ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
78K
517
11K
เมจิค เคย์
(Magic Clay)
Magic clay เป็นสถาบันพัฒนาความคิดด้วยศิลปะการปั้นดินเกาหลี ที่ได้รับการอบรมและพัฒนาหลักสูตรจากสมาคมวัฒนธรรมเด็กประเทศเกาหลี เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ ใช้สมาธิ ความอดทน คิดค้นผลงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดจินตนาการให้เป็นรูปธรรม ผ่านตัวละครในเรื่องราวต่างๆ ที่สนุกสนาน

ดิน Magic clay มีเป็นสูตรพิเศษ เหมาะสำหรับน้องๆ ตั้งแต่วัย 2 ขวบขึ้นไป ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล “เด็กปั้นได้จริงด้วยตัวเอง

Magic clay ยังเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะเพียง แห่งเดียวที่ได้รับรางวัล “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์” DBD FRANCHISESTANDARD จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ปีล่าสุด “รับประกันการดำเนินงานด้วยรางวัลคุณภาพ
Magic Clay ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความคิดของเด็กๆ อย่างเป็นระบบ จึงได้คิดค้นหลักสูตร ศิลปะการปั้นเพื่อใช้เสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก 

ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านการสังเกตุ ด้านสังคม โดยเน้นการพัฒนาแบบเฉพาะรายบุคคล ภายใต้สโลแกน "ปั้นได้จริง" 

 • Magic clay เปิดสอนศิลปะสำหรับเด็กด้วยหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเด็ก
  • การพัฒนาด้านร่างกาย ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อมือ การพัฒนาการทำงานอย่างประสานกันของอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อมือมือ สายตา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจับดินสอสำหรับการเขียนหนังสือ การเล่นดนตรี เป็นต้น
  • การพัฒนาด้านสติปัญญา เป็นการฝึกความคิด การวางแผน ลำดับขั้นตอนการทำงาน ฝึกการแก้ไขปัญหาระหว่างการทำงาน ช่างสังเกตุ ฝึกการมโนภาพ ส่งผลให้เป็นเด็กฉลาด  มีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองที่แตกต่างจากผู้อื่น  ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงได้
  • การพัฒนาด้านจิตใจ ทำให้เพลิดเพลินในการทำงาน มีสมาธิจดจ่อในงาน อดทน ใจเย็น ส่งผลให้เป็นเด็กที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นใจนี้เองที่จะสนับสนุนให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ 
  • การพัฒนาด้านสังคม ระหว่างเรียนเด็กจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น คุณครู เพื่อน ซึ่งฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก รู้จักช่วยเหลือและให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน
 • ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเฉพาะบุคคล เป็นประสบการณ์ที่ทำด้วยตนเองอย่างแท้จริง ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนวิชาศิลปะในโรงเรียนได้
 • ผู้เรียนจะได้สนุกกับหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  สามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนวิชาอื่นๆ 
 • ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ คือ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  การใช้ความรู้ ความคิด และประสาทสัมผัสทั้งหมดมาสร้างแนวความคิดใหม่ ซึ่งหเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม สังคม ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ เนื่องจากหลังจากที่มนุษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น มักเกิดความปิติตามมา จึงช่วยให้อารมณ์ดี ผ่อนคลาย สามารถบริหารอารมณ์ได้ดีขึ้น และอารมณ์ที่ดีนี้ ก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นด้วยอีกเช่นกัน
 • ดิน เมจิค เคย์ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย และได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำของโลก เช่น TUV, SGS
 • “หลักสูตรใหม่” Magic Paint หลักสูตรวาดภาพ – ระบายสี  ฝึกทักษะการวาดภาพและเทคนิคการระบายสี
สถาบันพัฒนาความคิดด้วยศิลปะการปั้นดิน เมจิค เคย์ เปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป โดยแบ่งระดับตามพัฒนาการของผู้เรียน หลักสูตรมีความต่อเนื่อง เน้นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมกำลังใจ สอนเด็กให้พัฒนาตนตามศักยภาพของตัวเองให้ดีที่สุด โดยไม่เน้นการแข่งขันเปรียบเทียบกัน สอนให้เด็กรู้จักชื่นชมผลงานของตนเอง และผู้อื่น

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
16 สาขา
รายละเอียดสาขา
สาขาชลบุรี 

รับส่วนลด 50,000 บาท สำหรับผู้สนใจเปิดสาขาใหม่ และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการสอนทุกประเภทอยู่แล้ว

**เฉพาะบางจังหวัดเท่านั้น กรุณาติดต่อสอบถาม โทร.091-6699041**

รวมสาขาทั้งหมด16 สาขา
Package Customer : ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

Package Franchise :
 • Start up fee 100,000 บาท ชำระครั้งเดียวในวันทำสัญญา
 • ค่าค้ำประกันการดำเนินงาน 50,000 บาท (ได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด)
 • ไม่เก็บ Royalty fee รายเดือน ตลอดอายุ
พิเศษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ รับส่วนลด 50,000 บาท สำหรับผู้สนใจเปิดสาขาใหม่ และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการสอนทุกประเภทอยู่แล้ว *เฉพาะบางจังหวัดเท่านั้น ติดต่อสอบถามสำนักงานใหญ่*

คุณสมบัติผู้ลงทุน
 1. บุคคลทั่วไป (บริษัทมีหลักสูตรอบรม ทำให้ท่านสามารถเปิดสอนได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานศิลปะมาก่อน)
 2. มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 3. มีความสนใจการพัฒนาเด็ก
 4. มีเงินลงทุนและทำเลที่เหมาะสม
การตกแต่งสาขา 
ภายในสาขาจะต้องประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องพักรอผู้ปกครอง 
 • ป้ายแสดง logo ในรูปแบบของ เมจิค เคย์
 • โต๊ะสำหรับนักเรียนในรูปแบบของ เมจิค เคย์
ที่มีรูปแบบเดียวกันเพื่อแสดงถึงมาตรฐานของภาพลักษณ์ของ เมจิค เคย์ 

ส่วนการตกแต่งอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เปิดสาขาและคำแนะนำของบริษัท ทั้งนี้จะต้องเป็นไปในลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ศึกษา

 1. สิทธิในการใช้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า
 2. อบรมครูผู้สอน 2 ท่าน
 3. อบรมการบริหารสาขาและการทำการตลาดของสาขา
 4. ให้คำแนะนำการตกแต่งสาขา
 5. ชุดอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์พร้อมสำหรับการเปิดศูนย์ 
จุดเด่นของแฟรนไชส์
 1. ไม่มี Royalty fee
 2. สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้
 3. เลือกลงทุน ตามขนาดพื้นที่
 4. ค่าเรียนไม่แพง
 5. เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเด็กที่น่าลงทุน เนื่องจากมี demand สูง
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท เมจิค ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
82/322 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
มือถือ
091xxx
อีเมล์
 magxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  เมจิค เคย์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. วัฒนโชติ xxx 08259xxx wizarxxx
2. กันยาวีร์xxx 08175xxx Kanyaxxx
3. กันยาวีร์xxx 08175xxx Kanyaxxx
4. นางสาวจิรัxxx 08765xxx ajanjxxx
5. ลักษิกา งาxxx 08159xxx baifaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม10,720 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 78,354 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 124 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน