หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
4.2K
32
3.5K
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
SMEs
NEWS
องค์กร สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
รายละเอียด เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงาน  และอำนวยความสะดวกด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2345-1236-41
โทรสาร 0-2345-1279
อีเมล์ rdi-inst@off.fti.or.th
เว็บไซต์ -
Facebook 
www.facebook.com/rdi.fti/
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 32 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,151 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด