ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
90K
586
358
สถาบันคณิตศาสตร์ วันทูวัน
(one2one Math School)
แก้โจทย์ปัญหาเป็นเรื่องง่าย ที่สถาบันคณิตศาสตร์“วันทูวัน”
 • เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เน้นการคิดแบบตรรกะโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา
 • พัฒนาศักยภาพนักเรียน 3 ด้านได้แก่ ความรู้ ความชำนาญและทัศนคติ
1-2 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน
 • พ.ศ. 2540 นำหลักสูตรคณิตคิดเร็วจากไต้หวันเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย    
 • พ.ศ. 2541 นำหลักสูตรคณิตพิชิตโจทย์ Sakamoto Method (แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น) จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทำการเผยแพร่ในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2545 พัฒนาหลักสูตร Mathbox (คณิตศาสตร์ครบวงจร) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหา โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและฝึกฝนจนชำนาญ พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • พ.ศ. 2553 ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่เป็น”สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน”หรือ one2one Math School โดยใช้  ”สีเหลือง” และ  “นกฮูก” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด ทำการขายสิทธิ์การบริหารศูนย์การศึกษาที่มีการสอนหลักสูตร Sakamoto Method (แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น) และหลักสูตร Mathbox (คณิตศาสตร์ครบวงจร)

หลักสูตร SAKAMOTO METHOD(แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น)
            
สอนให้เด็กรู้จักวิธีคิดและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการแสดงความสัมพันธ์ของโจทย์ออกมาเป็นDiagram (แผนภาพ) ทำให้เด็กเข้าใจและแก้โจทย์ปัญหาซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

จุดเด่น คือ
 1. เป็นผู้นำด้านการแก้โจทย์ปัญหาจากประเทศญี่ปุ่น
 2. ใช้เทคนิคการสอนแก้โจทย์ปัญหา 3 ขั้นตอนของ Dr. Sakamoto
หลักสูตร Mathbox (คณิตศาสตร์ครบวงจร)
    
เป็นระบบการเรียนที่พัฒนาทั้งทักษะและการแก้โจทย์ปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเงื่อนไข นิยาม หรือข้อตกลงต่างๆทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปภาพหรือแผนภาพเป็นสื่อ พร้อมทั้งฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้

จุดเด่น คือ 
 1. มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ใช้เทคนิค Mathbox Solution ที่พัฒนาทั้งทักษะและโจทย์ปัญหาควบคู่กันไป
 3. ตอบสนองและรองรับทุกความต้องการของผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วย         
  3.1 หลักสูตรปกติ
  3.2 หลักสูตรติวสอบกลางภาคและปลายภาค(Mock exam)
  3.3 หลักสูตรติวเลขเข้าม.1(Pre-M1)
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
100 สาขา
รายละเอียดสาขา
รวมสาขาทั้งหมด100 สาขา
 • ค่าแฟรนไชส์ 280,000 บาท ( รวม VAT7% ) พร้อมรับอุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน หนังสือเรียน และระบบปฏิบัติการสาขา(ERP)
 • ค่า Royalty Fee 32% (ไม่รวม VAT) ของยอดขาย
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. มีความพร้อมในการลงทุน
 4. ต้องมีใจรักด้านการศึกษา
 5. สถานที่ตั้งโรงเรียนต้องอยู่ในทำเลที่ดี
 6. ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ
 7. ปัจจุบันไม่ได้เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
 1. ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า
 2. ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน
 3. การอบรมตลอดอายุสัญญา
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณกฤษณา มหาอุป, คุณปิยะวดี สัมฤทธิ์
ที่อยู่
1556 ซ.เย็นจิตร สุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 salxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันคณิตศาสตร์ วันทูวัน
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Jarupath Axxx 08178xxx Jarupxxx
2. Jarupath Axxx 08178xxx Jarupxxx
3. ชเนษฎ์ วิชxxx 06155xxx cnwicxxx
4. ปิยะธิดา นxxx 08513xxx Piyatxxx
5. ดุลยวัต คงxxx 08192xxx 6174txxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม358 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 90,420 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 193 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน