หน้าอบรม-สัมมนา    สัมมนา    โลจิสติกส์ ขนส่ง | กรุงเทพฯ
294
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย Service Excellence”
 

กรมพัฒน์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย Service Excellence”
 
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)...ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!

หัวข้อบรรยาย
  • การบริหารธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่ความยั่งยืนภายใต้ยุค BANI
  • แนวคิดขั้นตอน พร้อมเทคนิคและตัวอย่างการประยุกต์ใช้โมเดล Service Excellence กับธุรกิจโลจิสติกส์
  • การวางแผนกลยุทธ์เชิงรุก Service Excellence
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับสู่ Smart logistic
รับฟังการบรรยายโดย

ดร.พสิษฐ์ ธนาโชติอนันต์กุล
ที่ปรึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต
 
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
ที่มา : https://bit.ly/41YVsOr
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
หลักสูตร Advanced Digital Marketing
6,900 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร Facebook Ads & Marketing
6,900 บาท ต่อหลักสูตร
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 41,360  คุณศรุต เดชธนชัยกุล
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,924 กระทู้  952 หัวข้อ