422
27 กันยายน 2564
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน ASEW & PVA Virtual Edition บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม ศกนี้
 

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน ASEW & PVA Virtual Edition บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม ศกนี้ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีปั้ม วาล์ว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานบนพื้นที่จริงปีหน้า
 
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกาศเลื่อนการจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021 (ASEW2021), PUMPS & VALVES ASIA (PVA2021) และ THAI WATER EXPO 2021 (THW2021) จากเดิมที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  สถานที่จัดงานแห่งใหม่ใจกลางเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ในระหว่างนี้ทางผู้จัดงาน ได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง กับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK AND PUMPS & VALVES ASIA Virtual Edition (ASEW & PVA Virtual Edition) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคมนี้ จัดเต็มกับหลากหลายกิจกรรม

ทั้งโชว์รูมดิจิทัลผ่าน Virtual Marketplace เชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง และ สัมมนาออนไลน์ Virtual Conference รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ อัพเดตความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
 
นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มมีสัญญาณจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ภาครัฐยังคงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้สถานการณ์ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และพันธมิตรผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัด 3 งานใหญ่ ได้แก่ งาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASEW) มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญของภูมิภาคอาเซียน งาน PUMPS & VALVES ASIA (PVA) งานแสดงสินค้าเฉพาะด้านปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ และงาน THAI WATER EXPO (THW) งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีน้ำและการจัดการน้ำเสีย ได้ลงความเห็นร่วมกันให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมีเวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานในปี 2565 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
“เราเชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนทั้งผู้ร่วมออกงานและผู้เข้าชมงาน ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น จากปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพลังงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับผลกระทบของการใช้พลังงานที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

โดยงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2022 จะจัดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ยั่งยืนของพลังงานต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของเมือง โดยจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดไว้อย่างครบครัน โดยยังคงจัดควบคู่กับการจัดงาน PUMPS & VALVES ASIA 2022 งานแสดงสินค้าเฉพาะด้านปั๊มวาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ และงาน THAI WATER EXPO 2022 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีน้ำและการจัดการน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย

และในปี 2565 ยังร่วมจัดกับงาน BOILEX ASIA 2022 งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดันอีกด้วย โดยทั้ง 4 งานจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากกว่า 500 แบรนด์ รวมถึงกิจกรรมสัมมนากว่า 150 หัวข้อและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติกว่า 250 ราย เป็นต้น”
 
ทั้งนี้ แม้ว่าการจัดงานปีนี้ จะถูกเลื่อนออกไป แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ยังคงเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทาง “ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จึงได้กำหนดจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK AND PUMPS & VALVES ASIA Virtual Edition (ASEW & PVA Virtual Edition) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้น

ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคมนี้ โดยยังคงอัดแน่นด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นที่สนใจในภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นช่องทางในการข้ามข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่าย การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การประชุมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Conference)

ในหัวข้อที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสมาร์ทปั๊ม ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ผ่านการสัมมนาในรูปแบบ interactive webinar ให้ผู้เข้าร่วมได้อัพเดทเทรนด์และความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน กิจกรรมเชื่อมโยงต่อยอดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้ซื้อ ผ่านโชว์รูมดิจิทัล ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ (Virtual Marketplace) เพื่อการพบปะซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง, การจัด Online Meeting รวมถึงยังได้จัดเตรียมบริการนัดหมายล่วงหน้า (Pre-Match) โปรแกรมการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ซื้อต่างประเทศ เพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการเจรจาธุรกิจ เป็นต้น
 
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและกิจกรรมเจรจาธุรกิจระดับโลก ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดงานที่สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในทุกมิติ  การจัดงาน ASEW & PVA Virtual Edition ในครั้งนี้ เราคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 4,000 ราย จากทั่วภูมิภาคอาเซียน จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดหลังสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลาย”  นายสรรชายกล่าว
 
ร่วมค้นพบโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสมาร์ทปั้ม วาล์ว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบกับงาน ASEW & PVA Virtual Edition  บนแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครบครันที่สุดระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคมนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม www.asew-expo.com/VE และ www.pumpsandvalves-asia.com/VE
 
 
ที่มา: สตูดิโอ แมงโก้
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ตะลุยเที่ยวทิพย์ตลาดโต้รุ่งนครปฐ..
533
เมกาบางนา พร้อมต้อนรับการกลับมาข..
529
แอร์เอเชียฟู้ด ขยายพื้นที่ให้บริ..
513
ห้ามพลาด กับ Franchise Virtual E..
507
ไต้หวัน เปิดตัวงานแสดงสินค้าเมกะ..
499
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมให้..
499
ข่าวทำเลค้าขายมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.