1.6K
1 ตุลาคม 2558
สมคิด ตั้งเป้า sme ใหม่หมื่นราย จ่อหนุนตลาดโอท็อปเขตภัยแล้ง


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก(SMEs) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ว่า กำชับให้ สสว. เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ได้ไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นราย

โดยแบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอีเกิดใหม่ หรือกลุ่มสตาร์ทอัพ กลุ่มผู้ประกอบการเดิมที่ต้องพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น และกลุ่มที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง หรือกลุ่มเทิร์นอะราวด์

โดย ในกลุ่มเอสเอ็มอีเกิดใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ จะต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เพราะในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทในการจ้างงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเป็นเสาหลักของประเทศ โดยเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจซอฟแวร์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอที กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ร้านอาหาร สปา และค้าปลีกด้านต่างๆ เป็นต้น โดย สสว.จะต้องเข้าไปคัดเลือกผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่างๆ คัดเลือกบุคลากรที่มีนวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ และนำเข้ามาพัฒนาให้เกิดธุรกิจใหม่ๆให้ได้ 1 หมื่นราย ภายในปี 2559-2561

นอกจากนี้ จะต้องเข้าไปช่วยพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ดำเนินการอยู่แล้ว ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ยกระดับไปสู่การส่งออก และก้าวขึ้นไปเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยตั้งเป้าหมายเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 5 หมื่นราย รวมทั้งการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงให้พลิกฟื้นขึ้นมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นรายต่อปี

ในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีนั้น จะส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเอสเอ็มอีไทย กับเอสเอ็มอีต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน เป็นต้น โดยทั้ง 3 ประเทศนี้ ต่างอยากเข้ามาร่วมลงทุนกับเอสเอ็มอีไทย ซึ่งล่าสุด ได้มีเอสเอ็มอีจากญี่ปุ่นได้เข้ามาสำรวจลู่ทางการลงทุนในไทย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีต่างชาติให้ความสนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่รู้ว่า จะเชื่อมโยงกับใคร เพราะขาดฐานข้อมูลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ สสว. ลงไปจัดทำฐานข้อมูลเหล่านี้โดยเร็ว และส่งเสริมให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการร่วมลงทุนและยกระดับเอสเอ็มอีของไทยในทุกๆ ด้าน

ส่วนของการส่งเสริมด้านการตลาด ได้สั่งการให้ สสว. จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับเอสเอ็มอีรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่มีกำลังในการทำเว็บไซต์เอง
เนื่องจากช่องทางนี้สามารถทำให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงตลาดในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในเบื้องต้นได้ให้ สสว. คะดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพให้เข้ามาในเว็บไซต์นี้ก่อน จากนั้นก็จะขยายจำนวนเอสเอ็มอีให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดการสร้างแบรนด์และเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น

นายสมคิด กล่าวว่า ส่วนเรื่องนิรโทษกรรมด้านภาษีให้กับ SMEs นั้น กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการช่วยเหลือ เอสเอ็มอีแต่จะมีข้อกำหนดและบทลงโทษที่ชัดเจนหากมีความผิดพลาดขึ้นอีก ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ เอสเอ็มอีเหล่านี้แต่เขาต้องเข้าสู่ระบบก่อน  และจะไม่ใช้คำว่าเป็นการนิรโทษกรรมอีกด้วย

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า สิ่งที่ สสว. จะเร่งดำเนินงานอย่างเร่งด่วนก็คือการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน (โอท็อป) ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อให้มีรายได้เข้ามาเสริมบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง โดยคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 9.1 พันราย ซึ่งจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

"ในการช่วยเหลิอวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ จะมุ่งช่วยเหลือด้านการตลาดเป็นหลัก โดยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ นำสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ออกไปเปิดตลาดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งยังได้ประสานงานความร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมัน เช่น ปตท. ในการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า เป็นต้น" นางสาลินี กล่าว

นอกจากนี้ ได้วางเป้าหมายที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ หรือ กลุ่ทสตาร์ทอัพ ซึ่งได้วางเป้าหมายจะสร้างให้ได้ 1 หมื่นรายภายในปี 2561 พัฒนาผู้ประกอบการเดิมให้เข็มแข็งให้ได้ปีละ 5 หมื่นราย ซึ่งมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ยอดขายของผู้ประกอบการจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในกลุ่มเทิร์นอะราวด์ ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่ติดเครดิตบูโร โดยจะต้องยกระดับกลุ่มนี้ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และสามารถต่อยอดให้

อ้างอิงจาก  แนวหน้า
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ซิก้า อินโนเวชั่นแชร์ม..
1,259
เปิด 46 รายชื่อธุรกิจแ..
893
เจ วอช ซิสเท็ม เปิดสาข..
888
ล้ำสุด! ซื้อแฟรนไชส์ “..
758
แรงส่งท้ายปลายปี! ฮ็อบ..
715
ชีสซี่ฟรายจัดให้! เปิด..
671
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.