อ.สุภัค หมื่นนิกร
 
ประวัติการทำงาน
  • Chief Executive Officer (CEO) บริษัท อีซี่ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จำกัด
  • Chief Executive Officer/Founder สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร (Food Franchise Institute)
  • Business Strategic Director บริษัท ไบโอแอนด์กรีน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง ชมรมแฟรนไชส์แห่งประเทศไทย, สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย, สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนซิ่ง
  • กรรมการร่างหลักสูตร (B2B) พัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ผู้คว่ำหวอดในธุรกิจร้านอาหารและระบบแฟรนไชส์มามากกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
รางวัลที่ได้รับ
  • Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2012 ผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • 50 CEOs of Food Industry in Thailand
ประวัติการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท โครงการสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตร International Training Course on Processing of Chinese and Western Style Meat Products สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แห่งกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (โดยทุนรัฐบาลจีน)