หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
10K
9
3.5K
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
SMEs
องค์กร วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก 
Organization Southeast Bangkok College
รายละเอียด ด้วยสำนึกในพระคุณของแผ่นดิน อันมีคุณากุลต่อตระกูล นายเพิ่ม-นางละออง รุ่งเรือง จนก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และการงานสืบเนื่องต่อกันมาหลายชั่วชีวิต ในเขตพื้นที่บางนา อันเป็นเขตชานเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร จึงก่อให้เกิดการพัฒนาสถาพรอย่างยังยืนแก่แผ่นดิน วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก ซึ่งมี นายชนะ รุ่งแสง เป็นนายกสภาวิทยาลัย และดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นอธิการบดี ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยปณิธานแน่วแน่ ในการสร้างให้นักศึกษาไทยมีศักยภาพ เข้าสู่ระดับสากล

ที่ตั้ง 298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-7447356-65
โทรสาร 02-3981356
อีเมล์ pr_southeast.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/sbc.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 9 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,391 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด