หน้าคำคม    ต่างประเทศ    คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเห็นอุปสรรค อยู่ในทุกๆ โอกาส ส...
1.7K
19 เมษายน 2566
คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเห็นอุปสรรค อยู่ในทุกๆ โอกาส ส่วนคนมองโลกในแง่ดี จะเห็นโอกาส อยู่ในทุกๆ อุปสรรค
 
วินสตัน เชอร์ซิล
นักการเมือง นักเขียนชาวอังกฤษ
 
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ