5.6K
 25 สิงหาคม 2557 
ดอกเตอร์แมท สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์
 
 
 
สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ดอกเตอร์แมท ตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษาที่ใช้เงินลงทุนต่ำ คืนทุนเร็ว และมีโอกาสสร้างกำไรในระยะยาว เพราะผู้ปกครองยุคปัจจุบันต่างเน้นเตรียมความพร้อมให้แก่ลูกของตัวเองมากที่สุด และคณิตศาสตร์ก็เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ
 
 
คุณชิติ ศรีเบ็ญจโชติ กรรมการผู้จัดการบริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ดอกเตอร์แมท เล่าถึงที่มาของธุรกิจนี้ให้ฟังว่า ตนเองชอบการคิดคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขมาตั้งแต่เด็กๆ ทำให้สนใจศึกษาต่อปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และไปเรียนต่อปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) ที่ University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเรียนจบก็กลับมาทำงานด้านไฟแนนซ์ในสถาบันด้านการเงินแห่งหนึ่ง จนก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหารสูงสุดก็รู้สึกอิ่มตัวจึงลาออกมาเปิดธุรกิจของตนเอง และมองหาไอเดียธุรกิจที่คิดว่าทำแล้วมีความสุข และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
“ที่ผ่านมา มักได้ยินคนใกล้ชิดหลายคนบ่นว่าเกลียดเลข ไม่ชอบเลข เมื่อวิเคราะห์ดูก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ในห้องเรียน มักเน้น “ท่องจำ” ไม่ได้เน้นความเข้าใจ ทำให้เด็กขาดพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับเลขจนมีทัศนคติ “กลัว” และ “เกลียด”เลขไปเลย ซึ่งตนเองมองว่าหากสามารถทำให้เด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กมีพื้นฐานและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเลขได้ จะช่วยสร้างพี้นฐานการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เขาได้ในอนาคต” คุณชิติ ศรีเบ็ญจโชติ เล่าถึงแนวคิดในการเปิดสถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ดอกเตอร์แมทขึ้น เมื่อปี 2554 โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
 
 
ผลตอบรับถือว่าดีมาก เพราะหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยทีมวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเสริมด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์จากต่างประเทศ ตลอดจนการเสริมกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน ทำให้นักเรียนมีความสนุกและชอบเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น มีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์มากขึ้น ส่งให้ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อสิ้นปีการศึกษาแรกผู้ปกครองหลายท่านจึงเรียกร้องให้เปิดการสอนเพิ่มเติมในระดับมัธยม จึงได้ตัดสินใจขยายหลักสูตรต่อเนื่องไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
นอกจากระบบการเรียนรู้ที่มีการวัดผลทั้งก่อนและหลังเรียน และออกแบบการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก คุณชิติยังวางระบบในการบริหารทั้งด้านการตลาด การเงินและบุคลากรโดยอาศัยประสบการณ์จากที่เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดในบริษัทไฟแนนซ์มาหลายปีมาช่วย จนเมื่อธุรกิจเริ่มอยู่ตัวแล้ว จึงได้ตัดสินใจขยายโอกาสทางการลงทุนให้แก่ผู้ที่สนใจในลักษณะแฟรนไชส์ โดยในปัจจุบันดอกเตอร์แมทมี 8 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ  
 
เงื่อนไขการลงทุนแฟรนไชส์ แบ่งเป็น ค่า Franchise fee มูลค่า 200,000 บาท สัญญา 5 ปี (ต่อสัญญาทุก 5 ปี ไม่เสียค่าต่อสัญญาแฟรนไชส์) และค่าตกแต่งสถานที่ประมาณ 150,000 บาท แล้วแต่ทำเล โดยผู้ลงทุนจะได้รับอุปกรณ์ประกอบการเปิดธุรกิจ เช่น ตำรา ใบปลิว งบสนับสนุนด้านการตลาด การอบรมครูผู้สอนภายใต้ระบบของดอกเตอร์แมท เพื่อให้ได้ครูที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังมีอิสระในการดำเนินการด้านการตลาด และการบริหารจัดการสาขา โดยมีบริษัทอิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ การตลาดและการบริการบุคลากร 
 
 
 
 
“คุณสมบัติผู้ลงทุน ที่สำคัญต้องรักเด็ก มีทัศนคติที่ดีกับคณิตศาสตร์และพร้อมทุ่มเทเพื่อให้เด็กๆได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องทำเลที่ตั้งของสาขาที่สะดวกแก่ผู้ปกครองในการมารับ-ส่งบุตรหลานด้วย”
 
 
จุดเด่นของดอกเตอร์แมท
  • หลักสูตรเป็นลิขสิทธิ์ของ DR.MATH Thailand โดยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมด้วยหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านคณิตศาตร์ด้วยโมเดลจากต่างประเทศ
  • มีทีมที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ การตลาดและการจัดการที่เชี่ยวชาญพร้อมให้การสนับสนุนทั้งก่อนและระหว่างดำเนินการ
  • จุดคุ้มทุนต่ำ คืนทุนเร็ว
  • สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้
  • มีการฝึกอบรมผู้บริหาร และครูผู้สอน
  • มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
  • มีการกำหนดเขตพื้นที่ในการเปิดสาขาอย่างชัดเจน
  • มีความยืดหยุ่นในด้านรูปแบบและงบประมาณในการตกแต่งสถานที่
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 
โทร. 02-875-5550 
 
อีเมล์ info@drmath-thailand.com 
เว็บไซต์ www.drmath-thailand.com
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

ชีสซี่ฟราย สแน็ค

แฟรนไชส์ ชีสซี่ฟราย สแน็ค Cheesy Fried Snacks ซอสชีสสูตรไม่เลี่ยน รส แซ่บ อร่อยไม่เหมือนใคร

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ..