4.5K
17 กรกฎาคม 2552

นายกฯเป็นประธานในพิธีเปิดงานแฟรนไชส์ TFBO2009

 


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Franchise & Business Opportunitis 2009 ปีที่ 5 และงาน Thialand Retail, Food & Hospitality Services 2009 ปีที่ 3 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา และกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ในวันนี้ ถือเป็นการรวมเอา 2 งานใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ คอนเซ็ป two-in-one ธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ถือเป็นรูปแบบของธุรกิจชนิดหนึ่งในโลกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอันหนึ่ง และธุรกิจนี้ ช่วยสร้างงานกว่า หมื่นคน ในประเทศ ในขณะเดียวกันธุรกิจแฟรนไชส์ก็ช่วยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

นายกฯ กล่าวว่า เขาจึงขอถือโอกาสนี้ กล่าวขอบคุณผู้จัดงาน บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด ที่ช่วยให้งาน TFBO 2009 ซึ่งถือเป็นงานแสดงแฟรนไชส์ ไลเซ็นซิ่ง และโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ และช่วยจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ขายธุรกิจระดับนานาชาติกับผู้ต้องการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในภูมิภาคนี้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมงาน TRAF 2009 ซึ่งจัดขึ้นควบคู่กันนี้ ซึ่งถือเป็นงานแสดงนานาชาติเกี่ยวกับอาหาร ที่เชื่อมโยงกับงานบริการและการค้าปลีกในประเทศ ที่กลายเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในระดับนานาชาติ
 

นายกฯ กล่าวว่า ยินดีที่ได้เห็นความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจเฟรนไชส์ไทย ที่สามารถนำธุรกิจของตนไปสู่ตลาดในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการทางเฟรนไชส์ที่มีความหลากหลายตั้งแต่ ธุรกิจอาหารไปสู่ธุรกิจการดูแลรักษาสุขภาพ ธุรกิจอัญมณีไปสู่ธุรกิจความงาม ธุรกิจเหล็กสู่ธุรกิจสปา และธุรกิจไอทีสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และนายกรัฐมนตรีมีความมั่นใจว่า จะได้เห็นเฟรนไชส์ไทยมีชื่อเสียงเช่นเดียวกับอาหารไทยและการบริการระดับเวิร์ลคลาสของไทย

นายกฯ กล่าวว่า ในขณะนี้ มีหลายมาตรการที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการเฟรนไชส์ไทยให้สามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้น รัฐบาลชุดนี้ ผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ กำลังวางแผนทั้งระยะสั้นและยาวเพื่อสร้างโมเดลให้กับธุรกิจเฟรนไชส์ในฐานะส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการส่งออกของประเทศ รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการ Rainbow Project เพื่อเสริมสร้างแฟรนไชส์รายใหม่และส่งเสริมผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพ ผ่านการจัดสัมมนา และการประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยสร้างอาชีพและสร้างโอกาสการจ้างงานด้วย คู่ไปกับโครงการต้นกล้าอาชีพ ที่จัดการอบรมให้กับผู้ว่างงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาลในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยมีผู้ว่างงานกว่า 100,000 คนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
 

 นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลตั้งเป้าที่จะจัดการฝึกอบรมให้ได้ 500,000 คนภายในเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเล่านี้สามารถเป็นผู้ประกอบการและริเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองหรือธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคตได้

 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการระยะยาวสำหรับการส่งเสริมการส่งออกธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปสู่ตลาดระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมิได้คำนึงถึงเฉพาะในแง่ปริมาณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้สอดคล้องหรือเหนือกว่ามาตรฐานโลก ไม่เพียงเพื่อโลกรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยเท่านั้น แต่ให้ผู้บริโภคในโลกได้รับทราบวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย เพื่อสร้างให้ไทยเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) ในขณะเดียวกัน เพื่อให้ผู้ผลิตในท้องถิ่นรู้จักธุรกิจแฟรนไชส์และเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์ ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นรูปแบบธุรกิจที่ win-win situation สำหรับทุกคน
 

สำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ที่ต้องการขยายตลาดไปยังที่ใหม่ ๆ ก็สามารถทำได้ง่ายและเร็ว โดยไม่ต้องลงทุนใหม่ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็เป็นวิธีที่เร็วและง่าย ในการตั้งธุรกิจของตัวเองขึ้นมา โดยไม่ต้องวางกลยุทธ์ทางการตลาด ไม่ต้องมีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ และสำหรับเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ธุรกิจแฟรนไชส์ทำให้เกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในตลาด ซึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านทักษะและ know-how ซึ่งในระยะยาว จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขัน ให้กับระบบเศรษฐกิจ และสร้างทางเลือกที่มากขึ้นให้กับผู้บริโภค

นายกฯ กล่าวว่า ปี 2551- 2552 เป็นปีส่งเสริมการลงทุนของไทย จึงขอเชิญชวนให้ประกอบการทุกคนใช้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมธุรกิจของไทย ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แรงงานที่มีทักษะ การมีจิตใจแห่งการบริการ รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยใหผู้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน  นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ One-Start-One Stop ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยไว้ในขั้นตอนเดียว นายกรัฐมนตรี จึงเชื่อว่า TFBO และ TRAF 2009 นี้ จะให้ทั้งความคิดและ incentives ต่อการเข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทย
 

 นายกฯ กล่าวว่า ผู้ประกอบการ เป็นกลไกที่แท้จริงที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า โดยรัฐบาลมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสม ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงขอให้ผู้ประกอบการกับรัฐบาลร่วมกันทำงานต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และมาร่วมกันทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยสามารถขยายไปสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ภายในระยะเวลาไปกี่ปีข้างหน้านี้ด้วยกัน
 

 อ้างอิงจากคมชัดลึก

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,620
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,385
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
723
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
704
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
675
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
539
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.