ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
2.0K
27
210
1
นัทตี้ ไซ้แอนทิสต์
(Nutty Scientists)
บริษัท นัทตี้ ไซ้แอ้นทิสต์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับแฟรนไชส์จาก นัทตี้ ไซ้แอ้นทิสต์ (Nutty Scientists) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เชิงสันทนาการมากว่า 20 ปี (World leader in interactive children’s programs since 1996.) 

Nutty Scientists เหมาะกับเยาวชนในช่วงอายุระหว่าง 4-16 ปี มีสาขากว่า 147 แห่ง ใน 35 ประเทศทั่วโลก การันตีคุณภาพหลักสูตรโดย Next Generation Science Standards (NGSS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยรูปแบบการสอนที่ใช้การแสดงส่งมอบความรู้คู่ความสนุก (Edutainment) ทำให้วิทยาศาสตร์จับต้องได้ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น สนุกที่จะเรียนรู้และคิดเป็น ทำเป็น รวมถึงมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ เข้าใจสิ่งแวดล้อม โลกรอบตัว

โดยมีนักเรียนที่ได้รับทั้งความสนุก ความรู้ แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้กับครูนัทตี้ ไซ้แอ้นทิสต์ไปแล้วกว่า 9 ล้านคนทั่วโลก
ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสในการสัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยได้สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากรอบความคิด (Paradigm) อย่างมีเหตุผล รู้จักคิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม อย่างเป็นระบบ ทั้งสามารถผสานกับความสนุกและความคิดสร้างสรรค์ ที่เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า “เยาวชนเหล่านี้จะสามารถเติบโตขึ้น ด้วยระบบความคิดที่มีคุณภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ 

อันจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต” จากอุดมการณ์ตรงนี้ จึงได้เริ่มต้นค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทก์และค้นพบนัทตี้ ไซ้แอนทิสต์ นำเข้ามาจากอเมริกาเมื่อเดือนตุลาคม 2559 

เราจะจัดทำแคมเปญ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าวแก่เยาวชนไทยอย่างทั่วถึง นัทตี้ ไซ้แอนทิสต์ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ  “ตื่นรู้ สนุกทดลอง ด้านวิทยาศาสตร์กับนัทตี้ ไซ้แอนทิสต์” (Wake Up Science by Nutty Scientists) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 มอบสิทธิพิเศษแก่่โรงเรียน ในการเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 4-11 ปี ในสถาบันการศึกษาของท่าน จำนวน 30 คน พร้อมคณะอาจารย์ผู้ดูแล ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของ Nutty Scientists มูลค่ากว่า 16,000 บาท ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น (ราคาปกติในการเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 500 บาท/คน) โดยจำกัดเพียง “40 โรงเรียนแรก” ที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการกลับมา

ด้วยวิธีนี้เราจะได้ส่งมอบความรู้ถึงเด็กๆอย่างแพร่หลายอีกทั้งทำให้โรงเรียนต่างๆได้เห็นภาพวิธีการสอนที่แตกต่างของเราจากคู่แข่ง และสามารถสร้างแรงดึงดูดจากผู้ปกครองและเด็กๆที่สนใจอยากเรียนกับเรา ให้รับสถาบันฯ เข้ามาสอนภายในโรงเรียนต่อไปในอนาคตและกลับมาเป็นยอดขายให้กับบริษัทต่อไปโดยปัจจุบันมีโรงเรียนอินเตอร์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเป็นลูกค้าจวบจนปัจจุบัน เช่น Bangkok Patana American School, Bangkok prep, Anglo Singapore, KIS, SISB และSt. Andrews107

นัทตี้ ไซ้แอนทิสต์ คือ สถาบันที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

Target customers: 
 • ผู้ปกครองเด็กๆอายุ   3-12 ปี 
 • บริษัทต่างๆที่มีต้องการการสร้างความแตกต่างของการจัดโชว์และอีเวนต์ที่สามารถสร้างแบรนด์ ของบริษัทให้อยู่ในใจของผู้บริโภคได้ ด้วยการส่งมอบความบันเทิงที่สอดแทรกสาระความรู้ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความห่วงใยและความตั้งใจในการส่งมอบคุณค่าอย่างแท้จริง
Problems: ไม่อยากให้ลูกมีชีวิตการเรียนที่มีกรอบความคิดให้มาก มีความกดดัน และเน้นแข่งขันการวัดผลที่คะแนน จนสุดท้ายลูกขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่รู้ว่าชอบอะไร เป็นนักท่องจำไม่ใช่นักคิดและไม่สามารถเอาตัวรอดในสังคมได้ อีกทั้งขาดเหตุผลในการใช้ชีวิต เชื่อตามๆคนอื่น ทำธุรกิจเหมือนๆกันเลียนแบบกัน สุดท้ายก็เจ้ง

Promise: ลูกคุณจะเป็นคนทีมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ กล้าที่คิด กล้าทำ กล้าลองผิดลองถูกกับไอเดียหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและสนุกกับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงรอบตัว รวมถึงต่อยอดความรู้เป็น

Products: เรามีวิธีการนำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสอนในรูปแบบโชว์ (show)หรือการฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ (Workshop) ซึ่งใช้แนวคิด S.T.E.A.M (Technology, engineer, art, Math)ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดด้านการศึกษาที่วัดจากเฉพาะผลคะแนน สู่แนวคิดใหม่ที่เน้นกระบวนการคิดที่มีคุณภาพเท่าเทียบกับผลลัพธ์ ซึ่งหลักสำคัญของเราคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

ประกอบด้วย After school, In class program, Summer camp, Scientific shows, Events, Birthday Parties.

Proof: 
 • การันตีความสำเร็จจากเด็กๆกว่า 9 ล้านคนทั่วโลกที่เคยร่วมกิจกรรมกับเราตลอดระยะเวลา 20 ปี และสาขาที่ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีมากกว่า 150แห่งใน 40 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทระดับโลกต่างๆ ร่วมงานมาด้วยแล้วกว่า1,000 คน
 • หลักสูตรของเรามีมาตรฐานโลกได้รับการออกแบบจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากทุกมุมโลก ได้รับการรับรองคุณภาพจาก next generation science standards(NGSS)และ National Science Teachers Association (NSTA) ที่สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพการสอนที่ได้ผลอย่างแท้จริง 
Purpose: “เราเชื่อว่าเด็กๆจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อสนุก และเมื่อสนุก ก็สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากศึกษาค้นคว้า ต่อยอดความรู้ด้วยตนเองได้” Nutty Scientists ใช้เทคนิคการแสดงนำเสนอความรู้อย่างสนุกสนาน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจำ ช่วยให้เด็กๆเกิดความอยากรู้อยากเห็น ตระหนักถึงความสำคัญหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม และมีความเคารพในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะเหล่านี้สำคัญมากต่อเยาวชนที่จะต้องมีไว้เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ ใช้ชีวิตเป็นและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและผู้อื่น
 1. หลักสูตรของเราส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำให้เด็กๆรู้หน้าที่สำคัญของตนเองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกรอบตัวมากขึ้นตั้งแต่วัยเด็กเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. มีความยืดหยุ่นในการให้บริการหลายรูปแบบในโอกาสต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง โรงเรียนบริษัท, ผู้ปกครอง เราสามารถเป็นได้มากกว่าการสอนภายในห้องเรียน ทำให้วิทยาศาสตร์สนุกได้ทุกที่ ทุกเวลา
 3. เราเชี่ยวชาญในการสร้างความแตกต่างของการจัดโชว์และอีเวนต์ที่สามารถสร้างแบรนด์ ของบริษัทให้อยู่ในใจของผู้บริโภคได้ ด้วยการส่งมอบความบันเทิงที่สอดแทรกสาระความรู้ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความห่วงใยและความตั้งใจในการส่งมอบคุณค่าอย่างแท้จริง ช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จในการสร้าง Brand Loyalty และเกิดเป็นยอดขายในภายหลัง
ส่งเสริมความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนไทยมีความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างเคารพรู้คุณค่า และต้องการสร้างยอดขายจากการดำเนินธุรกิจต่อเดือนให้ได้ 1,000,000 บาท โดยยอดขายเกิดจาก
 1. การสอนที่สถาบันวิทยาศาสตร์ นัทตี้ ไซ้แอนทิสต์
 2. ส่งครูสอนที่โรงเรียน เป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียน (after school, in-class, summer camp)
 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์กับบริษัทต่างๆโดยการจัดโชว์ กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ หรือส่งเสริมการตระหนักรู้
 4. ขายแฟรนไชส์ โดยต้องสร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์และสร้างยอดขายบริษัทแม่ให้ได้กำไรก่อน  
ประกาศ เซ้งธุรกิจแฟรนไชส์ Nutty Scientist แบรนด์ดังระดับโลก ลิขสิทธิ์หนึ่งดียวในไทย
 1. มีใจรัก และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการ
 2. มีความสามารถในการบริหารและการจัดการ 
 3. มีความพร้อมในการลงทุน และด้านบุคคลากร 
 4. มีเวลาในการดูแลธุรกิจ (สอนเองหรือเป็นนักลงทุนได้)
 1. ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการสอนของ Nutty Scientists
 2. สื่อ เอกสาร อุปกรณ์สำหรับชุดทดลอง มากกว่า 50 การทดลอง มูลค่า 200,000 บาท
 3. เอกสารสำหรับการนำเสนอตามโรงเรียนต่างๆ มูลค่า 100,000 บาท
 4. ฐานลูกค้าจากโรงเรียนอินเตอร์ กว่า 10 โรงเรียน (สอนมาต่อเนื่องกว่า 2 ปี รายได้ 800,000 บาท/เทอม)
 5. ได้รับเอกสารการเรียนการสอน ฉบับแปลเป็นไทย มูลค่า 500,000 บาท
 6. การให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการและวิธีการหาตลาดใหม่ๆ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทนัทตี้ ไซ้แอนทิสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณสรารี โชติกนันท์
ที่อยู่
982/22 ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
มือถือ
095xxx
อีเมล์
 banxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  นัทตี้ ไซ้แอนทิสต์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. นางสาวจิรัxxx 08765xxx ajanjxxx
2. ณัชชา สัตนxxx 08123xxx Nachcxxx
3. Anchaleexxx 08154xxx fonerxxx
4. Dr. Nopparxxx 08189xxx rattyxxx
5. Dr.Nopparaxxx 08189xxx rattyxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม210 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 2,010 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 27 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน