หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
11K
2
5
3.5K
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยุ
SMEs
NEWS
องค์กร ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยุ 
รายละเอียด ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบียต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท

ที่ตั้ง ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-7000
โทรสาร 02-564-7001-5
อีเมล์ pr@tmc.nstda.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,557 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด