนเองให้กับเด็กๆผ่านแบบฝึกหัด รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมแก่เด็กๆแต่ละคน
 4. สร้างทักษะพื้นฐานทางมารยาท ให้เด็กๆมีมารยาททางสังคม เช่น การทักทาย การจัดระเบียบพื้นที่ส่วนตัว เป็นต้น
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ (Gakken Science)

เป้าหมายของวิชาวิทยาศาสตร์ของเรา จะเน้นให้เด็กๆเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กๆ มักจะถามว่า “ทำไม” และ “อย่างไร” อยู่เสมอ นั่นคือธรรมชาติความอยากเรียนรู้ของเด็ก การเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นการกระตุ้นสติปัญญา จึงจำเป็นต้องทำให้เด็กรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้ในรูปแบบของ Gakken Classroom
 • พัฒนาทักษะการหาคำตอบด้วยการตั้งคำถาม
 • เรียนรู้ด้วยการทดลอง(Hands-on) ที่สนุกสุดยอด
 • ตั้งสมมติฐาน ทดลองทำดู และสรุปความคิด
 • เด็กๆเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
 • ได้รับชุดสื่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
สาขารายละเอียด
แฟรนไชส์ซี่
23 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาลำปาง (ศูนย์เติมปัญญา)
 2. สาขาเชียงราย
 3. สาขาเชียงใหม่ แก้วนวรัฐ
 4. สาขาลำพูน
 5. สาขานครสวรรค์
 6. สาขากาญจนบุรี (Smart Plus)
 7. สาขานครปฐม
 8. สาขาจันทบุรี
 9. สาขา ม.เกษตร (ศูนย์ KU)
 10. สาขาสุวรรณภูมิ (ศูนย์คิตามูระ เฮาส์)
 11. สาขาพระราม 3
 12. สาขาหนองแขม
 13. สาขาขอนแก่น อ.เมือง
 14. สาขาเลย 
 15. สาขามหาสารคาม
 16. สาขาหัวหิน
 17. สาขาชุมพร
 18. สาขาหาดใหญ่
 19. สาขาภูเก็ต
 20. สาขาศรีราชานคร (ชลบุรี)
 21. สาขาเนินพระ (ระยอง)
 22. สาขาเจ็ดยอด (เชียงราย)
 23. สาขาบิลเลี่ยนพลาซ่า (ภูเก็ต)
รวมสาขาทั้งหมด23 สาขา
ปรึกษากับทางบริษัทโดยตรง 
 1. เป็นผู้มีแนวความคิดสอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้ และวิธีการของ Gakken Classroom
 2. มีความต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
 3. มีพื้นฐานด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 4. ให้ความสำคัญกับวิธีการการเรียนรู้ของ Gakken Classroom
 5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถดำเนินธุรกิจได้
 6. มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนและบริหารสถาบัน
 7. มีทำเลที่เหมาะสมสำหรับเปิดสถาบัน
 1. สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า Gakken Classroom
 2. แบบฝึกหัดสำหรับวิชาคณิตศาสตร์
 3. สื่อการทดลองสำหรับวิชวิทยาศาสตร์
 4. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และสื่อประชาสัมพันธ์
 5. การอบรมเบื้องต้น / การอบรมประจำเดือน
 6. การสนับสนุนด้านโปรโมชั่น
ความสำเร็จของ Gakken Classroom
 • Gakken Classroom เป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดด้านโรงเรียนสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กๆในระดับประถมศึกษาในญี่ปุ่น ตอนนี้มีถึง 15,000 สาขา และมีเด็กๆกว่า 420,000 คน
 • นอกจากนั้น Gakken Classroom ยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการบริการด้านการศึกษา 2 ปีซ้อน (ปี 2014-2015) ทั้งในเรื่องตรงความคาดหวัง คุณภาพ ความคุ้มค่า ตอบสนองความพึงพอใจ การบอกต่อ รวมถึงการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท Gakken Classroom Thailand
ชื่อผู้ติดต่อGakken Classroom Thailand
ที่อยู่
246 อาคารไทม์สแควร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ศิวพรxxx 06415xxx Siwapxxx
2. นีxxx 08477xxx thanexxx
3. ลินดาxxx 08154xxx Lin_Lxxx
4. Chanikan Cxxx 09917xxx Chanixxx
5. อนวรรตน์xxx 09186xxx jack.xxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม263 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 24,056 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 132 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน